(0)

Iliaden

E-book


Ilion är en stad i staten Troja, där Priamos härskar. Dit har en grekisk här under ledning av Agamemnon kommit för att hämta tillbaka Helena, som Priamos son Paris har rövat bort från kung Menelaos – men också av realpolitiska skäl. Efter tio års belägring kommer en förändring i maktbalansen när Agamemnon väcker vreden hos sin främsta kämpe, Achilles, genom att ta ifrån honom slavflickan Briseis. Achilles vägrar därför att delta i striderna, och krigslyckan vänder för grekerna, achaierna.

Där börjar Iliaden, som egentligen bara är en liten del av sångerna om belägringen av Ilion, men den enda bevarade:

Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Achilles

olycksdiger, till tusende kval för achaiernas söner.

Om Homeros vet man ytterst lite; mytbildningen har framställt honom som en blind skald och siare, men sannolikt kommer de verk som tillskrivs honom från en lång tradition av muntlig poesi. Iliaden dateras vanligen till 700-talet f Kr.

I svensk översättning av Erland Lagerlöf.