Nextory abonnementsservice gebruikersvoorwaarden

Geldend vanaf 31-05-2021


1. Inleiding

Nextory AB, ("Nextory"), biedt abonnementen voor een breed scala aan e-books en audioboeken ("Service") aan waar U als gebruiker van de Dienst (afwisselend "U" of "Gebruiker(s)") toegang toe hebben. Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") maken deel uit van de overeenkomst tussen Nextory en Gebruiker die zich heeft geabonneerd op toegang tot de Service.

De Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door de Gebruiker van de Dienst die wordt aangeboden via de mobiele softwaretoepassing van Nextory (de "App"). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op de activiteit van de Gebruikers die plaatsvindt op de website www.nextory.nl ("nextory.nl"). De Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen Nextory en de Gebruiker. De Gebruiker wordt daarom aangemoedigd om deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat hij de Service gebruikt. De Voorwaarden kunnen worden bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in deze Voorwaarden. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op nextory.nl. De Gebruiker wordt er in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat andere bijzondere voorwaarden van toepassing kunnen zijn op verschillende abonnementsvormen ("Bijzondere bepalingen"), zie paragraaf 3 hieronder.

De Service stelt de Gebruiker in staat om de e-books te lezen en te luisteren naar de audioboeken die op elk moment zijn opgenomen in het abonnement waarop U zich hebt geabonneerd. U hebt toegang tot de e-books en audioboeken zolang uw abonnement geldig is en U kiest zelf welke titels U wilt lezen of beluisteren.

Nextory stelt de titels ter beschikking aan haar Gebruikers conform licentieovereenkomsten met de houders van de rechten op de titels. Nieuwe titels worden doorlopend toegevoegd en het kan gebeuren dat titels uit het aanbod verdwijnen wanneer de licentieovereenkomsten met rechthebbenden aflopen. Het aanbod van Nextory omvat ook oudere titels die niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn.

Soms kunnen abonnementen worden afgesloten via een derde partij met wie Nextory een overeenkomst heeft of samenwerkt ("Samenwerkingspartner"). In een dergelijk geval verschillen de procedures voor het afsluiten van een abonnement en de betaling van de bedragen conform deze Voorwaarden. Informatie over hoe abonnementen in een dergelijk geval worden afgesloten, de voorwaarden en de informatie over hoe de betaling plaatsvindt, wordt alsdan door de Samenwerkingspartner verstrekt.

2. Gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot de Service, moet U een abonnement aanmaken door een persoonlijk account te registreren op nextory.nl ("Gebruikersaccount"). U moet contactgegevens, betalingsgegevens opgeven, uw wachtwoord en abonnementsvorm kiezen en bevestigen dat U deze Voorwaarden, eventuele bijzondere bepalingen en het privacybeleid van Nextory accepteert, die u hier kunt vinden: https://www.nextory.nl/privacyverklaring/.

Om een Gebruikersaccount aan te maken, moet u een natuurlijke persoon zijn die ten minste 18 jaar oud is of het recht heeft om een overeenkomst aan te gaan met ouderlijke toestemming. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw persoonlijke gegevens op uw Gebruikersaccount. U bent verplicht om indien nodig in te loggen op uw Gebruikersaccount op nextory.nl en uw contactgegevens en betalingsgegevens bij te werken zodat ze up-to-date zijn. U hebt toegang tot de Service zodra U het registratieproces hebt voltooid. Nadat U het registratieproces hebt voltooid, stuurt Nextory een bevestiging van het abonnement en de desbetreffende van toepassing zijnde Bijzondere bepalingen naar het e-mailadres dat U aan uw Gebruikersaccount hebt gekoppeld. Meer informatie over welke abonnementen Nextory aanbiedt vindt U onder paragraaf 3 van deze Voorwaarden.

Uw Gebruikersaccount op nextory.nl is persoonlijk en U bent verplicht om uw gebruikersnaam of wachtwoord niet bekend te maken aan onbevoegden en ze op een zodanig veilige manier te behandelen dat niemand anders ervan op de hoogte is. Als U een tablet of smartphone deelt met een of meer andere personen die niet zijn opgenomen in uw abonnement als Gebruiker, moet U zorgvuldig zijn met het uitloggen na het gebruik van de Service.

Om van de Service te kunnen profiteren, is toegang nodig tot een apparaat (bijv. tablet of smartphone) dat compatibel is met de technologie van Nextory en waarmee bestanden kunnen worden gestreamd en tijdelijk kunnen worden gedownload voor het lezen van e-books en het luisteren naar audioboeken, evenals een internetverbinding. Op nextory.nl staat informatie over de technische eisen aan het apparaat. Deze eisen houden gelijke tred met de technologische ontwikkelingen. Apparaten voor het lezen van e-books en het luisteren naar audioboeken, een internetverbinding en de gebruiksrechten hiervan zijn niet inbegrepen in de Service.

Recensies die vanuit uw Gebruikersaccount worden geschreven, worden op een respectvolle manier ingediend en bevatten niets dat als krenkend, beledigend of in strijd met de geldende toepasselijke wetgeving kan worden beschouwd. In geval van eventuele schending van deze bepaling heeft Nextory het recht om de recensie te verwijderen of uw Gebruikersaccount te beëindigen in overeenstemming met paragraaf 9 van deze Voorwaarden.

3. Abonnementen en Bijzondere bepalingen

Nextory biedt verschillende abonnementsvormen aan. De aangeboden abonnementsvormen variëren in de loop van de tijd. Op nextory.nl vindt U informatie over de algemene abonnementsvormen die Nextory op het betreffende moment aanbiedt. Daarnaast biedt Nextory soms speciale abonnementsvormen aan, bijvoorbeeld bij tijdelijke marketingcampagnes of in samenwerkingen met bedrijven of organisaties. In tegenstelling tot de algemene abonnementsvormen, kunnen de speciale abonnementsvormen alleen gericht zijn op bepaalde categorieën personen, zoals alleen leden van een bepaalde organisatie.

Schriftelijke informatie over de Bijzondere bepalingen die gelden voor een specifiek abonnement wordt verstrekt voordat U zich abonneert en wordt per e-mail bevestigd nadat U zich hebt geabonneerd. Bijzondere Bepalingen voor het specifieke abonnement maken deel uit van de overeenkomst met Nextory en vullen daardoor deze Voorwaarden aan. Indien Bijzondere Bepalingen voor het specifieke abonnement afwijken van de bepalingen in deze Voorwaarden, hebben Bijzondere Bepalingen voorrang.

Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Bepalingen die gelden voor een specifiek abonnement, kunt U op elk gewenst moment kiezen welke abonnementsvorm U wenst en kunt U op ieder moment overstappen naar een andere abonnementsvorm. Als U overschakelt op een abonnementsvorm met hogere kosten, vindt de upgrade direct na het overstappen plaats, maar betaalt U de hogere kosten pas bij de volgende betalingsgelegenheid. Als U overschakelt naar een goedkopere abonnementsvorm, behoudt U uw bestaande abonnement voor de tijd die U al hebt betaald en is het nieuwe abonnement geldig vanaf de daaropvolgende factureringsperiode.

Houd er rekening mee dat de toegang van U en andere Gebruikers tot e-books en audioboeken kan variëren als U uw abonnementsvorm wijzigt.

Als U een abonnementsvorm hebt die bedoeld is voor slechts één Gebruiker, kunt u als Gebruiker niet tegelijkertijd eBooks lezen of naar audioboeken luisteren vanaf meerdere apparaten. Als U een abonnementsvorm voor meerdere Gebruikers hebt, kunnen deze Gebruikers en U tegelijkertijd e-books lezen en naar audioboeken luisteren vanaf het aantal apparaten dat overeenkomt met het aantal Gebruikers dat onder het abonnement valt. Ongeacht de abonnementsvorm kunt U e-books lezen en naar audioboeken vanaf verschillende apparaten luisteren, zolang dit niet tegelijkertijd gebeurt.

4. Inleidende proefperiode

Als het abonnement dat U hebt afgesloten een inleidende proefperiode bevat, hebt U de mogelijkheid om de Service gratis uit te proberen gedurende een eerste periode vanaf het moment dat U het abonnement afsluit. Als U een gezinsabonnement hebt afgesloten, hebben de Gebruikers die onder het abonnement vallen dezelfde mogelijkheid. Als het abonnement tijdens de proefperiode wordt beëindigd, wordt de toegang van U en andere Gebruikers tot de Service onmiddellijk beëindigd.

De duur van de proefperiode is vastgelegd in de Bijzondere Bepalingen voor het abonnement en de laatste dag van de proefperiode staat vermeld in de bevestiging van het abonnement dat U per e-mail ontvangt nadat u uw Gebruikersaccount hebt geregistreerd.

Als U na de proefperiode niet verder wilt met uw abonnement, kunt u het abonnement op nextory.nl uiterlijk op de laatste dag van de proefperiode opzeggen via uw gebruikersaccount. Alsdan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Indien u het abonnement tegen het einde van de proefperiode niet heeft opgezegd, wordt dit abonnement automatisch omgezet in een abonnement met een looptijd van een maand.

Als U een abonnement bij ons hebt afgesloten via een promotieaanbieding van een van onze Samenwerkingspartners, kan de proefperiode afwijken van wat voortvloeit uit deze Voorwaarden of Bijzondere Bepalingen. Bovendien is in een dergelijk geval de proefperiode specifiek voor de promotie en is de promotiecode voor de proefperiode in kwestie uitsluitend persoonlijk en mag slechts één keer worden gebruikt.

5. Herroepingsrecht

U hebt het recht de overeenkomst voor een abonnement op de Service gedurende een bedenktijd van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden (te herroepen)

Het herroepingsrecht geldt ook bij het veranderen van abonnement, d.w.z. U hebt de mogelijkheid om een overstap naar een andere vorm van abonnement te herroepen. Als U het herroepingsrecht uitoefent bij het veranderen van het abonnement, keert het abonnement terug in de eerdere vorm. Als U hogere kosten voor het nieuwe abonnement hebt betaald dan U zou hebben betaald als u het eerdere abonnement had behouden en de wijziging binnen de herroepingstermijn is teruggedraaid, compenseert Nextory het verschil bij de volgende betalingsgelegenheid.

U gaat ermee akkoord dat het herroepingsrecht verloren gaat en niet langer geldt als U, of een Gebruiker die valt onder een abonnement waarvoor U zich hebt geabonneerd, tijdens de herroepingsperiode begint met het streamen of downloaden van een e-book of audioboek dat onder het abonnement valt.

Indien U gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u dat Nextory laten weten via uw Gebruikersaccount of door contact op te nemen met de klantenservice (zie paragraaf 17.).

6. Meer over uw abonnement

Als U uw abonnement niet voor het einde van de proefperiode hebt opgezegd (in gevallen waarin het abonnement een (eerste) proefperiode bevat) of uw recht van opzegging binnen de herroepingsperiode heeft uitgeoefend, loopt het abonnement door voor de periode die is bepaald in de Bijzondere bepalingen voor het abonnement of – indien het abonnement voor onbepaalde tijd is aangegaan - totdat het wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen over beëindiging van abonnementen als opgenomen in deze Voorwaarden.

De kosten van het abonnement staan vermeld in de Bijzondere Bepalingen voor het abonnement en worden telkens vooraf in rekening gebracht voor een periode van 30 dagen. De eerste factureringsperiode loopt dus gedurende 30 dagen vanaf de ingangsdatum van het abonnement of, als een proefperiode is opgenomen, vanaf de eerste dag na het einde van de proefperiode. De tweede factureringsperiode loopt gedurende de daaropvolgende 30 dagen, enz. Informatie over de data waarop toekomstige betalingsgelegenheden vallen, wordt verstrekt op uw Gebruikersaccount. Bij het betalen via het inwisselen van cadeaubonnen geldt, in plaats van hetgeen hier gesteld, dat het abonnement vooruitbetaald wordt voor de periode die staat vermeld in de algemene voorwaarden van de cadeaubon.

De kosten van de verschillende abonnementsvormen zijn inclusief btw. Eventuele kosten voor dataverkeer via internet of mobiele netwerken zijn niet inbegrepen in de kosten.

Nextory heeft het recht om de kosten van de verschillende abonnementsvormen te wijzigen en nieuwe abonnementsvormen in te voeren of de bestaande abonnementsvormen te wijzigen. Nextory is verplicht om u ten minste 30 dagen voordat ze van toepassing worden, per e-mail op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen op het e-mailadres dat aan uw Gebruikersaccount is gekoppeld. Als U het niet eens bent met de wijzigingen, hebt U de mogelijkheid uw abonnement op te zeggen. Als U uw abonnement niet opzegt, gelden de wijzigingen vanaf de datum die Nextory in de e-mail heeft vermeld.

7. Betaling

U kunt voor uw abonnement betalen met een van de methoden die worden vermeld op nextory.nl. U moet gegevens vastleggen die betaling met een van deze methoden mogelijk maakt bij het registreren van uw Gebruikersaccount en u moet de gegevens uit eigen beweging bijwerken, bijvoorbeeld als de geldigheid van een kaart die u hebt geregistreerd verloopt of de kaart is geblokkeerd.

Van tijd tot tijd biedt Nextory cadeaubonnen en kortingscodes aan zoals beschreven op nextory.nl of in de App. Deze zijn geldig als betaling zoals vermeld op de cadeaubon of in de kortingscode.

U kunt ook betalen voor uw abonnement door cadeaukaarten in te wisselen. Als U in dat geval het abonnement wilt voortzetten na het einde van de periode die staat vermeld op de cadeaubon, moet u extra cadeaubonnen inwisselen of informatie registreren waarmee U kunt betalen volgens een van de methoden (creditcard, automatische incasso of iDeal) die op nextory.nl worden vermeld. Als U een cadeaubon inwisselt om te betalen voor een bestaand abonnement, worden betalingen op andere manieren gepauzeerd tijdens de periode waarop de cadeaubon betrekking heeft.

Bij betaling via een methode die op nextory.nl wordt vermeld bent U verplicht ervoor te zorgen dat het saldo op de bankrekening waaraan de creditcard of automatische incasso is gekoppeld toereikend is om betaling aan Nextory op elk betalingstijdstip mogelijk te maken. Als het vereiste saldo niet toereikend is op uw bankrekening, de geldigheidsduur van uw kaart is verstreken, de kaart is geblokkeerd of Nextory om een andere reden geen betaling van U kan accepteren op een betalingstijdstip dat is opgegeven op uw Gebruikersaccount, heeft Nextory het recht om uw abonnement te blokkeren.

Als uw abonnement is geblokkeerd, ontvangt U een bericht daarvan via e-mail op het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Gebruikersaccount. Als U het daarna meteen voor Nextory mogelijk maakt om de betaling te innen, heft Nextory de blokkering op en wordt uw abonnement weer geactiveerd. Voor meer informatie over wat U moet doen om een blokkering van uw abonnement op te laten heffen, kunt u inloggen op uw Gebruikersaccount of contact opnemen met de klantenservice.

Ontvangstbewijzen voor uw betalingen worden toegankelijk gemaakt op uw Gebruikersaccount en kunnen vanaf daar worden gedownload en afgedrukt.

8. Hoe U uw abonnement opzegt

U kunt op ieder moment een abonnement opzeggen dat tot nader order geldig is door in te loggen op uw Gebruikersaccount en het abonnement daar op te zeggen. U kunt uw abonnement ook opzeggen door per e-mail of middels een contactformulier contact op te nemen met de klantenservice van Nextory (zie paragraaf 17.).

9. Het recht van Nextory om uw abonnement te beëindigen

Nextory heeft het recht om uw abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen indien

  1. het voor Nextory niet mogelijk is uw betaling te innen met behulp van de betalingsgegevens die U hebt geregistreerd op uw Gebruikersaccount;

  2. U of een Gebruiker die onder uw abonnement valt, deze Voorwaarden, Speciale Bepalingen, toepasselijke wetgeving en/of handelingen op een andere manier heeft geschonden die schade kan toebrengen aan Nextory of derden; of

  3. U of een Gebruiker die onder uw abonnement valt, inbreuk heeft gepleegd op of bijgedragen heeft aan enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Nextory, haar licentiegevers of andere belanghebbende derden.

Bij beëindiging van een abonnement zoals beschreven in punt (i) hierboven, kunt u uw eerdere abonnement opnieuw activeren als u voor betaling zorg draagt en Nextory hiervan op de hoogte stelt voordat uw gebruikersaccount wordt verwijderd.

Indien Nextory gegronde redenen heeft om aan te nemen dat zich omstandigheden voortdoen als genoemd onder (ii) of (iii) hierboven, heeft Nextory het recht om uw abonnement te blokkeren in afwachting van onderzoek naar de omstandigheden. Er worden geen kosten in rekening gebracht terwijl uw abonnement is geblokkeerd vanwege verdenking en eventuele vooraf betaalde kosten voor de tijd dat uw abonnement werd geblokkeerd, worden aan U terugbetaald als de vermoedens niet kunnen worden geverifieerd.

Nextory heeft het recht om, met inachtneming van ten minste twee maanden opzegtermijn, uw abonnement te beëindigen als Nextory besluit de Service te staken of als Nextory besluit om de Service of de Voorwaarden voor het leveren van de Service in enig materieel opzicht te wijzigen.

Kennisgeving van beëindiging van uw abonnement wordt verzonden naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Gebruikersaccount.

10. Beschikbaarheid, storingen en fouten

Nextory spant zich in om de Service 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te houden. Nextory kan echter niet garanderen dat de Dienst vrij is van fouten en/of onderbrekingen. In geval van een storing/onderbreking doet Nextory haar best om dit onverwijld te verhelpen, met zo min mogelijk ongemak voor de Gebruiker.

Nextory behoudt zich het recht voor om functies van de Service op elk moment te wijzigen, bij te werken en/of te beëindigen, inclusief – maar niet beperkt tot – functionaliteit, functies, inhoud en visuele expressie, ongeacht of dit gebeurt met waarschuwing vooraf of niet, en om anderszins onderhoudswerkzaamheden aan de Service uit te voeren. Eventuele nieuwe inhoud die in de Service wordt uitgebracht, is onderworpen aan de Voorwaarden (en eventuele Bijzondere Bepalingen). Eventuele onderhoudswerkzaamheden worden zo snel als mogelijk uitgevoerd en op een manier die zo weinig mogelijk storingen voor de Gebruiker veroorzaakt. De eventuele uitoefening van voornoemde rechten door Nextory geeft de Gebruiker niet het recht enige schadevergoeding van Nextory te vorderen.

U gaat ermee akkoord dat uw abonnement U alleen het recht geeft om de Service te gebruiken zoals deze daadwerkelijk is vormgegeven op elk moment en met de inhoud die deze daadwerkelijk heeft op elk moment.

11. Klachten

Als U een klacht wilt indienen over de Service, kunt u dit zonder onnodige vertraging doen nadat u zich bewust bent geworden van de omstandigheid of omstandigheden waarop de klacht is gebaseerd en uiterlijk drie jaar nadat de omstandigheden zich hebben voorgedaan. Een te late klacht kan ertoe leiden dat u het recht op verhaal verliest.

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de klantenservice van Nextory (zie paragraaf 17.).

12. Privacy

Bij het sluiten en de uitvoering van de tussen U en Nextory gesloten overeenkomsten verwerkt Nextory persoonsgegevens van de Gebruiker . Het gebruik van door de Gebruikers berstrekte persoonsgegeven geschiedt in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. In het geldende privacybeleid van Nextory, dat https://www.nextory.nl/privacyverklaring/ te vinden is, is vastgelegd hoe Nextory met de persoonsgegevens van de Gebruikers omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen en bezwaar kan worden gemaakt.

13. Service, software en intellectuele eigendomsrechten

De Gebruiker mag de Service alleen gebruiken voor zijn eigen privé- en niet-commercieel gebruik. Dit betekent onder andere dat U uw abonnement niet aan iemand anders kunt overdragen en dat U niemand anders mag toestaan uw Gebruikersaccount te gebruiken, behalve die Gebruikers die onder uw abonnement vallen in overeenstemming met de geldende Bijzondere Bepalingen.

De Gebruiker verkrijgt een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Service en de software daarvan die wordt geleverd via de App of een ander technisch medium (de "Software"), de inhoud, virtuele objecten of ander materiaal voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Gebruiker. Nextory behoudt alle eigendomsrechten en alle rechten op de Software en eventuele doorontwikkelingen of andere configuraties van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot, broncodes, ontwerpen, handelsmerken en knowhow. Het is de Gebruiker niet toegestaan (a) om de Software in licentie te geven of anderszins beschikbaar te stellen aan derden, (b) te kopiëren, te decompileren, te proberen broncode, methoden, algoritmen of procedures uit de Software te bepalen of anderszins "reverse engineering" te doen, of nieuwe werken of software op basis van de Software te wijzigen, aan te passen of te maken, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dwingende bepalingen van toepasselijk recht (c) de handelsmerken of auteursrechten van Nextory in de Software te verwijderen, verbergen of omzeilen of (d) proberen licenties of andere gebruiksbeperkingen in de Software te omzeilen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om exemplaren van de e-books en audioboeken, waar de Gebruiker toegang toe heeft via de Service, te kopiëren of anderszins te produceren en de Gebruiker verbindt zich ertoe de e-books, audioboeken of ander materiaal dat beschikbaar is in de Service niet te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen aan het publiek. Genoemde verboden gelden ook voor afzonderlijke delen van de e-books en audioboeken. Het kopiëren of op een andere manier verveelvoudigen van exemplaren is niet toestaan, ook niet voor privégebruik door de Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe om in geen geval technische maatregelen te omzeilen die tot doel hebben het onrechtmatige gebruik van de e-books en audioboeken te voorkomen.

Uitzonderingen op het bovenstaande gelden voor maatregelen die zijn toegestaan op grond van dwingende bepalingen via de Auteurswet, zoals het citaatrecht.

14. Overmacht

Nextory is altijd vrij van aansprakelijkheid voor schendingen van de Voorwaarden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van Nextory, zoals waterschade, blikseminslag, brand, stroomuitval, stakingen, oorlogen, mobilisatie of militaire oproepacties van grotere schaal, nieuwe of gewijzigde wetgeving, vordering, inbeslagname, overheidsactie, overheidsregels, conflicten op de arbeidsmarkt en vergelijkbare omstandigheden. Indien er een belemmering bestaat voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Voorwaarden volgens deze paragraaf, zal Nextory de maatregelen nemen die door een dergelijke belemmering werden verhinderd zodra de belemmering is opgehouden.

15. Aansprakelijkheidsbeperkingen etc.

De Service wordt geleverd zoals deze is en Nextory geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Voorwaarden en dwingende wetgeving.

De Gebruiker aanvaardt dat Nextory niet aansprakelijk is of aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoeding indien de Gebruiker directe of indirecte schade lijdt veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik van de Service tenzij dergelijke uitsluitende directe schade is veroorzaakt door het nalatige gedrag van Nextory.

Op nextory.nl kunnen er van tijd tot tijd links staan naar websites die van andere dan Nextory zijn. Dergelijke websites vallen buiten de controle van Nextory en Nextory is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor enige schade veroorzaakt in verband met het gebruik door de Gebruiker van informatie / diensten die op dergelijke websites van derden te vinden zijn.

16. Wijzigingen en overgang van de Voorwaarden

De Service wordt aangeboden door Nextory. Als Nextory de Service aan een derde overdraagt, heeft Nextory eveneens het recht om uw abonnement en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien over te dragen. Nextory heeft het recht om in andere gevallen vorderingen op betaling over te dragen of te verpanden aan derden en onderaannemers op te dragen delen van de Service te leveren.

Nextory heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Indien Nextory van dit recht gebruik maakt, zal Nextory u hiervan zo spoedig mogelijk, en ten minste 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen gaan gelden, per e-mail op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om uw abonnement op te beëindigen als U niet akkoord gaat met de wijzigingen van de voorwaarden die in dit punt worden bedoeld. Als U uw abonnement niet beëindigt, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de datum die Nextory in het e-mailbericht heeft vermeld.

17. Over Nextory en contactgegevens

Nextory is een Zweedse naamloze vennootschap en heeft de volgende contactgegevens.

Adres: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Zweden

Website: www.nextory.nl

E-mail: klantenservice@nextory.nl

De klantenservice is tevens via het op nextory.nl te vinden contactformulier te bereiken.

18. Geldend recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden beperken niet de rechten die U als consument heeft op grond van dwingende regels voor consumentenbescherming die op elk moment van kracht en van toepassing zijn.

Op deze Voorwaarden en op de tussen U en Nextory gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Als er zich tussen Nextory en de Gebruiker een geschil voordoet dat niet in der minne kan worden geschikt biedt de Europese Commissie consumenten en bedrijven de mogelijkheid om geschillen via een online procedure op te lossen, zie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Indien een geschil tussen Nextory en de Gebruiker niet in der minne of buitengerechtelijk kan worden opgelost, zal het geschil definitief worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.