(0)

Ta hand om dig!

E-book


Ta hand om dig själv har sin utgångspunkt i det faktum att varje individ är unik, och därför kan ingen lämna till någon annan att skapa idéer, göra val eller ta över ansvar för tankar och handlingar. Den röda tråden är att individen kan och vill tänka och handla självständigt och för att kunna genomföra det behöver alla öva och genomföra introspektion. Det är bara den enskilda som kan veta vad hon behöver för att må bra och som kan veta vad hon bör undvika. Det finns ett antal grundutmaningar ingen människa kommer undan och dessa behandlas som särskilt viktiga att arbeta med för att kunna ta hand om sig själv, och skydda sig emot andras påverkan och negativa inflytande.

I varje kapitel beskrivs hur man kan göra introspektionsövningar.

Syftet är att visa på att alla kan ta hand om sig själv, att det finns naturliga bakomliggande förklaringar till de flesta av de vardagsproblem de flesta brottas med och att det finns en väg ut, vidare och framåt mot självständighet, välmående och personlig lycka genom egen ansträng. Denna väg går via insikterna om sitt unika, avslöjande av falska auktoriteter och förståelse för att alla kan lära, oavsett tidigare negativa erfarenheter. Via introspektion skapas nya personliga strategier.