(788)

Narsistin lapsena: Pitkä tie itsenäisyyteen

äänikirja ja e-kirja


Alistuneisuudesta itsenäisyyteen.

Kirjassaan sosiaalipsykologi Janne Viljamaa luonnehtii narsistiäidin ja -isän persoonallisuutta, käsittelee alistavan kasvatusympäristön lapselle tuottamaa pelkoa, ahdistusta ja häpeää sekä antaa ajatuksia itsetunnon vahvistamiseksi.

Minkälaista on kasvaa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän vanhemman lapsena? Miten löytää tie alistuneisuudesta itsenäisyyteen, vähättelystä vahvaan itsetuntoon?

Vanhemman tulisi antaa lapselle turvaa, hoitoa, tukea, rakkautta ja välittämistä. Itsekeskeinen narsisti ei tähän kykene, vaan hän voi pahimmassa tapauksessa alistaa lapsen, nöyryyttää tätä ja tai olla täysin välinpitämätön lapsen tarpeista.

Narsistivanhemman varjossa kasvaminen lyö tavallisesti ainakin jonkinlaisen jäljen minuuteen. Yleisiä vaurioita ovat ahdistus, masennus, kyvyttömyys sietää stressiä ja erilaiset aggressionsäätelyongelmat. On tärkeää löytää keino estää se, ettei lapsesta tule samanlaista narsistia kuin vanhemmistaan.

Janne Viljamaa on helsinkiläinen sosiaalipsykologi ja kirjailija .Hän on julkaissut useita lasten ja nuorten kasvatusta käsitteleviä kirjoja.4.0

788 arvosanaa

Anonyymi

9.1.2024

Kiitos! Narsistin lapsena sain hyvää vertaistukea omalle alitajunnalle. Ehdoton suositus kaikille narsistin lapsille - ja heille jotka haluavat ymmärtää perhedynamiikasta niin käytännön, kuin pedagogisen näkökulman suunnasta.

Miila

1.10.2023

Tätä kirjaa kuunnellessa tuntui ensimmäistä kertaa kun olisi tullut nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Kiitos ❤️

Heli

17.5.2023

Silmiä avaava