Algemene voorwaarden voor gebruik van de abonnementsdienst van Nextory

Geldig vanaf 12 januari 2024


1. Inleiding

Nextory AB, bedrijfsregistratienr. 556708-4149 (" Nextory"), levert abonnementen die een breed scala aan content bieden waaronder audioboeken en e-books (" de Dienst") waar fysieke gebruikers van de Dienst (" Gebruikers") gebruik van kunnen maken. Deze algemene voorwaarden(" Algemene voorwaarden")maken deel uit van de overeenkomst tussen Nextory en jou (" je") die zich heeft ingeschreven voor toegang tot de Dienst.

De Algemene voorwaarden bepalen het gebruik door de Gebruiker van de Dienst zoals aangeboden via de mobiele softwaretoepassing van Nextory (de " App"). De Algemene voorwaarden bepalen ook de activiteit van de Gebruiker die plaatsvindt op de website van Nextory. De Algemene voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen Nextory en de Gebruiker. De Gebruiker wordt daarom aangemoedigd om deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens gebruik te maken van de Dienst. De Algemene voorwaarden kunnen worden bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in deze Algemene voorwaarden. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op de website van het bedrijf. De Gebruiker wordt er specifiek op geattendeerd dat andere bijzondere voorwaarden kunnen gelden voor andere abonnementsvormen (" Bijzondere bepalingen"); zie artikel 3 hieronder.

De Dienst stelt de Gebruiker in staat om de content te lezen die is opgenomen in het abonnement waar je je op een gegeven moment voor hebt ingeschreven. Je hebt toegang tot de content zolang je abonnement geldig is, en je kiest zelf welke titels je wilt lezen of beluisteren.

Nextory stelt de content aan zijn Gebruikers beschikbaar onder licentieovereenkomsten met de rechthebbenden op de content. Nieuwe content wordt doorlopend toegevoegd, en content kan uit het aanbod worden gehaald wanneer de licentieovereenkomsten met de rechthebbenden aflopen. Het aanbod van Nextory bevat ook oudere content waar geen auteursrecht meer op rust.

Soms kan er op abonnementen worden ingeschreven via een derde waarmee Nextory een overeenkomst heeft of samenwerkt (" Partner"). In zo'n geval verschillen de inschrijf- en betaalprocedures van de procedures die van toepassing zijn onder deze Algemene voorwaarden. De Partner verstrekt in zo'n geval de informatie over hoe je je voor abonnementen kunt inschrijven, de algemene voorwaarden daarvoor en informatie over het doen van de betaling.

2. Gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot de Dienst moet je een abonnement aanmaken door een persoonlijk account te registreren op de website van het bedrijf (" Gebruikersaccount"). Je moet je contactgegevens en betalingsgegevens opgeven, je wachtwoord en je abonnementsvorm kiezen en bevestigen dat je deze Algemene voorwaarden en eventuele Bijzondere bepalingen accepteert, evenals het privacybeleid van Nextory, dat je hier kunt vinden: https://nextory.com/nl/privacy-policy.

Om een Gebruikersaccount aan te kunnen maken moet je een natuurlijk persoon zijn van minstens 18 jaar oud of het recht hebben om met ouderlijke toestemming een overeenkomst aan te gaan. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van je persoonlijke informatie in je Gebruikersaccount. Het is je plicht om indien nodig in te loggen op je Gebruikersaccount op de website van het bedrijf en je contactgegevens en betalingsgegevens bij te werken zodat deze up to date blijven. Je krijgt toegang tot de Dienst zodra je het registratieproces hebt voltooid. Nadat je het registratieproces hebt voltooid, stuurt Nextory een bevestiging van het abonnement en de daarop van toepassing zijnde Bijzondere bepalingen naar het e-mailadres dat je hebt gekoppeld aan je Gebruikersaccount. Meer informatie over de verschillende abonnementen die Nextory aanbiedt kun je vinden in artikel 3 hieronder.

Je Gebruikersaccount op de website van het bedrijf is persoonsgebonden, en je bent verplicht om je gebruikersnaam of wachtwoord geheim te houden voor ieder die niet is geautoriseerd en op een veilige manier met deze gegevens om te gaan, zodat niemand ze kan achterhalen. Als je een tablet of smartphone met een of meer andere mensen deelt die niet als een Gebruiker in je abonnement zijn opgenomen, moet je na het gebruik van de Dienst altijd zorgvuldig uitloggen.

Je mag je Gebruikersaccount dat toegang tot je Abonnement geeft niet delen.

Indien de hierboven genoemde beperkingen worden geschonden, kan je account worden geblokkeerd, in het bijzonder in de in artikel 9 genoemde gevallen.

Afhankelijk van het abonnement dat je hebt afgesloten, ben je bij uitzondering bevoegd om je abonnement te delen met een beperkt aantal gebruikers die tegelijkertijd verbinding kunnen maken met en gebruik kunnen maken de Dienst, overeenkomstig de bepalingen in het door jou geselecteerde abonnement, enkel en alleen als:

(i) je in de App een profiel aanmaakt voor elke gebruiker (inclusief jezelf); en

(ii) elke gebruiker lid is van je gezin en in hetzelfde huishouden woont als jij.

Om te kunnen profiteren van de Dienst heb je toegang nodig tot een apparaat (zoals een tablet of smartphone) dat compatibel is met de technologie van Nextory en dat het streamen en tijdelijk downloaden van bestanden mogelijk maakt, samen met een internetverbinding. Op de website van het bedrijf vind je informatie over de technische vereisten voor het apparaat. Deze vereisten veranderen naarmate de technologie evolueert. Apparaten voor het gebruik van de Dienst, een internetverbinding en kosten voor het internetverkeer zijn niet in de Dienst inbegrepen.

Vanaf je Gebruikersaccount geschreven reviews dienen op een respectvolle manier te worden gepresenteerd en mogen niets bevatten dat als beledigend, bedreigend of in strijd met de geldende wetgeving kan worden opgevat. In het geval dat deze bepaling wordt geschonden, heeft Nextory het recht om de review te verwijderen of je Gebruikersaccount te beëindigen in overeenstemming met artikel 9 hieronder.

3. Abonnementen en Bijzondere bepalingen

Nextory biedt verschillende abonnementsvormen aan. De soorten aangeboden abonnementen veranderen met de tijd. Op de website van het bedrijf vind je informatie over de algemene abonnementsvormen die Nextory op een gegeven moment aanbiedt. Bovendien biedt Nextory van tijd tot tijd speciale abonnementsvormen aan, zoals bijvoorbeeld marketingcampagnes met een beperkte duur of abonnementen in samenwerking met andere bedrijven of organisaties. Anders dan bij de algemene abonnementsvormen kunnen de speciale abonnementsvormen uitsluitend bedoeld zijn voor een bepaalde categorie mensen, zoals bijvoorbeeld alleen de leden van een bepaalde organisatie.

Schriftelijke informatie over de Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op een specifiek abonnement wordt verstrekt voordat je je inschrijft en wordt per e-mail bevestigd nadat je je hebt ingeschreven. Bijzondere bepalingen voor een specifieke abonnementsvorm maken deel uit van de overeenkomst met Nextory en vormen dus een aanvulling op deze Algemene voorwaarden. Als Bijzondere bepalingen voor een specifiek abonnement afwijken van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden, dan gaan de Bijzondere bepalingen vóór.

Tenzij anderszins aangegeven in de Bijzondere bepalingen die gelden voor een specifiek abonnement, kun je op elk moment kiezen welke abonnementsvorm je wilt en overstappen op een andere abonnementsvorm. Als je overstapt op naar een abonnementsvorm met hogere kosten, dan gaat de upgrade onmiddellijk na de overstap in, maar betaal je de hogere kosten pas op het volgende betaalmoment. Als je overstapt op een abonnementsvorm met lagere kosten, dan houd je je bestaande abonnement voor de periode dat je daar al voor hebt betaald, en zal het nieuwe abonnement geldig zijn vanaf de volgende factureringsperiode.

Houd er rekening mee dat de toegang tot content die jij en andere Gebruikers hebben, kan veranderen als jij je abonnementsvorm wijzigt.

Als je een abonnementsvorm hebt die voor slechts één Gebruiker geldt, dan kun je als Gebruiker niet op hetzelfde moment vanaf meerdere apparaten van de content genieten. Als je een abonnementsvorm hebt voor meerdere gebruikers, kunnen de andere Gebruikers en jij tegelijkertijd van de content genieten op evenveel apparaten als het aantal Gebruikers dat wordt gedekt door het abonnement. Ongeacht de abonnementsvorm kun je vanaf verschillende apparaten van de content genieten, zolang dat maar niet tegelijkertijd gebeurt.

4. Aanvankelijke proefperiode

Als het abonnement waarvoor je je hebt ingeschreven een aanvankelijke proefperiode omvat, heb je de mogelijkheid om de Dienst kosteloos te proberen gedurende een bepaalde periode vanaf het moment dat je je inschrijft voor het abonnement. Als je je met meerdere gebruikers hebt ingeschreven, hebben de door het abonnement gedekte Gebruikers dezelfde mogelijkheid. Als het abonnement tijdens de proefperiode wordt beëindigd, stopt de toegang die jij en andere Gebruikers tot de Dienst hebben onmiddellijk.

De duur van de proefperiode wordt vermeld in de Bijzondere bepalingen voor het abonnement, en de laatste dag van de proefperiode staat in de bevestiging van het abonnement die je per e-mail hebt ontvangen nadat je je Gebruikersaccount hebt geregistreerd.

Als je na de proefperiode niet verder wilt gaan met jouw abonnement, kun je het abonnement uiterlijk op de laatste dag van de proefperiode via je Gebruikersaccount op de website van het bedrijf annuleren.

Als je je bij ons hebt ingeschreven via een aanbieding van een van onze Partners, kan de proefperiode verschillen van wat er in deze Algemene voorwaarden of de Bijzondere bepalingen staat vermeld. In zo'n geval is de proefperiode bovendien specifiek voor die campagne, en de betreffende promotiecode voor de proefperiode is persoonlijk en mag slechts één keer gebruikt worden.

5. Recht op annulering

In overeenstemming met de Wet (2005:59) met betrekking tot op afstand en buiten verkooppunten gesloten contracten heb je het recht om het contract voor het abonnement op de Dienst in te trekken (annuleren) door binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst een kennisgeving in te dienen bij of te sturen aan Nextory.

Het recht op intrekking geldt ook bij wijzigingen van abonnementen, d.w.z. dat je de optie hebt om een overstap op een andere abonnementsvorm ongedaan te maken door binnen 14 dagen na het contracteren van de Dienst een bericht hierover in te dienen bij of te sturen naar Nextory. Als je het recht op intrekking gebruikt bij het overstappen op een ander abonnement, dan keert het abonnement terug naar de eerdere vorm. Als je hogere kosten hebt betaald voor het nieuwe abonnement dan je zou hebben betaald als je het eerdere abonnement zou hebben behouden en de wijziging wordt binnen de intrekperiode van kracht, dan zal Nextory het verschil op het volgende betaalmoment compenseren.

Je accepteert dat het recht op intrekking komt te vervallen en niet langer geldig is als jij of elke andere Gebruiker die gedekt is door een abonnement waarvoor jij je hebt ingeschreven, tijdens de intrekperiode begint met het streamen of downloaden van content die wordt gedekt door het abonnement.

Als je het recht op intrekking wilt uitoefenen, kun je een standaardformulier gebruiken dat een "intrekformulier" wordt genoemd, dat het Zweedse consumentenagentschap heeft opgesteld en dat kan worden gedownload van de website van het Zweedse consumentenagentschap, https://www.konsumentverket.se/, of worden aangevraagd bij het Zweedse consumentenagentschap via +46(0)771-423300. Je kunt ons ook via je Gebruikersaccount of door contact op te nemen met de klantenservice laten weten dat je de overeenkomst wilt intrekken.

6. Meer informatie over je abonnement

Als je je abonnement niet hebt geannuleerd voor het einde van de proefperiode (in gevallen waar het abonnement een aanvankelijke proefperiode omvat) en niet binnen de intrekperiode het contract hebt ingetrokken, dan loopt het abonnement ofwel zo lang door als de beperkte periode die in de Bijzondere bepalingen van het abonnement staat vermeld, ofwel, als het abonnement geen beperkte periode kent, totdat het wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen betreffende beëindiging van abonnementen hieronder in deze Algemene voorwaarden.

De prijs van het abonnement staat in de Bijzondere bepalingen van het abonnement en wordt steeds vooraf in rekening gebracht voor een periode van 30 dagen. De eerste factureringsperiode loopt daarom voor 30 dagen vanaf de datum van inschrijving of, als er sprake is van een proefperiode, vanaf de eerste dag volgend op het einde van de proefperiode. De tweede factureringsperiode loopt voor de volgende 30 dagen, en zo verder. Informatie over de data waarop toekomstige betalingen verschuldigd zijn, wordt verstrekt in jouw Gebruikersaccount. In het geval dat de betaling wordt voldaan met een cadeaukaart, dan wordt, anders dan hierboven aangegeven, het abonnement vooruit betaald voor de periode die in de voorwaarden van de cadeaukaart staat vermeld.

De prijzen voor de verschillende abonnementsvormen zijn inclusief btw. Eventuele kosten voor gegevensverkeer via internet of mobiele netwerken zijn niet in de prijs inbegrepen.

Nextory behoudt zich het recht voor om de prijs van de verschillende abonnementsvormen te wijzigen en om nieuwe abonnementsvormen te introduceren of de bestaande abonnementsvormen te wijzigen. Nextory is verplicht om je per e-mail op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen, op het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Gebruikersaccount en ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen ingaan. Als je bezwaar hebt tegen de wijzigingen, heb je de optie om je abonnement te annuleren. Als je je abonnement niet annuleert, zullen de wijzigingen ingaan op de datum die Nextory in de e-mail heeft aangegeven.

7. Betaling

Je kunt voor je abonnement betalen via een van de methoden die staan vermeld op de website van het bedrijf. Je moet informatie registreren die betaling met behulp van een van deze methoden mogelijk maakt op het moment dat je je Gebruikersaccount registreert, en je moet op eigen initiatief die informatie up to date houden, bijvoorbeeld als de geldigheid van de creditkaart die je hebt geregistreerd verloopt of de kaart wordt geblokkeerd.

Van tijd tot tijd bieden we cadeaukaarten en kortingscodes aan zoals beschreven op de website van het bedrijf of in de App. Deze zijn geldig als betaling zoals vermeld op de cadeaukaart of in de kortingscode.

Je kunt ook voor je abonnement betalen door cadeaukaarten in te wisselen. Als je in zo'n geval het abonnement na het einde van de op de cadeaukaart vermelde periode wilt voortzetten, moet je aanvullende cadeaukaarten inwisselen of informatie registreren die betaling volgens een van de op de website van het bedrijf vermelde methoden mogelijk maakt. Als je een cadeaukaart inwisselt om te betalen voor een bestaand abonnement, worden de betalingen met behulp van andere methoden tijdelijk stopgezet gedurende de periode die wordt gedekt door de cadeaukaart.

Als je via creditkaart of incasso betaalt, ben je verplicht om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke bedragen beschikbaar zijn op de bankrekening waar de creditkaart of incasso aan gekoppeld is, om de betaling aan Nextory op ieder betaalmoment mogelijk te maken. Als de vereiste bedragen niet beschikbaar zijn op je bankrekening, de geldigheidsperiode van je creditkaart is verlopen, de kaart is geblokkeerd, of als Nextory om enige andere reden geen betaling van je kan ontvangen op het in je Gebruikersaccount vermelde moment waarop de betaling zou worden geïnd, dan heeft Nextory het recht om je abonnement te blokkeren.

Als je abonnement wordt geblokkeerd, ontvang je een e-mailmelding op het e-mailadres dat aan je Gebruikersaccount is gekoppeld. Als je vervolgens Nextory in staat stelt zonder vertraging de betaling uit te voeren, zal Nextory de blokkering opheffen en je abonnement heractiveren. Voor meer informatie over het opheffen van de blokkering van je abonnement kun je inloggen op je Gebruikersaccount of contact opnemen met de klantenservice.

Ontvangstbewijzen van je betalingen komen beschikbaar in je Gebruikersaccount en kunnen vanuit daar worden gedownload en geprint.

1. Hoe je een abonnement dat geldig is tot nadere kennisgevinkunt 8\nnuleren**

Je kunt een abonnement dat geldig is tot nadere kennisgeving annuleren door in te loggen op je Gebruikersaccount en vanaf daar het abonnement te annuleren. Je kunt je abonnement ook annuleren door op andere manieren contact op te nemen met Nextory. Abonnementen met een beperkte duur verlopen automatisch aan het einde van de overeengekomen abonnementsperiode.

9. Beperkingen

Je toegang tot en gebruik van het abonnement is gebonden aan onderstaande beperkingen, en schendingen van deze beperkingen worden beschouwd als kennelijk misbruik van de Dienst:

 • het Abonnement is bedoeld voor persoonlijk niet-commercieel gebruik;

 • je mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden;

 • je mag je Abonnement niet verkopen of verspreiden;

 • je mag geen kopieën van je Abonnement delen, uitlenen of verhuren;

 • je mag het Digital Rights Management (DRM) met betrekking tot de content niet uitschakelen of omzeilen;

 • je mag geen kopieën maken van de content of enig deel ervan;

 • je mag het Abonnement niet gebruiken om databases, algoritmes, bots of AI en andere machine-learningprogramma's te voorzien van input;

 • je mag je Abonnement niet gebruiken voor een openbare vertoning of uitvoering;

 • je mag geen accounts (gebruikersnamen en wachtwoorden) delen die toegang geven tot je Abonnement;

 • je mag geen ongebruikelijk hoog volume van content consumeren of de Dienst dermate excessief of oneigenlijk gebruiken dat dit de algehele kwaliteit en gebruikerservaring van andere gebruikers negatief kan beïnvloeden.

In geval van schending van een van bovengenoemde beperkingen of limieten behoudt Nextory zich het recht voor om de Dienst per direct op te schorten. Je wordt dan per e-mail over de vermeende schending geïnformeerd. Als je niet binnen 72 uur bewijs aanlevert waaruit blijkt dat je de voorwaarden niet hebt geschonden, kan Nextory je Abonnement aan het einde van die termijn automatisch beëindigen.

Nextory heeft het recht om je abonnement per direct te beëindigen als:

 1. het niet mogelijk is voor Nextory om de betaling uit te (laten) voeren met behulp van de betalingsinformatie die je in je Gebruikersaccount hebt geregistreerd;
 2. jij of enige andere door je abonnement gedekte Gebruiker deze Algemene voorwaarden, de Bijzondere bepalingen, toepasselijke wetgeving en/of wetten anderszins heeft geschonden op een manier die schade kan berokkenen aan Nextory of derden; of
 3. jij of enige andere door jouw abonnement gedekte Gebruiker inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Nextory, diens licentiegevers of andere betrokken derden, of heeft bijgedragen aan een inbreuk daarop.

Na beëindiging van abonnementen zoals in (i) hierboven beschreven kun je je eerdere abonnement heractiveren als je gegevens registreert die uitvoering van betaling mogelijk maken en Nextory hiervan op de hoogte stelt voordat je Gebruikersaccount wordt verwijderd.

Als Nextory redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de in de punten (ii) of (iii) vermelde omstandigheden van toepassing zijn, heeft Nextory het recht om je abonnement te blokkeren hangende onderzoek naar die omstandigheden. Er zullen geen kosten aan je in rekening worden gebracht terwijl je abonnement is geblokkeerd vanwege een vermoeden van misbruik, en als je schuld niet kan worden bewezen zal een eventueel vooraf betaald bedrag voor de periode dat je abonnement is geblokkeerd worden gerestitueerd.

Nextory behoudt zich het recht voor om je abonnement te beëindigen, met een opzegtermijn van ten minste twee maanden, indien Nextory besluit om de Dienst niet langer te leveren of besluit om de Dienst of de vereisten/voorwaarden voor het leveren van de Dienst wezenlijk te wijzigen.

Een melding van beëindiging van je abonnement zal worden gestuurd naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Gebruikersaccount.

10. Beschikbaarheid, uitval en storingen

Nextory streeft ernaar om de Dienst 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te houden. Nextory kan echter niet garanderen dat de Dienst vrij is van fouten en/of onderbrekingen. In het geval van een storing/onderbreking doet Nextory er alles aan om deze zonder vertraging te verhelpen, met zo min mogelijk ongemak voor de Gebruiker.

Nextory behoudt zich het recht voor om de functies van de Dienst op elk moment te wijzigen, te annuleren, bij te werken of te beëindigen, waaronder - maar niet beperkt tot - de functionaliteit, de eigenschappen, content en visuele verschijning, ongeacht of daarvoor al dan niet gewaarschuwd is, en om anderszins onderhoudswerkzaamheden aan de Dienst uit te voeren. Elke nieuwe content die in de Dienst wordt vrijgegeven, is onderworpen aan de Algemene voorwaarden (en eventuele Bijzondere bepalingen). Alle onderhoudswerkzaamheden zullen direct worden uitgevoerd en wel op zo'n manier dat dit de minst mogelijke verstoring veroorzaakt voor de Gebruiker. De eventuele uitoefening van bovengenoemde rechten door Nextory geeft de Gebruiker geen aanspraak op enige schadevergoeding van Nextory.

Je stemt ermee in dat je abonnement je alleen het recht geeft om de Dienst te gebruiken zoals deze op een bepaald moment daadwerkelijk is ontworpen en met de content die de Dienst op een bepaald moment daadwerkelijk bevat.

11. Klachten

Als je een klacht wilt indienen over de Dienst, moet je dit doen zonder onnodige vertraging nadat je je bewust werd van de omstandigheden waarop de klacht is gebaseerd en niet langer dan drie jaar nadat de omstandigheden zich voordeden. Te late klachten kunnen leiden tot verlies van je recht op een sanctie.

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de afdeling klantenservice van Nextory.

12. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Nextory, dat te vinden is op https://nextory.com/nl/privacy-policy, evenals met de van toepassing zijnde regelgeving.

13. De Dienst, software en intellectuele eigendomsrechten

De Gebruiker mag de Dienst alleen gebruiken voor eigen privé- en niet-commercieel gebruik. Dit betekent onder andere dat je je abonnement niet aan iemand anders kunt overdragen en dat je niet iemand anders mag toestaan om je Gebruikersaccount te gebruiken, behalve die Gebruikers die in overeenstemming met de toepasselijke Bijzondere bepalingen door je abonnement gedekt zijn.

De Gebruiker ontvangt een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruiken van de Dienst en de software die wordt geleverd via de App of andere technische media (de " Software"), en de content, virtuele objecten of ander materiaal van de Dienst voor het persoonlijke, niet-commerciële gebruik door de Gebruiker. Nextory behoudt alle (eigendoms)rechten op de Software en alle toekomstige ontwikkelingen of andere configuraties van de Software, waaronder, maar niet beperkt tot, broncodes, ontwerpen, handelsmerken en kennis. Het is de Gebruiker niet toegestaan om: (a) de Software te herlicentiëren of op andere wijze aan derden beschikbaar te stellen; (b) de broncode, methoden, algoritmen of procedures van de Software te kopiëren, decompileren, pogen te identificeren of op andere wijze "reverse engineering" toe te passen, of nieuwe werken of software gebaseerd op de Software te modificeren, aan te passen of te creëren, behalve zoals uitdrukkelijk genoemd in de dwingende bepalingen van toepasselijke wetgeving, (c) de handelsmerken van Nextory of auteursrechtmerken in de Software te verwijderen, verbergen of omzeilen, of (d) licenties of andere gebruiksrestricties in de Software proberen te omzeilen.

De Gebruiker mag de content waar de Gebruiker via de Dienst toegang toe heeft niet kopiëren of er op andere wijze kopieën van produceren, en de Gebruiker verplicht zich om de content of ander in de Dienst beschikbaar materiaal niet te verspreiden of anderszins voor het publiek beschikbaar te stellen. Dit verbod geldt ook voor individuele onderdelen van content. Kopiëren en andere vormen van verveelvoudiging zijn niet toegestaan, ook niet voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. De Gebruiker verplicht zich om onder geen enkele omstandigheid de technische maatregelen voor het voorkomen van onwettig gebruik van content te omzeilen.

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn van toepassing op maatregelen die zijn toegestaan op grond van dwingendrechtelijke bepalingen in de Auteurswet, zoals citaten.

14. Overmacht

Nextory is altijd vrij van aansprakelijkheid voor inbreuken op de Algemene voorwaarden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de macht van Nextory, zoals waterschade, noodweer, brand, stroomuitval, stakingen, oorlogen, pandemieën, mobilisatie of militaire rekrutering op grote schaal, nieuwe of veranderde wetgeving, vorderingen, inbeslagnemingen, overheidshandelingen, maatregelen van overheidswege, conflicten op de arbeidsmarkt en hiermee verband houdende omstandigheden. Als er een belemmering bestaat voor de nakoming van een verplichting die voortvloeit uit de Algemene voorwaarden overeenkomstig dit artikel, zal Nextory de actie die is verhinderd vanwege een dergelijke belemmering ondernemen zodra de belemmering ophoudt te bestaan.

15. Beperking van aansprakelijkheid enz.

De Dienst wordt geleverd zoals deze is ("as is"), en Nextory geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in de Algemene voorwaarden en dwingende wetgeving.

De Gebruiker accepteert dat Nextory niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor schadevergoeding als de Gebruiker directe of indirecte schade of verlies leidt als gevolg van of in verband met het gebruik van de Dienst indien dergelijke schade niet wordt veroorzaakt door nalatig gedrag van de kant van Nextory. Nextory kan tegelijkertijd aansprakelijk zijn voor de betreffende schade in overeenstemming met de Algemene voorwaarden of dwingende wetgeving.

Op de website van het bedrijf kunnen van tijd tot tijd links staan naar websites die eigendom zijn van andere derden dan Nextory. Dergelijke websites vallen buiten de controle van Nextory, en Nextory is daarom niet verantwoordelijk voor de content op die websites of voor enige schade veroorzaakt in verband met het gebruik door de Gebruiker van op dergelijke websites van derden gevonden informatie/diensten.

16. Wijzigingen en overdracht van de Algemene voorwaarden

De Dienst wordt aangeboden door Nextory. Indien Nextory de Dienst overdraagt aan een ander, heeft Nextory ook het recht om je abonnement, en de rechten en verplichtingen van Nextory onder de overeenkomst met jou met betrekking tot het abonnement aan die ander over te dragen. Nextory heeft ook in andere gevallen het recht om aanspraken op betaling aan derden over te dragen of te verpanden en om onderaannemers op te dragen om delen van de Dienst te leveren.

Nextory heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden. Indien Nextory gebruik maakt van dit recht, zal Nextory je zo snel mogelijk per e-mail en ten minste 30 dagen vóór de datum van ingang van dergelijke wijzigingen informeren. Je hebt de optie om jouw abonnement te annuleren als je het niet eens bent met de in dit artikel genoemde wijziging van de Algemene voorwaarden. Als je je abonnement niet annuleert, zullen de gewijzigde Algemene voorwaarden ingaan op de datum die Nextory in de e-mail heeft aangegeven.

17. Over Nextory en contactgegevens

Nextory is een Zweedse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met bedrijfsregistratienummer 556708-4149 en heeft de volgende contactgegevens.

Adres: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Zweden Website: https://nextory.com/nl

E-mail: kundservice@nextory.se

Telefoon: +468-4111715

Openingstijden van de klantenservice staan op https://nextory.com.

18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking van de rechten die je als consument hebt onder dwingendrechtelijke consumentenbeschermingsregels die op enig moment van kracht en van toepassing zijn.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dit contract, met alle voorwaarden en bepalingen daarin, zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Partijen onderwerpen zich voor eventuele vragen of meningsverschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de interpretatie, nakoming en uitvoering van dit contract, uitdrukkelijk aan de jurisdictie en competentie van het rechtbanken en de tribunalen die behoren bij de woonplaats van de koper of aan de equivalenten daarvan van de plaats van nakoming van de contractuele verplichting.

Voor het indienen van claims met betrekking tot het gebruik van onze diensten kun je contact met ons opnemen per e-mail naar het elektronische adres of per post naar het fysieke adres zoals aangegeven in het onderdeel "Identificatie", waarbij wij onszelf verplichten om te allen tijde te streven naar een minnelijke oplossing voor het conflict.

De Zweedse wet (met uitzondering van de Zweedse regels aangaande de keus van jurisdictie) is van toepassing op deze Algemene voorwaarden.

Als er een geschil ontstaat tussen Nextory en de Gebruiker dat niet in der minne kan worden opgelost, heeft de Gebruiker in veel gevallen de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Nationale raad voor consumentenklachten (ARN), Box 174, SE-101 23 Stockholm, https://www.arn.se/.

De Europese Commissie biedt consumenten en bedrijven ook de mogelijkheid om geschillen te beslechten via een online procedure; zie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Indien een geschil tussen Nextory en de Gebruiker niet in der minne of buiten de rechtbank om kan worden opgelost, zal het uiteindelijkdoor een Zweedse algemene rechtbank worden beslecht.