(0)

Innovation och projektifiering: Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer

E-Book


Allt oftare diskuteras offentlig sektor som drivkraft i det samhÀllet. Deras effektivitet och kvalitet ska helst öka, samtidigt som de ska möta hÄllbarhetsutmaningar. Ofta sjösÀtts tillfÀlliga projekt och forcerade handlingsplaner. ArbetssÀttet vÀcker frÄgor om offentliga verksamheters strategiska förmÄga att ta sig an utmaningar och skörda erfarenheterna frÄn tidigare projekt.