Nextoryn tilauspalvelun käyttöehdot

Voimassa 31.05.2021 alkaen


1. Johdanto

Nextory Finland Oy, y-tunnus 3209474-2, (”Nextory”), tarjoaa tilauspalvelun, joka antaa luonnollisille henkilöille (”Käyttäjä”) pääsyn laajaan valikoimaan e-kirjoihin ja äänikirjoihin (”Palvelu”). Nämä yleiset käyttöehdot (”Käyttöehdot”) muodostavat osan Nextoryn ja sinun (”Sinä”) eli tilaajan välistä sopimusta, jolla saat käyttöoikeuden Palveluun.

Käyttöehdot säätelevät Nextoryn mobiilisovelluksen (”Sovellus”) kautta tarjottavan Palvelun käyttöä. Käyttöehdot säätelevät myös Käyttäjän toimintaa kotisivullamme www.nextory.com/fi (”nextory.com/fi”). Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Nextoryn ja Käyttäjän välillä. Käyttäjää kehotetaan siksi tutustumaan näihin Käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöä. Käyttöehtoja saatetaan päivittää näissä Käyttöehdoissa olevien määräysten mukaisesti. Käyttöehtojen uusin versio on aina saatavilla osoitteessa nextory.com/fi. Käyttäjää on kehotettu kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että eri tilausmuotoihin saattaa soveltua erityisiä ehtoja (”Erityismääräykset”), ks. jäljempänä kohta 3.

Sinä voit lukea tekemääsi tilaukseen kulloinkin sisältyviä e-kirjoja ja kuunnella tilaukseen sisältyviä äänikirjoja Palvelun kautta. Sinulla on e-kirjojen ja äänikirjojen käyttöoikeus niin kauan, kuin tilauksesi on voimassa ja valitset itse, mitä kirjoja haluat lukea tai kuunnella.

Kirjat ovat Käyttäjien saatavilla Nextoryn oikeudenhaltijoiden kanssa tehtyjen lisenssisopimusten mukaisesti. Uusia kirjoja julkaistaan jatkuvasti ja toisinaan kirjat poistuvat valikoimasta, kun lisenssisopimukset kirjan oikeudenhaltijoiden kanssa päättyvät. Nextoryn valikoima sisältää myös vanhempia kirjoja, jotka eivät ole enää tekijänoikeuksilla suojattuja.

Tilaukset voidaan joskus tehdä kolmannen osapuolen kautta, jonka kanssa Nextorylla on sopimus tai jonka kanssa Nextory tekee yhteistyötä (”Yhteistyökumppani”). Tilaus- ja maksumenettelyt poikkeavat näissä tapauksissa Käyttöehdoissa säädetyistä menettelyistä ja tällöin Yhteistyökumppani antaa tietoa tilauksen solmimisesta, tilauksen käyttöehdoista sekä maksutavoista.

2. Käyttäjätili

Palvelun käyttöoikeus edellyttää, että teet tilauksen rekisteröimällä henkilökohtaisen tilin osoitteessa nextory.com/fi (”Käyttäjätili”). Sinun tulee ilmoittaa yhteystiedot ja maksutiedot, valita salasana ja tilausmuoto sekä vahvistaa, että hyväksyt nämä Käyttöehdot ja mahdolliset Erityismääräykset sekä Nextoryn tietosuojakäytännön, johon voit tutustua täällä: https://www.nextory.com/fi/privacy-policy.

Käyttäjätilin luomiseen vaaditaan, että olet luonnollinen henkilö, vähintään 18-vuotias tai että, Sinulla on huoltajan lupa solmia sopimus. Olet vastuussa siitä, että Käyttäjätililläsi olevat henkilötietosi ovat ajantasaiset. Sinulla on tarvittaessa velvollisuus kirjautua Käyttäjätilillesi sivustolla nextory.com/fi ja päivittää yhteystietosi ja maksutietosi ajan tasalle. Saat Palvelun käyttöoikeuden heti vietyäsi rekisteröinnin loppuun. Kun olet vienyt rekisteröinnin loppuun, Nextory lähettää tilausvahvistuksen sekä sovellettavat Erityismääräykset Käyttäjätiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoa Nextoryn tarjoamista tilauksista on jäljempänä kohdassa 3.

Käyttäjätilisi nextory.com/fi-sivustolla on henkilökohtainen ja sinulla on velvollisuus olla paljastamatta käyttäjätunnustasi tai salasanaasi muille ja käsitellä niitä turvallisesti siten, ettei kukaan muu saa niitä tietoonsa. Jos jaat tabletin tai älypuhelimen sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät kuulu tilauksen piiriin, sinun tulee aina varmistaa, että kirjaudut ulos käytettyäsi Palvelua.

Palvelun käyttämiseen edellytetään mahdollisuutta käyttää laitetta (tablettia tai älypuhelinta), joka on yhteensopiva Nextoryn tekniikan kanssa ja joka mahdollistaa suoratoiston ja tilapäisen tiedostojen lataamisen e-kirjojen lukemiseen ja äänikirjojen kuunteluun. Tilauksen hyödyntäminen edellyttää myös internet-yhteyttä. Tietoa laitteen teknisistä vaatimuksista löydät sivustolta nextory.com/fi. Nämä vaatimukset muuttuvat teknologian kehityksen myötä. Palveluun ei sisälly e-kirjojen lukemiseen ja äänikirjojen kuuntelemiseen tarvittavia laitteita, internet-yhteyttä tai verkkoliikennemaksuja.

Käyttäjätilisi kautta tehdyt arvostelut on kirjoitettava kunnioittavaan sävyyn, eivätkä ne saa sisältää mitään mitä voidaan pitää loukkaavana tai hyökkäävänä tai mikä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jos tätä säännöstä rikotaan, Nextorylla on oikeus poistaa arvostelu tai sulkea Käyttäjätilisi jäljempänä olevan kohdan 9 mukaisesti.

3. Tilaus ja Erityismääräykset

Nextory tarjoaa erilaisia tilausmuotoja. Tarjottavat tilausmuodot vaihtelevat ajan mittaan. Tietoa Nextoryn kulloinkin tarjoamista yleisistä tilausmuodoista löydät sivustolta nextory.com/fi. Yleisten tilausmuotojen lisäksi Nextory tarjoaa toisinaan erityisiä tilausmuotoja esimerkiksi määräaikaisten markkinointikampanjoiden tai yritys- ja organisaatioyhteistyön yhteydessä. Toisin kuin yleiset tilausmuodot, erityiset tilausmuodot saatetaan kohdistaa vain tietyille henkilöryhmille, kuten tietyn organisaation jäsenille.

Tiettyä tilausta koskevista Erityismääräyksistä annetaan kirjallista tietoa ennen tilauksen tekemistä ja ne vahvistetaan sähköpostilla, kun tilaus on tehty. Tietyn tilauksen Erityismääräykset muodostavat osan sinun ja Nextoryn välistä sopimusta ja täydentävät siten näitä Käyttöehtoja. Jos tilauksen Erityismääräykset poikkeavat näistä Käyttöehtojen määräyksistä, sovelletaan ensisijaisesti Erityismääräyksiä.

Ellei tilauksen Erityismääräyksissä toisin mainita, voit itse valita haluamasi tilausmuodon ja vaihtaa tilausmuotoa milloin tahansa. Jos vaihdat kalliimpaan tilausmuotoon, päivitys tehdään heti vaihdon jälkeen, mutta maksat korkeamman hinnan vasta seuraavalla maksukerralla. Jos vaihdat edullisempaan tilausmuotoon, nykyinen tilaus on voimassa sen ajan, josta olet jo maksanut. Uusi tilaus tulee voimaan seuraavalla laskutuskaudella.

Huomaa, että sinun ja muiden Käyttäjien oikeus käyttää e-kirjoja ja äänikirjoja voi muuttua, jos muutat tilausmuotoa.

Jos Sinulla on tilausmuoto, joka koskee vain yhtä Käyttäjää, et voi samanaikaisesti lukea e-kirjoja tai kuunnella äänikirjoja usealta laitteelta. Jos Sinulla on tilausmuoto, joka kattaa useita Käyttäjiä, nämä Käyttäjät ja Sinä voitte samanaikaisesti lukea e-kirjoja ja kuunnella äänikirjoja yhtä monelta laitteelta, joka vastaa tilauksen piiriin kuuluvien Käyttäjien lukumäärää. Tilausmuodosta riippumatta e-kirjoja voi lukea ja äänikirjoja kuunnella useammalta laitteilta, kunhan se ei tapahdu samanaikaisesti.

4. Alustava kokeilujakso

Jos tekemäsi tilaus sisältää alustavan kokeilujakson, on Sinulla tilauksen tehtyäsi mahdollisuus kokeilla Palvelua maksutta alkuvaiheessa. Jos olet tehnyt perhetilauksen, sama mahdollisuus on myös tilauksen piiriin kuuluvilla Käyttäjillä. Jos tilaus irtisanotaan kokeilujakson aikana, sinun ja muiden Käyttäjien oikeus käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Kokeilujakson pituus käy ilmi tilauksen Erityismääräyksistä ja kokeilujakson viimeinen päivä käy ilmi tilausvahvistuksesta, jonka saat sähköpostitse rekisteröidyttyäsi Käyttäjätilisi.

Jos et halua jatkaa tilausta kokeilujakson jälkeen, voit viimeistään kokeilujakson viimeisenä päivänä irtisanoa tilauksen sivustolla nextory.com/fi oman Käyttäjätilisi kautta.

Jos olet tehnyt tilauksen jonkin Yhteistyökumppanimme kampanjatarjouksen kautta, kokeilujakso voi poiketa näissä Käyttöehdoissa tai Erityismääräyksissä ilmoitetuista määräyksistä. Kokeilujakso on näissä tapauksissa kampanjakohtainen ja kyseisen kokeilujakson kampanjakoodi on henkilökohtainen, jota voidaan käyttää vain kerran.

5. Peruuttamisoikeus

Sinulla on kuluttajasuojalain (1978/38) mukaan oikeus peruuttaa Palvelun tilaus jättämällä tai lähettämällä asiaa koskeva ilmoitus Nextorylle 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta.

Peruuttamisoikeus koskee myös tilausmuodon vaihtamista eli Sinulla on mahdollisuus peruuttaa tilauksen vaihto jättämällä tai lähettämällä asiasta ilmoituksen Nextorylle 14 päivän kuluessa vaihdosta. Jos käytät peruuttamisoikeutta tilausmuodon vaihdon yhteydessä, siirtyy tilauksesi takaisin aiempaan tilausmuotoon. Jos olet maksanut korkeampaa hintaa uudesta tilauksesta, kuin mitä aiemmassa tilauksessa pitäytyminen olisi maksanut ja jos perut vaihdon peruuttamisoikeuden määräajassa, vähentää Nextory erotuksen seuraavalla maksukerralla.

Jos Sinä tai joku tekemäsi tilauksen piiriin kuuluvista Käyttäjistä hyödyntää Palvelun suoratoistoa tai lataa tilaukseen kuuluvia e-kirjoja tai äänikirjoja peruuttamisoikeuden määräaikana, hyväksyt peruuttamisoikeuden menetyksen. Peruuttamisoikeus ei ole voimassa sen menettämisen jälkeen.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeutta, voit käyttää Oikeusministeriön mallin mukaista peruuttamislomaketta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.kkv.fi/. Voit myös ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta Käyttäjätilisi kautta tai ottamalla yhteyttä Nextoryn asiakaspalveluun.

6. Lisätietoa tilauksestasi

Jos et ole irtisanonut tilaustasi ennen kokeilujakson umpeutumista (jos tilaus sisältää alustavan kokeilujakson) tai jos et ole irtisanonut sopimusta peruuttamisoikeuden määräajan kuluessa, tilaus jatkuu joko tilauksen Erityismääräyksissä ilmoitetun määräajan tai toistaiseksi. Jos tilauksen kestoa ei ole rajattu, on se voimassa toistaiseksi ja jatkuu, kunnes tilaus päätetään näissä Käyttöehdoissa jäljempänä olevien tilauksen päättämistä koskevien määräysten mukaisesti.

Tilauksen hinta käy ilmi tilauksen Erityismääräyksistä ja se veloitetaan etukäteen 30 päivän jaksosta kerrallaan. Ensimmäinen laskutusjakso kestää 30 päivää tilauspäivästä alkaen tai – jos tilaukseen sisältyy kokeilujakso – kokeilujakson päättymisen jälkeisestä päivästä alkaen. Toinen laskutusjakso kestää seuraavat 30 päivää jne. Tietoa siitä, minä päivänä seuraava maksu erääntyy, löydät Käyttäjätililtäsi. Jos maksat lahjakortilla, tilaus maksetaan ennakkoon sen jakson osalta, joka käy ilmi lahjakortin ehdoista.

Erilaisten tilausmuotojen hinnat sisältävät arvonlisäveron. Maksu ei sisällä mahdollisia internetin tai matkaviestinverkkojen liikennemaksuja.

Nextorylla on myös oikeus muuttaa erilaisten tilausmuotojen hintoja sekä ottaa käyttöön uusia tilausmuotoja tai muuttaa nykyisiä tilausmuotoja. Nextory on velvollinen ilmoittamaan Sinulle kyseisistä muutoksista sähköpostitse Käyttäjätiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen viimeistään 30 päivää ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Jos et hyväksy muutoksia, Sinulla on mahdollisuus päättää tilauksesi. Jos et päätä tilaustasi, muutokset astuvat voimaan siitä päivämäärästä alkaen, jonka Nextory on ilmoittanut sähköpostiviestissä.

7. Maksaminen

Voit maksaa tilauksesi jollakin nextory.com/fi-sivustolla ilmoitetulla maksutavalla. Rekisteröityessäsi Palveluun Sinun täytyy ilmoittaa Käyttäjätilin tiedot, jotka mahdollistavat maksamisen jollakin Palvelussa käytössä olevista maksutavoista ja Sinun on tarvittaessa päivitettävä tiedot itse, esimerkiksi silloin, jos rekisteröimäsi kortin voimassaoloaika umpeutuu tai jos kortti kuoletetaan.

Tarjoamme aika ajoin lahjakortteja ja alennuskoodeja nextory.com/fi-sivustolla tai Sovelluksessa kuvatulla tavalla. Nämä kelpaavat maksuna lahjakortissa tai alennuskoodissa ilmoitetulla tavalla.

Voit myös maksaa tilauksesi lunastamalla lahjakortin. Jos haluat jatkaa tilausta sen jälkeen, kun lahjakortilla maksettu jakso on umpeutunut, Sinun on lunastettava toinen lahjakortti tai rekisteröitävä tiedot, jotka mahdollistavat maksamisen jollakin toisella nextory.com/fi-sivustolla ilmoitetulla maksutavalla. Jos lunastat lahjakortin maksaaksesi nykyisen tilauksen, maksuvelvoitteet keskeytetään lahjakortin kattaman ajanjakson pituiseksi ajaksi.

Kortilla tai suoraveloituksella maksettaessa Sinun on varmistettava, että sillä pankkitilillä, johon korttisi tai suoraveloitus on liitetty, on tarvittavat varat, jotta maksu Nextorylle olisi mahdollinen kullakin maksukerralla. Jos pankkitililläsi ei ole tarvittavia varoja, jos korttisi voimassaoloaika on umpeutunut, jos korttisi on kuoletettu tai jos Nextory ei muusta syystä pysty veloittamaan maksua Käyttäjätililläsi ilmoitetulla maksukerralla, Nextorylla on oikeus estää tilauksesi.

Jos tilauksesi estetään, saat tästä sähköpostiviestin Käyttäjätiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Jos viestin vastaanotettuasi annat Nextorylle viipymättä mahdollisuuden veloittaa maksun, Nextory peruuttaa eston ja uudelleenaktivoi tilauksesi. Lisätietoa siitä, miten Sinun tulee toimia saadaksesi tilauksesi eston poistettua, saat kirjautumalla Käyttäjätilillesi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Kuitit maksuistasi ovat saatavilla Käyttäjätililläsi. Voit ladata ja tulostaa ne sieltä.

8. Toistaiseksi voimassa olevan tilauksen peruuttaminen

Voit milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan tilauksen ja päättää tilauksesi kirjautumalla Käyttäjätilillesi. Voit irtisanoa tilauksen myös ottamalla Nextoryyn yhteyttä muulla tavoin. Määräaikainen tilaus päättyy automaattisesti sovitun tilausjakson päätyttyä.

9. Nextoryn oikeus päättää tilauksesi

Nextorylla on oikeus päättää tilauksesi välittömästi, jos:

  1. Nextory ei kykene veloittamaan maksua Käyttäjätilillesi rekisteröimiäsi maksutietoja käyttäen;
  2. Sinä tai joku tilaukseesi kuuluvista Käyttäjistä on rikkonut näitä Käyttöehtoja, Erityismääräyksiä, voimassa olevaa lainsäädäntöä ja/tai toimii muulla tavalla, joka voi vahingoittaa Nextorya tai kolmatta osapuolta; tai
  3. Sinä tai joku tilauksesi piiriin kuuluvista Käyttäjistä on rikkonut tai vaikuttanut siihen, että joku toinen on rikkonut Nextoryn, sen lisenssinantajien tai muiden asianomaisten kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia.

Jos tilaus päättyy edellä mainitussa kohdassa (i) ilmoitetulla tavalla, voit aktivoida aikaisemman tilauksesi uudelleen, jos rekisteröit tiedot, jotka mahdollistavat maksun ja ilmoitat asiasta Nextorylle ennen kuin Käyttäjätilisi poistetaan.

Jos Nextorylla on perusteltu syy epäillä, että kyseiset, edellä kohdassa (ii) tai (iii) määritellyt olosuhteet ovat olemassa, Nextorylla on oikeus estää tilauksesi, kunnes olosuhteet on tutkittu. Sinulta ei veloiteta mitään maksua sinä aikana, jona tilauksesi on estetty epäilyn vuoksi ja mahdollinen ennakkoon suoritettu maksu ajasta, jolloin tilauksesi on estetty, palautetaan sinulle jos epäilyksiä ei kyetä vahvistamaan.

Nextorylla on oikeus irtisanoa tilauksesi vähintään kahden kuukauden irtisanomisajalla, jos Nextory päättää lopettaa Palvelun tarjoamisen tai jos Nextory päättää muuttaa Palvelua tai jos edellytykset/ehdot Palvelun tarjoamiselle muuttuvat olennaisilta osin.

Jos tilauksesi irtisanotaan, saat tästä sähköpostiviestin Käyttäjätiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen.

10. Saatavuus, käyttökeskeytykset ja viat

Nextory pyrkii pitämään Palvelun saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Nextory ei kuitenkaan takaa, että Palvelu toimii virheettömästi ja/tai käyttökeskeytyksittä. Jos virheitä/käyttökeskeytyksiä ilmenee, Nextory tekee parhaansa korjatakseen viat viipymättä siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa Käyttäjälle.

Nextory pidättää itsellään oikeuden muuttaa, keskeyttää, päivittää ja/tai lopettaa Palvelun toimintoja koska tahansa tai muutoin suorittaa Palvelun huoltotöitä tai muuttaa muun muassa Palvelun toimivuutta, toimintoja, sisältöä tai visuaalista ulkoasua riippumatta siitä, onko asiasta annettu ennakkoilmoitus vai ei. Käyttöehdot (ja mahdolliset Erityismääräykset) soveltuvat Palvelussa mahdolliseen käyttöön otettavaan uuteen sisältöön. Mahdolliset huoltotyöt on tehtävä viipymättä ja siten, että niistä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän häiriötä. Nextoryn edellä mainittujen oikeuksien mahdollinen käyttö ei anna Käyttäjälle oikeutta vaatia Nextorylta korvausta.

Hyväksymällä käyttöehdot hyväksyt, että tilauksesi antaa Sinulle käyttöoikeuden Palveluun sellaisena ja sen sisältöisenä kuin se tosiallisesti kulloinkin on.

11. Reklamaatio

Jos haluat tehdä valituksen Palvelusta, Sinun on tehtävä se ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun olet saanut tietoosi sen olosuhteen tai ne olosuhteet, joihin reklamaatio perustuu ja viimeistään kolme vuotta olosuhteiden ilmenemisestä. Liian myöhään tehty reklamaatio saattaa johtaa siihen, että menetät oikeuden seuraamuksen perusteella määrättyyn korvaukseen.

Reklamaation voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti Nextoryn asiakaspalveluun.

12. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Nextoryn toimintaan kulloinkin sovellettavan tietosuojakäytännön mukaan, joka on saatavilla osoitteessa https://www.nextory.com/fi/privacy-policy , sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

13. Palvelu, ohjelmisto ja immateriaalioikeudet

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omaan yksityiseen, ei-kaupalliseen, käyttöön. Se merkitsee muun muassa sitä, ettet saa siirtää tilaustasi toiselle henkilölle, etkä saa antaa kenenkään muun käyttää Käyttäjätiliäsi, lukuun ottamatta sellaisia Käyttäjiä, jotka kuuluvat tilauksen piiriin Erityismääräysten mukaisesti.

Käyttäjä saa Sovelluksen tai muun teknisen alustan kautta (”Ohjelmisto”) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöönsä rajoitetun ja luovuttamattoman lisenssin, joka ei sisällä yksinoikeutta Palvelun ja sen ohjelmiston käyttöön, sen sisältöön, virtuaalituotteeseen tai muuhun aineistoon. Nextory pidättää itsellään kaikki Ohjelmiston omistus- ja käyttöoikeudet sekä oikeudet mahdolliseen ohjelmiston jatkokehitykseen tai muihin Ohjelmiston asetuksiin, mukaan lukien lähdekoodit, muotoilu, tavaramerkit ja tietotaito. Käyttäjä ei saa (a) luovuttaa Ohjelmiston lisenssiä tai muulla tavoin antaa sitä kolmansien osapuolten saataville, (b) kopioida, analysoida, yrittää selvittää Ohjelmiston lähdekoodia, menetelmiä, algoritmeja tai menettelytapoja tai muutoin takaisinmallintaa tai muokata, mukauttaa tai luoda uusia tai Ohjelmistosta johdettuja teoksia lukuun ottamatta sitä, mitä sovellettavan lainsäädännön pakottavissa säännöksissä nimenomaisesti mainitaan (c) poistaa, piilottaa tai kiertää Nextoryn tavaramerkkejä tai Ohjelmiston tekijänoikeusmerkintöjä tai (d) yrittää kiertää lisenssejä tai muita Ohjelmiston käyttörajoituksia.

Käyttäjä ei saa kopioida tai muulla tavoin valmistaa jäljennöksiä e-kirjoista tai äänikirjoista, joihin Käyttäjällä on käyttöoikeus Palvelun kautta, eikä Käyttäjä saa levittää tai muutoin antaa e-kirjoja ja äänikirjoja tai muuta Palveluun kuuluvaa sisältöä yleiseen käyttöön. Mainitut kiellot kattavat myös e-kirjojen ja äänikirjojen yksittäiset osat. Kopiointi ja muunlainen jäljentäminen ei ole sallittua edes Käyttäjän yksityiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa myöskään kiertää teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää e-kirjojen ja äänikirjojen luvaton käyttö.

Poikkeuksen edellä mainittuun muodostavat sellaiset toimenpiteet, jotka ovat sallittuja tekijänoikeuslain pakottavien säännösten mukaan, esim. lainaukset.

14. Ylivoimainen este

Nextory ei koskaan vastaa Käyttöehtojen rikkomisesta, joka johtuu Nextoryn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten vesivahingosta, salamaniskusta, tulipalosta, sähkökatkosta, lakosta, sodasta, liikekannallepanosta tai laajoista kutsunnoista, uudesta tai muutetusta lainsäädännöstä, pakkolunastuksesta, takavarikosta, viranomaistoimenpiteestä, viranomaisen määräyksestä, työtaistelusta tai muusta vastaavasta olosuhteesta. Jos näistä Käyttöehdoista johtuvien velvoitteiden noudattamiselle on tämän kohdan mukaisia esteitä, ryhtyy Nextory välittömästi esteen poistuttua toimenpiteisiin, joka ovat olleet estyneitä kyseisen esteen vuoksi.

15. Vastuunrajoitukset ym.

Palvelu toimitetaan sellaisenaan, eikä Nextory anna nimenomaisia eikä implisiittisiä takauksia, ellei Käyttöehdoissa ja pakottavissa laeissa näin nimenomaisesti mainita.

Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Nextorya voida pitää vastuu- tai korvausvelvollisena, jos Käyttäjälle on aiheutunut suoria tai epäsuoria vahinkoja tai menetyksiä, jotka ovat Palvelun käytön aiheuttamia tai yhteydessä Palvelun käyttöön, mikäli kyseinen vahinko ei ole aiheutunut Nextoryn huolimattomuudesta ja mikäli Nextory voidaan Käyttöehtojen tai pakottavan lainsäädännön nojalla asettaa vastuuseen kyseisestä vahingosta.

Sivustolla nextory.com/fi voi olla ajoittain linkkejä muille kuin Nextorylle kuuluville verkkosivustoille. Nextory ei kykene vaikuttamaan kyseisiin sivustoihin, eikä se vastaa myöskään niiden sisällöstä tai mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Käyttäjä käyttää kyseisten kolmansien osapuolten sivustoilla olevia tietoja/palveluja.

16. Käyttöehtoihin tehtävät muutokset ja niiden siirtäminen

Palvelun tarjoaa Nextory. Jos Nextory siirtää Palvelun kolmannelle osapuolelle, Nextorylla on myös oikeus luovuttaa tilauksesi kolmannelle osapuolelle sekä Nextoryn tilaussopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Nextorylla on myös muissa tapauksissa oikeus siirtää tai pantata laskusaatavia kolmannelle osapuolelle ja siirtää osan Palvelun tuottamisesta alihankkijoiden tehtäväksi.

Nextorylla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Jos Nextory käyttää tätä oikeutta, Nextory ilmoittaa sinulle asiasta sähköpostitse mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivää ennen kyseisten muutosten soveltamista. Sinulla on mahdollisuus peruuttaa tilauksesi, jos et hyväksy tässä kohdassa esitettyjä käyttöehtoihin tehtäviä muutoksia. Jos et päätä tilaustasi, muuttuneet käyttöehdot astuvat voimaan siitä päivämäärästä, jonka Nextory on ilmoittanut sähköpostiviestissä.

17. Tietoa Nextorysta ja yhteystiedot

Nextory on suomalainen osakeyhtiö. Yrityksen rekisteröintinumero 556708-4149 ja sen yhteystiedot ovat seuraavat.

Osoite: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm Sweden

Kotisivu: www.nextory.com/fi

Sähköposti: asiakaspalvelu@nextory.com/fi

Puhelinnumero: +46 (0)8-411 17 15

Asiakaspalvelun aukioloajat on ilmoitettu sivustolla nextory.com/fi.

18. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Nämä Käyttöehdot eivät rajoita oikeuksia, jotka Sinulla on kuluttajana kulloinkin voimassa olevien ja sovellettavien, pakottavien kuluttajansuojasäännösten mukaan.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Jos Nextoryn ja Käyttäjän välille syntyy riitaa, jota ei voida sovinnollisesti ratkaista, Käyttäjällä on monissa tapauksissa mahdollisuus saattaa riita kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, https://www.kuluttajariita.fi/ .

Euroopan komissio tarjoaa myös kuluttajille ja yrityksille verkkovälitteistä riidanratkaisua, ks. ://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jos Nextoryn ja Käyttäjän välistä riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti tai tuomioistuimen ulkopuolella, asia on ratkaistava lopullisesti Suomen yleisissä tuomioistuimissa.