(38)

Hantera din ilska

audiobook


Hantera ilska, vrede, raseri, ursinne, indignation, aggressivitet.

Ljudboken har producerats i samråd med leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut.

Du känner att det bubblar upp inom dig. Du kan komma att explodera när som helst. Och detta är inte första gången. Är det lätt för dig att tappa humöret? Har du kommit på dig själv att reagera med ilska - något som du sen ångrat efteråt. Är din ilska ibland så stark att folk blir rädda, och att även du reagerar på dig själv? Har någon påtalat att du borde lära dig att behärska dig?

Att bli arg i vissa lägen är en fullt normal och sund reaktion. Den som blir fysiskt angripen kan behöva skydda sig genom att helt enkelt bli fly förbannad. Det kan dock hända att ditt vredesmod har kommit att bli ett problem, att den inte längre går att kontrollera. Folk har börjat att ta avstånd. Du har börjat skämmas över dig själv och din okontrollerade hätskhet. Oavsett vad som kan orsaka din ilska så går det att bli av med den och dess påverkan på ditt liv.

Det kan hända att du alltid haft svårt att tygla ditt temperament, men du ska veta att detta går att ändra. Du kanske har provat på olika sätt för att få mindre vredesutbrott, men utan resultat. Då har du i varje fall försökt och haft viljan att åstadkomma en förändring. Vad som behövs är att du nu tar till dig en ny syn på hur ilskekontroll ska utövas. För att kunna hantera din ilska på ett bättre sätt, krävs att du åstadkommer förändringar i ditt undermedvetna. Detta kan göras med självhypnos och hypnoterapi.

Tänk dig hur det skulle vara att:

känna att du i allmänhet är mer avspänd och tillbakalutad - märka att du kan kontrollera din ilska - kunna varva ner när du känner att det bubblar upp inom dig - kunna tänka mer klart i frustrerande situationer och hitta alternativ till ilska - förbli lugn och ha kontroll i alla stressande situationer - utveckla hälsosamma, mer behagliga relationer! - få känna ett inre lugn och en balans inom dig!

Om du på ett medvetet plan kunde hantera din ilska, så hade detta inte längre varit något problem. Du hade då kunnat åstadkomma förändringar, eller hur? Det faktum att du inte kunnat måste betyda att problemet finns lagrat i ditt undermedvetna. Och detta betyder att det är där som förändringen måste ske - i ditt undermedvetna.

Hypnos är ett sinnestillstånd och en upplevelse av djup avslappning. Med hjälp av detta program är det möjligt att omprogrammera ditt undermedvetna till att sluta reagera på ett sätt som inte är bra för ditt mående. Du kan använda detta program så ofta du vill för att åstadkomma en djupgående förändring i dina tankar och känslor. Detta självhypnos-program kan hjälpa dig att tygla dina känslor av ilska så att du kan utveckla bättre förhållningssätt i utmanande situationer, njuta av bättre relationer med andra människor, och leva ett mer behagligt liv.

Hälsoprodukter och sportprodukter på nätet. Gå till Hälsobutiken.net

Självhypnos mot ilska

Självhypnos kan hjälpa den som behöver hjälp med att hantera sin ilska. I ett avslappnat tillstånd bearbetas personens undermedvetna. Syftet är att ändra de negativa tankemönstren. Förhoppningen är att personens reaktioner ska kunna kontrolleras när det uppkommer en situation som vanligtvis resulterar i någon form av ilska. I stället för att bli uppfylld av ilska ska reaktionen i stället bli lugn och behärskning. Att känna sig lugn inombords i en stressande situation hjälper personen att reagera på ett mer adekvat sätt.


Narrator: Rolf Jansson
Duration: