(3)

Praktisk Projektledning

e-kirja


Grundläggande projektledarkunskap i komprimerat format. Med utgångspunkt i rollen som projektledare går vi igenom fyra generella projektfaser.