Laatst bijgewerkt: 3 november 2021 Het privacybeleid van Nextory

Laatst bijgewerkt: 3-11-2021


Bij Nextory AB, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm Zweden ("Nextory", "wij", "ons", "onze") geven we om persoonlijke integriteit. Dit betekent dat wij uw integriteit respecteren en beschermen en u het recht geven op controle en transparantie bij de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Nextory is verantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van Persoonsgegevens vermeld in dit Privacybeleid (het "Beleid"). Het Beleid beschrijft voor welke doeleinden we uw Persoonsgegevens nodig hebben, op welke rechtsgronden we ons baseren en welke rechten u hebt betreffende uw Persoonsgegevens en hoe u deze uitoefent.

Het Beleid informeert u over onze omgang met Persoonsgegevens in gevallen waarin u met ons communiceert, de Service gebruikt, onze producten koopt of onze website https://nextory.com/nl bezoekt

Nextory biedt klanten de mogelijkheid aan om abonnementen af te sluiten, die hen via applicaties toegang geven tot e-books, audioboeken en andere literaire inhoud, om recensies te geven en persoonlijke aanbevelingen en tips te doen over nieuw te lezen en/ of te luisteren content, evenals andere functies die op de website en/of in de applicaties worden gepresenteerd (de "Service"). Door het afsluiten van een familie abonnement krijgen ook één of meer extra personen in het gezin van de klant toegang tot voornoemde inhoud die aan het abonnement is verbonden. Nextory levert hiervoor applicaties, diensten en functies. Naast ons abonnement bieden wij de mogelijkheid om producten zoals cadeaubonnen te kopen.

Dit Beleid is gericht op degenen die de Service gebruiken, dan wel aan hen die alleen als test zonder een account aan te hebben gemaakt of de mogelijkheid hebben gekregen om een profiel aan te maken, producten en/of abonnementen van ons te kopen dan wel afnemen, onze website bezoeken of anderszins contact met ons opnemen.

Definities:

"Geldend recht" is de wetgeving die van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

"Persoonsgegevens" is elke vorm van informatie die kan worden gekoppeld aan een identificeerbare, levende persoon.

"Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens" is het bedrijf/de organisatie die beslist voor welke doeleinden en op welke manier de Persoonsgegevens moeten worden verwerkt en die dus ook verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming met het Geldend recht.

"Verwerker Persoonsgegevens" is het bedrijf/de organisatie die Persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Verantwoordelijke en mag de Persoonsgegevens dus alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van de Verantwoordelijke en de toepasselijke wetgeving.

"Geregistreerde" betekent de levende, fysieke persoon van wie de Persoonsgegevens door Nextory worden verwerkt.

Hoe verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

Gegevens die u ons verstrekt. De gegevens die we over u verzamelen, is meestal de informatie die u ons verstrekt in verband met het gebruik van de Service en de communicatie met ons.

Gegevens die uit andere bronnen worden verzameld. Als u ervoor kiest om een account aan te maken door uw Facebook-, Google- of Apple ID-account aan de Service te koppelen, verzamelen we informatie over uw gebruikersgegevens van de door u gekozen derde partij.

Bovendien ontvangen we in sommige gevallen informatie van leveranciers die we gebruiken om bepaalde functies van de Service aan te bieden, zoals onze betalingsdienstaanbieder, evenals van onze partners wanneer we samenwerkingen en promoties hebben waarmee u bijvoorbeeld punten kunt krijgen bij een bedrijf waarmee u een lidmaatschap hebt bij het registreren van een abonnement bij ons.

Als u de Service en de website gebruikt, wordt ook eenheidsinformatie verzameld van uw eenheid (zoals computer en/of eventuele mobiele telefoon) met behulp van cookies en soortgelijke technieken zoals pixeltags. U kunt meer lezen over ons gebruik van cookies in de paragraaf "Cookies" hieronder en in ons cookiebeleid https://nextory.com/nl/cookies/.

Verwerkingen

Hieronder volgt een overzicht van de verwerking die plaatsvindt over u als klant en gebruiker van de Service, u die de Service test of een registratie start en u die alleen onze website bezoekt.

De rechtsgronden waarnaar we hieronder verwijzen zijn:

Toestemming - Nextory verwerkt uw Persoonsgegevens nadat wij uw toestemming voor de verwerking hebben verkregen. Informatie over de verwerking wordt altijd verstrekt wanneer we om toestemming vragen.

Overeenkomst - de verwerking is noodzakelijk om verplichtingen uit een overeenkomst tussen ons en u na te kunnen komen of het aangaan van een overeenkomst met u voor te bereiden.

Belangenafweging - Nextory mag persoonsgegevens verwerken als wij van mening zijn dat er een gerechtvaardigd belang is dat zwaarder weegt dan uw bescherming van de persoonlijke integriteit en als de verwerking noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.

Wettelijke verplichting - Wij zijn op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht om persoonsgegevens te verwerken als gevolg van onze activiteit.

De verwerkingen die plaatsvinden, worden gedaan met het doel om:

Met u te communiceren. Uw persoonsgegevens, meer bepaald contactgegevens die wij verzamelen middels het registratiesysteem en de informatie die u in uw e-mails aan ons opneemt of die u anderszins via communicatie aan ons verstrekt, verwerken wij om met u te kunnen communiceren. De verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die we met u zijn aangegaan over de levering van de Service (de algemene voorwaarden) na te komen of in ons legitieme belang om effectief te kunnen communiceren met onze klanten, gebruikers en anderen die contact met ons opnemen.

De verwerking gaat door zolang uw abonnement actief is, of u toegang hebt tot een actief abonnement, op basis van onze overeenkomst en 36 maanden daarna op basis van een belangenafweging. De verwerkingsperiode voor anderen die interesse hebben getoond in de Service is 12 maanden nadat u het registratieproces bent gestart of anderszins interesse hebt getoond in de Service, op basis van een belangenafweging.

Marketingactiviteiten uit te oefenen door:

• Marketing via e-mail Ondersteund door ons legitieme belang om marketing te bedrijven richting onze bestaande klanten, voormalige klanten en degenen die interesse hebben getoond in de Service, maar om de een of andere reden ervoor hebben gekozen om het registratieproces niet te voltooien, verwerken we contactgegevens en gebruikersgeschiedenis om ons per e-mail te kunnen communiceren.

• Marketing in de Dienst en op de website. Ondersteund door ons legitieme belang om marketing te bedrijven richting onze bestaande klanten, voormalige klanten en degenen die interesse hebben getoond in de Service, maar om de een of andere reden ervoor hebben gekozen om het registratieproces niet te voltooien, verwerken we informatie over het gebruik van de Dienst (gebruikersgeschiedenis) om de Dienst, alternatieve abonnementsvormen, extra diensten en dergelijke op de markt te kunnen brengen.

• Marketing op platforms van derden, bijvoorbeeld op sociale media. Ondersteund door ons legitieme belang om marketing te bedrijven richting onze bestaande klanten, voormalige klanten en degenen die interesse hebben getoond in de Service, maar om de een of andere reden ervoor hebben gekozen om het registratieproces niet te voltooien, verwerken we contactgegevens en gebruikersgeschiedenis en delen we deze informatie met derden zoals Facebook, om marketing over ons, de Service, alternatieve abonnementsvormen. extra diensten en dergelijke richting u op sociale media mogelijk te maken.

Voor degenen onder u die alleen de website bezoeken, vindt marketing plaats op platforms van derden via cookies en vergelijkbare technologieën, op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven voor het plaatsen van deze technologieën voor marketingdoeleinden. Meer informatie over cookies, levensduur en dergelijke vindt u in ons cookiebeleid, zie de paragraaf "Cookies" hieronder.

De verwerking wordt voortgezet zolang uw abonnement actief is of u toegang hebt tot een actief abonnement en 36 maanden daarna. De verwerkingsperiode voor anderen die interesse hebben getoond in de Service is 12 maanden nadat u het registratieproces bent gestart of anderszins interesse hebt getoond in de Service.

Verbeteren van ons aanbod, website, Service en marketingmaatregelen door:

Informatie te verwerken die ons in staat stelt irrelevante marketing voor de geregistreerde te voorkomen. Om te voorkomen dat we bijvoorbeeld een abonnementsvorm promoten dat u al hebt, verwerken we informatie over uw account, het gebruik van de Service of de aankoop van producten van ons in ons legitieme belang om relevante marketing voor u te kunnen maken.

Statistische informatie over interacties met ons en het gebruik van de Service en website te verzamelen en te analyseren. Door statistieken over onze huidige klanten te verzamelen en te analyseren, kunnen we marketingcampagnes maken voor nieuwe potentiële gebruikers die vergelijkbaar zijn met onze bestaande klanten. Dit kan bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens omvatten met als doel aangepaste marketing te creëren die gericht is op dergelijke nieuwe potentiële klanten op platforms van derden zoals Facebook en Google. We kunnen ook informatie over u analyseren en combineren waar we toegang toe hebben via de Service, van online bezoeken of andere bronnen (bijv. Facebook of andere vergelijkbare sociale mediaproviders) voor de doeleinden die in deze paragraaf worden uiteengezet.

Verder verwerken we gebruikersstatistieken zoals lees- en luistergeschiedenis, zoekgeschiedenis, aantal bezoeken en tijd doorgebracht op de app, toetsaanslagen en aantal toegevoegde profielen in abonnementen, interactie met e-mails, berichten in onze applicatie en pushmeldingen.

De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten, aanbiedingen en marketingmaatregelen te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Voor degenen onder u die alleen de website bezoeken, vindt inzameling van statistische informatie over uw interacties met onze website plaats via cookies en vergelijkbare technologieën, op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven voor het plaatsen van deze technologieën voor analysedoeleinden. Meer informatie over cookies, levensduur en dergelijke vindt u in ons cookiebeleid, zie de paragraaf "Cookies" hieronder.

Verzamelen en analyseren van informatie over fouten in de Service, op de website of andere feedback van geregistreerde personen. Om de Service en website te kunnen ontwikkelen, kwaliteit en veiligheid te garanderen, verwerken we feedback die u ons geeft in bijvoorbeeld ondersteuningsgevallen, evenals informatie over fouten in de Service, waaronder activiteits- en apparaatinformatie. Bij deze verwerking steunen we op ons gerechtvaardigd belang om functionele diensten verder te kunnen ontwikkelen en aanbieden.

Versturen en analyseren van reacties van enquêtes, zoals klantenquêtes. Op basis van ons legitieme belang bij het ontwikkelen van onze activiteiten en diensten, kunnen we contact met u opnemen via de contactgegevens die u ons hebt verstrekt en u vragen om bijvoorbeeld formulieren in te vullen om ons feedback te geven. Het bijdragen van uw mening is vrijwillig en elke eventuele verwerking van persoonsgegevens die kan plaatsvinden wanneer we uw feedback verwerken, is gebaseerd op uw toestemming. Zoveel mogelijk vermijden we het verzamelen van persoonsgegevens via dit soort onderzoek, maar als het doel dit vereist, kunnen we dergelijke gegevens verzamelen.

De verwerking wordt voortgezet zolang uw abonnement actief is of u toegang hebt tot een actief abonnement en 36 maanden daarna. De verwerkingsperiode voor anderen die interesse hebben getoond in de Service is 12 maanden nadat u het registratieproces bent gestart of anderszins interesse hebt getoond in de Service.

De Service en andere producten (zoals cadeaubonnen) te leveren door:

Door gebruik van de Service, het account registreren en beheren. De verwerkte gegevens zijn inloggegevens en andere informatie die tijdens het registratieproces wordt vermeld, zoals geboortedatum, geslacht, contactgegevens, met de overeenkomst tussen ons als rechtsgrond.

In het geval dat u ervoor kiest om ons informatie te verstrekken over andere personen in uw gezin (inclusief de namen van uw familieleden, e-mailadressen, geboortedatums en interesses), moet u ervoor zorgen dat ze worden geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt.

De verwerking gaat door zolang uw abonnement actief is, of u toegang hebt tot een actief abonnement, op basis van onze overeenkomst en 36 maanden daarna op basis van een belangenafweging (om het voor u gemakkelijker te maken uw abonnement weer op te starten).

In het geval dat u het registratieproces bent gestart, maar dit niet hebt voltooid, bewaren we de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt gedurende 12 maanden na het moment van inzameling, om u de gemakkelijke en handige mogelijkheid te bieden om een account te registreren en een abonnement te starten. Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om onze potentiële klant de mogelijkheid te kunnen bieden om zijn registratie te voltooien zonder al verstrekte informatie te hoeven verstrekken.

Kosten in rekening brengen voor de Service en/of andere producten en alle acties in strijd met onze algemene voorwaarden, zoals niet-betaling of misbruik van proefperiodes en/of promotiecodes, voorkomen, verhinderen, onderzoeken en opvolgen. Met de overeenkomst tussen ons als wettelijke basis verwerken we betalingsinformatie, maar geen volledig creditcardnummer, zoals de status van de betaling, het betalingstype en de vervaldatum van kaarten, evenals andere informatie die nodig is om te kunnen voorkomen en handelen in geval van verdenking van gedrag in strijd met onze algemene voorwaarden.

De verwerking loopt tijdens de contractuele relatie, hetzij zolang uw abonnement actief is, hetzij totdat u uw aankoop van een product (bijv. cadeaubonnen) hebt voltooid en de tijd daarna die nodig is om te voldoen aan onze rechten en verplichtingen, inclusief juridische claims.

Te helpen bij het ondersteunen zodat de Service, website en onze producten kunnen worden gebruikt zoals bedoeld, het waarborgen van een goede kwaliteit van de Service, website en onze producten en het bieden van beveiliging bij het gebruik van de Service. Om ervoor te zorgen dat de Dienst, website en/of product kan worden gebruikt zoals bedoeld, met de nodige beveiliging, verwerken wij informatie met betrekking tot ondersteuningszaken, maar indien nodig ook informatie over uw gebruik van de Service en/of website. Onze rechtsgrond is het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u

De verwerking loopt tijdens de contractuele relatie en/of tot het probleem is opgelost.

Aanbevelingen te doen en de Service aan u aan te passen, gebaseerd op informatie over uw gebruik van de Service en uw voorkeuren. Wanneer u de Service gebruikt, verzamelen wij informatie over uw gebruik van de Service zoals lees- en luistergeschiedenis, opgeslagen boeken, beoordeling etc. om u een kernfunctie van de Service te kunnen bieden, namelijk persoonlijke aanbevelingen en aanpassing van de Service zodat u eerder gelezen boeken en dergelijke ziet. Onze rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang om u een toegevoegde waarde van de Service en relevante tips over onontgonnen literaire inhoud te kunnen bieden.

De verwerking wordt voortgezet zolang uw abonnement actief is of u toegang hebt tot een actief abonnement en 36 maanden daarna.

Rapporteren aan licentiegevers en evalueren van samenwerkingen. Wij verwerken persoonsgegevens voor het doel en in het gerechtvaardigd belang van het kunnen nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens derden zoals licentiegevers en samenwerkingspartners en om een goed functionerende samenwerking met deze partijen te waarborgen en deze service aan onze klanten te leveren. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer we leden van klantenclubs aanbieden om bij ons een abonnement af te sluiten en hier punten voor te krijgen tijdens hun lidmaatschap. Evenzo rapporteren we statistieken over het aantal lezingen van boeken etc. aan de licentiegevers van de literaire inhoud die we in de Service aanbieden. We delen en ontvangen informatie over bijvoorbeeld het aantal lezingen van een boek, informatie over het afsluiten van abonnementen, lidmaatschapsnummers en dergelijke voor dit doel.

De verwerking vindt plaats gedurende de looptijd van de overeenkomst met onze samenwerkingspartner en/of licentiegever, en indien nodig gedurende een bepaalde periode daarna om bijvoorbeeld de samenwerking te kunnen beoordelen en/of ons te kunnen verdedigen tegen of aanspraak te kunnen maken op rechtsvorderingen.

Voldoen aan de vereisten inzake het bewaren van gegevens en anderszins om aan te kunnen tonen dat aan de geldende wetgeving wordt voldaan. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor zover wettelijk vereist of conform andere wettelijke verplichtingen, zoals voor boekhouding of rapportage aan autoriteiten. Een ander voorbeeld is de verwerking die plaatsvindt zodat we een verzoek van u kunnen behandelen volgens de AVG, zoals registeruittreksel en na afloop van de zaak aan de toezichthouders kunnen aantonen dat we voldoen aan de regels, in ons gerechtvaardigd belang om naleving te kunnen aantonen bij een eventuele controle.

De verwerking loopt gedurende de tijd die wettelijk vereist is, bijvoorbeeld 7 jaar voor het nakomen van verplichtingen uit hoofde van de boekhoudwetgeving in Nederland, en anders zo lang als nodig is om te kunnen aantonen dat de regels worden nageleefd bij een eventuele controle.

Het uitvoeren van een bedrijfstransactie en/of investering. In het geval dat we om strategische of zakelijke redenen in de toekomst besluiten om het bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen of een eventuele investering te doen, kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld of overgedragen aan partijen die bij de transactie betrokken zijn. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf te kunnen ontwikkelen.

De verwerking loopt gedurende de tijd die nodig is om de beoogde maatregel uit te kunnen voeren.

Ons, u en anderen beschermen. We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken indien dit nodig is om de wettelijke rechten en legitieme belangen van ons, u of anderen te verdedigen of te doen gelden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als we een claim tegen ons ontvangen of als we een juridische claim willen onderzoeken en/of claimen, bijvoorbeeld met betrekking tot fraude zoals identiteitsdiefstal. De verwerking vindt dan plaats in ons gerechtvaardigd belang om ons, u en anderen te kunnen beschermen, inclusief het verdedigen van ons tegen of het claimen van juridische claims.

De behandeling zal doorgaan zolang we het nodig achten om ons, u en anderen te beschermen.

Overdracht en delen van Persoonsgegevens

Verwerkers van persoonsgegevens

Om ons bedrijf te exploiteren, moeten we mogelijk de hulp inroepen van anderen die namens ons Persoonsgegevens verwerken, zogenaamde Sub Verwerkers van Persoonsgegevens, zoals cloudserviceproviders, Telemarketingpartners en leveranciers van marketing- en analysetools.

In gevallen waarin onze sub gegevensverwerkers de Persoonsgegevens overdragen naar een land buiten de EU/EER, hebben we ervoor gezorgd dat de verwerking rechtmatig is onder de geldende wetgeving doordat aan een van de volgende eisen wordt voldaan:

er een besluit is van de Europese Commissie dat het land een adequaat beschermingsniveau waarborgt;

toepassing van de standaard contractclausules van de Europese Commissie voor de overdracht aan derde landen; of

andere geschikte veiligheidsmaatregelen die voldoen aan het geldend recht.

Met al onze Sub Verwerkers van Persoonsgegevens hebben wij sub verwerkersovereenkomsten. Deze Sub verwerkersovereenkomst regelt hoe de Verwerker van Persoonsgegevens de Persoonsgegevens mag sub verwerken en welke beveiligingsmaatregelen vereist zijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Personen die verantwoordelijk zijn voor de Persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens overdragen aan autoriteiten als een dergelijke verplichting volgt uit de wet of een andere regeling of uit overheidsbesluiten of vereist is om ons in staat te stellen onze wettelijke belangen te beschermen of om fraude en andere criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken of te vervolgen.

Bovendien verwerken de consultants en adviseurs die ons bijstaan met boekhouding, financiën, juridische zaken etc. persoonsgegevens wanneer dat nodig is.

We kunnen ook persoonsgegevens overdragen aan bedrijven binnen dezelfde groep als Nextory, samenwerkingspartners en onderaannemers, zodat we onze diensten, producten en digitale tools kunnen leveren en om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen en onze rechten op grond van de wet of onze algemene voorwaarden te beschermen.

In het geval dat u uw Google-account aan de Service koppelt, willen we u informeren dat Google toegang kan hebben tot uw account in de Service om de functies van Google-services en soortgelijke acties te verbeteren en u in staat te stellen functies van derden zoals Google te gebruiken. Voor meer informatie over welke applicaties en dergelijke u aan Google heeft gekoppeld, kunt u hier klikken: https://support.google.com/accounts/answer/2541991?hl=en.

Als je je Facebook-account aan de Service koppelt, kun je in hun instellingen een overzicht zien van de informatie die Facebook ontvangt over je activiteit in de Service, lees hier meer: https://www.facebook.com/off-facebook-activity.

Als u uw Apple-account aan de Service koppelt, kunt u hier klikken voor meer informatie over het delen van informatie die zich voordoet: https://support.apple.com/en-us/HT210699 en hier https://www.apple.com/privacy/.

Verder kunnen we informatie delen met onze samenwerkingspartners, om een goed functionerende samenwerking en service aan onze klanten te waarborgen in het geval u bijvoorbeeld een abonnement registreert via een bedrijf waar u een lidmaatschap hebt en waarmee we samenwerken.

Cookies

Nextory gebruikt cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën o.a. om onze website te laten functioneren, om u een relevante en consistente ervaring te bieden wanneer u de Service en website gebruikt, om te analyseren hoe de Service en website worden gebruikt, zodat we u de absoluut beste gebruikerservaring kunnen bieden, ons op de markt kunnen brengen en ons aanbod kunnen ontwikkelen.

We verzamelen bijvoorbeeld informatie via onze eigen cookies of cookies van derden en vergelijkbare trackingtechnologieën die uw activiteiten in de Service en/of op de website kunnen registreren en de keuzes die u maakt, d.w.z. informatie over hoe u de Service gebruikt of wat u doet wanneer u onze website bezoekt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om het inloggen te vereenvoudigen, uw instellingen te onthouden, aangepaste marketing mailings aan u te sturen en/of aan een doelgroep die we hebben geïdentificeerd op basis van gegevens over onze gebruikers of om het succes van de marketing te meten.

Meer informatie over hoe we cookies gebruiken, staat in ons Cookiebeleid https://nextory.com/nl/cookies/.

Uw rechten

U bent degene die besluit over uw Persoonsgegevens. Wij streven er altijd naar dat u uw rechten zo efficiënt en soepel mogelijk kunt uitoefenen.

Toegang - U hebt altijd het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van Persoonsgegevens die u aangaat. We geven alleen informatie vrij als we zeker weten dat u daadwerkelijk degene bent die om de gegevens vraagt.

Correctie - Ontdekt u dat de Persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, neem dan contact met ons op en wij zullen dit oplossen!

Wissen - Wilt u dat wij u volledig vergeten? U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als we verplicht zijn om uw gegevens te bewaren conform de wet of een overeenkomst die we met u zijn aangegaan, zullen we ervoor zorgen dat ze alleen worden verwerkt voor het specifieke doel dat is vastgelegd in de wet of overeenkomst; daarna zorgen wij ervoor dat de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Bezwaar - Bent u het niet met ons eens dat ons belang bij de verwerking van uw Persoonsgegevens zwaarder weegt dan uw belang bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Maak je geen zorgen - in dat geval zullen we onze belangenafweging bekijken en ervoor zorgen dat deze nog steeds in orde is. Uiteraard wegen wij uw bezwaar af wanneer wij opnieuw beoordelen of wij onze verwerking van uw Persoonsgegevens nog kunnen rechtvaardigen. Als u bezwaar maakt tegen direct marketing, zullen wij uw Persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen zonder onze beoordeling te herzien.

Beperking - U kunt ons ook vragen om onze verwerking van uw gegevens te beperken:

Terwijl we een verzoek van u verwerken over een van uw andere rechten

Als u, in plaats van te verzoeken om verwijdering, wilt dat wij markeren dat de gegevens niet voor een bepaald doel mogen worden verwerkt. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij u in de toekomst reclame sturen, moeten we uw naam nog steeds opslaan om te weten dat we geen contact met u gaan opnemen

In gevallen waarin we de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; op voorwaarde dat u er geen belang bij heeft dat wij de gegevens bewaren om een rechtsvordering in te stellen.

Gegevensoverdraagbaarheid - We kunnen u de informatie verstrekken die u aan ons hebt verstrekt of die we van u hebben ontvangen in verband met het sluiten van een overeenkomst met u. U ontvangt uw gegevens in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, dat u vervolgens mee kunt nemen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming intrekken - Als u toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke verwerking(en) van uw Persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en ons daardoor te vragen de verwerking onmiddellijk te staken. Houd er rekening mee dat u uw toestemming alleen kunt intrekken voor toekomstige verwerking(en) van Persoonsgegevens en niet voor enige verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van persoonsgegevens of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail naar klantenservice@nextory.nl of via het contactformulier dat op de website nextory.nl te vinden is.

Als we onze beloftes niet nakomen

Als u van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens onjuist verwerken, ook nadat u dit onder onze aandacht heeft gebracht, heeft u altijd het recht om uw klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap ).

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Beleid. In gevallen waarin de wijziging van invloed is op onze verplichtingen of uw rechten, zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen van de wijzigingen, zodat u de mogelijkheid geboden wordt om stelling te nemen tegen het bijgewerkte beleid.

Contact

Neem contact met ons op als u vragen hebt over uw rechten of als u andere vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens:

klantenservice@nextory.nl