(0)

Vänskap

E-book


En hel flock kajor flyger upp när Dannviw återvänder med sina män från kungens Engenau. Männen verkar segerrusiga, som om de kom hem från en strid. De hälsas från borgen som om de varit länge förlorade. Gorm ler. De är verkligen speciella, folket i den här borgen.

En man kommer marscherande över vindbryggan, följd av två män som kånkar på kistor och kappsäckar. Vem kan det vara? Kyrkans män fortsätter med sina kontroller och Tyr går på inspirationspromenad tidigt en morgon. Han pratar länge med vakten vid porten.

Ännu en gång hittar Geins spanare en man som behöver hjälp. Hur mycket anar de inte. Fattigt folk står utanför vindbryggan. Det kostar på att gå in i ett sådant hus, det kan man förstå. En ny fånge kommer till Gein med en säregen eskort och ovanligt tunga kedjor.

Gorm ser Shaun bege sig till kungen som färdig riddare. Det slår honom att Tyr inte kommit tillbaka. Mycket egendomligt... Kan han ha slunkit in när Gorm inte såg?