(1)

Så gör du en marknadsplan och kommunikationsplan

E-Book


Kom igång med en marknadsplan och kommunikationsplan steg för steg 2:a upplagan 2024

Bok marknadsplan och kommunikationsplan består av mallar, modeller, tips och frågor att besvara för att ta fram ditt eget företags strategiplan. Strategimallarna passar för dig som vill komma igång med att utveckla ditt företags produkter och marknader. Med andra ord kan du effektivisera kommunikationen för din målgrupp.

Kanske saknar du marknadsplanerings arbetet i din organisation idag? På så vis kan våra övningsuppgifter och modeller hjälpa dig att komma igång med en marknadsplans process. Boken

Marknadsplan och kommunikationsplan är skriven av Anders Lundstedt. Som ett resultat har Anders en lång erfarenhet av marknadsplans arbete som marknadschef i företag som Cloetta, Aller Media och Almedahls.

Med bok marknadsplan och kommunikationsplan får du mallar, övningar och modeller:

• På så vis får du en bra överblick över företagets marknadsmöjligheter och aktiviteter.

• En marknadsplan kan omfatta en produkt/tjänst, produktgrupp eller ett marknadssegment.

• Oftast är en marknadsplan ettårig och ingår kanske i en större strategisk 3 års plan.

• Därför behöver planen inte vara så omfattande. Det viktigaste är att du kommer igång med marknad och kommunikations processen. Och att planerna inte bara hamnar i bokhyllan utan är något som du använder aktivt i ditt dagliga arbete.

Du får ett levande dokument att utveckla din marknadsföring

• Först av allt ger mallar marknadsplan och kommunikationsplan dig ett stöd för att planera vad som är den bästa kommunikationsinsatsen för just din målgrupp.

• Som ett resultat ska planen ge dig svar på vad du ska säga, genom vilka kanaler, när i tiden och till vem du ska säga det.

• Efter det att du svarat på frågorna i detta strategidokument kommer du igång med en process. På så vis får du ett levande dokument för ditt företag att utveckla dina befintliga, nya marknader, kunder och hur du ska kommunicera ut ditt budskap.

En väl dokumenterad marknadsplan kommer att kunna ge dig svar på.

Därför vill vi med bok marknadsplan ge dig svar på. Var befinner ditt företag idag? Problem och möjligheter? Hur ser ditt erbjudande ut? Är ditt värdeerbjudande rätt? Har du rätt prisnivå? Vart vill du? Vilka är dina mål på kort och lång sikt? På vilket sätt kan du planera och prioritera dina aktiviteter för att nå uppsatta mål? Finns det en handlingsplan? Som ett resultat ger dig svar på: Vad? Hur? När? Varför? Klart när? Kostnad? Vilken är din marknadsföringsmix dvs. dina unika konkurrensmedel på marknaden och mycket mer.

Boken marknadsplan och kommunikationsplan består av pdf. mallar med frågor att besvara om ditt företag och olika strategimodeller att använda för att ta fram din strategiplan. Efter det att du svarat på frågorna har du ett levande dokument och en bra överblick över ditt företags aktiviteter och marknadsmöjligheter.