(11)

När träden talar till oss - Vila och hämta kraft

Hörbuch


Om meditationen

”Vila och hämta kraft” är den andra i raden av meditationer och övningar tillhörande den fysiska boken ”När träden talar till oss”.

Ge dig en stunds avbrott och vila från allt runtomkring dig. I meditationen får du släppa tankar och känslor av måsten, krav och oro som skapar spänningar och stress. Du får vila under trädets krona och ta emot den välgörande vilan, återhämtningen och kraften.

Låt jordens energi fylla dig, himlens energi duscha ner över dig och trädets energi strömma genom dig för att rena dig, balansera dig och fylla dig med ny kraft och energi. Låt själen få ta plats och visa dig vägen till glädje, kraft och liv. Låt trädet visa hur det blir balans och skapar styrka och kraft när du är grundad i jorden och låter himlens energi strömma ner genom dig. Styrka och kraft att var du och stå stark i dig själv. Allt för att kunna vara Ditt allra Bästa Jag.

Om författaren

Johanna Senges är utbildad naturterapeut, mindfulnesscoach och författare till boken ”När träden talar till oss”. Hon har med hjälp av naturen, naturmedicinen och personlighetsutvecklande övningar helat sig själv från en tidigare "vidbrändhet". Hon har lång erfarenhet av att jobba med barn och vuxna både individuellt och i grupp, genom meditation, qigong, personlighetsutvecklande och hälsofrämjande övningar, samt älskar att inspirera människor till att på olika vis använda naturen för att helas, lära och upptäcka mer av sig själv.