(2809)

1 %-metoden : små förändringar, stora resultat : ett enkelt och beprövat sätt att skapa goda vanor och bryta dåliga

lydbog & e-bog


Genom att använda enprocentsmetoden kan du skapa nya vanor som leder till stora resultat. Läs James Clears bok och upptäck hur små förändringar kan förbättra ditt liv varje dag. Vill du veta hur du kan ändra dina dåliga vanor? Med praktiska strategier och beprövade idéer erbjuder denna självhjälpsbok en lättförståelig guide till personlig utveckling. Genom att utforma din miljö på rätt sätt kommer du på rätt kurs mot positiva livsförändringar. Boken innehåller system för förändring som är både motiverande och tidsbesparande, vilket gör den till ett ovärderligt verktyg för alla som strävar efter självförbättring. Om du följer dessa metoder konsekvent uppnår du effektiva vanor och långsiktiga framgångar i din vardag.


Fortæller: Olof Röhlander

Varighed: