(31)

Så himla trött - Binaural Beats meditation för dig som är trött, nedstämd, utmattad eller orkeslös

audiobook


Detta ljudvågsprogram, som ingår i en växande serie med program, är specialutformat för att minska fysisk och mental trötthet.

Gör som miljontals nöjda människor världen över! Använd en kombination av musik och Binaural Beats (binaurala rytmer) för att förbättra din hälsa, din livskvalitet och för att uppleva djup avslappning.

Oavsett om du vill meditera, lindra stress och ångest, förbättra självförtroendet, öka fokus och produktivitet, förbättra din sömn eller minska smärta och spänningar i din kropp, är vår specialprogrammerade musik med ljudvågor (och isokroniska toner) en beprövad naturlig terapi för att hjälpa till att hantera ett brett spektrum av problemområden.

Binaural Beats

Under senare år har teknologier utvecklats som kan framkalla hjärnvågstillstånd som bland annat lindrar stress och ångest, ökar fokus och produktivitet, förbättrar sömn och minskar smärta och spänningar. Tekniken bygger på musik som kombineras med Binaural Beats, ett konstant ljudvågsformat, samt i vissa fall, isokroniska toner, ett pulserande ljud med jämna mellanrum.

När hjärnan arbetar kommunicerar miljarder hjärnceller med varandra med hjälp av mycket små elektriska impulser. Hjärnan är således elektriskt aktiv dag och natt – livet igenom. Denna aktivitet kan registreras som hjärnvågor. Mätmetoden är EEG.

Generellt sett är lågfrekventa vågor kopplade till "Delta" och "Theta"- tillstånd som ger djup avslappning, lindrar ångest, förbättrar sömnen och ger smärtlindring. Högre frekvenser ökar dina hjärnvågor till ett "Gamma"-tillstånd som kan göra dig mer alert, fokuserad eller bättre på att kunna återkalla minnen. Mellanfrekvenser av vågor har kopplats till uppmärksamhet. Din hjärna går in i ett "Alfa"-tillstånd (avslappnad medvetenhet) när ditt fokus vänder sig inåt som i meditation och stresslindring och ett "Beta"-tillstånd (vårt normala vakna tillstånd) när din uppmärksamhet är inställd på världen omkring dig som i fokuserad uppmärksamhet, analytiskt tänkande och problemlösning.

Hjärnvågorna indelas efter frekvens angiven i enheten Hz. (Hertz) = antal vågor per sek. De klassiska frekvenserna är Delta (1–3 Hz), Theta (4–7 Hz), Alfa (8–13 Hz), Beta (14–30 Hz) och Gamma (30–80 Hz). Varje sådant frekvensområde har sin egen speciella funktion och genom att skapa Binaural Beats som är kopplade till lämpliga frekvenser påverkar man olika funktioner i kroppen.

När du lyssnar på ljud av en viss frekvens kommer dina hjärnvågor att synkroniseras med den frekvensen. Den effekt som Binaurala Beats har på din hjärna (och ditt mående) beror således helt på vilken eller vilka frekvenser som har inprogrammerats. Om du väljer att lyssna på denna ljudbok och detta program, att minska trötthet, nedstämdhet och känslor av utmattning, så tillhandahåller vi teknologin.

Lindra trötthet, nedstämdhet och orkeslöshet med Binaural Beats

Ditt sinne har förmågan att ge energi till din kropp och avvärja trötthet. Genom att du får ta del av en serie ljudfrekvenser synkroniseras hjärnvågorna med de frekvenser du hör och sätter dig i ett tillstånd av vila och avslappning, vilket lindrar dig från fysisk och mental trötthet.

Binaural Beats meditationsmusik med anpassade ljudvågor och, i detta fall, tillägg av isokroniska toner, är ett kraftfullt verktyg för att lindra trötthet, nedstämdhet och orkeslöshet. Vårt program kan framkalla önskade frekvenser och därigenom möjliggörs förmågan att förändra hur du känner dig, vad du upplever och hur du mår.

Allt du behöver göra är att sätta på dig en uppsättning stereohörlurar eller öronsnäckor, koppla av och lyssna.


Narrator: Rolf Jansson
Duration: