Vilkår og betingelser for bruk av Nextorys abonnementstjeneste

Gyldig fra 12. januar 2024


1. Innledning

Nextory AB, et selskap med registreringsnummer 556708-4149 (« Nextory »), leverer abonnementer på en rekke forskjellige produkter, inkludert lydbøker og e-bøker (« tjenesten ») som fysiske brukere av tjenesten (« brukerne ») kan bruke. Disse generelle vilkårene og betingelsene (« vilkår og betingelser »)utgjør en del av avtalen mellom Nextory og deg (« deg ») som har abonnert på tjenesten.

Vilkårene og betingelsene styrer brukerens bruk av tjenesten via Nextorys mobilapp (« appen »). Vilkårene og betingelsene styrer også brukerens aktivitet på Nextorys nettsider. Vilkårene og betingelsene utgjør en bindende avtale mellom Nextory og brukeren. Brukeren oppfordres derfor til å lese nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene før tjenesten tas i bruk. Vilkårene og betingelsene kan oppdateres i henhold til reglene som beskrives i disse vilkårene og betingelsene. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på selskapets nettsider. Brukeren gjøres oppmerksom på at andre spesielle vilkår og betingelser kan gjelde forskjellige typer abonnementer (« spesielle regler »). Se avsnitt 3 under.

Tjenesten gjør det mulig for brukeren å lese innhold som er inkludert i abonnementet brukeren har valgt til enhver tid. Du har tilgang til innholdet så lenge abonnementet er gyldig, og du kan velge hvilke produkter du vil lese eller lytte til.

Nextory gjør innhold tilgjengelig for brukerne i henhold til lisensavtaler med innholdets rettighetshavere. Nytt innhold legges til på jevnlig basis, og innhold kan trekkes når lisensavtaler med rettighetshavere utløper. Nextorys tilbud inkluderer også innhold som ikke lenger er beskyttet av opphavsrett.

Noen ganger kan innhold abonneres på via en tredjepart som Nextory har en avtale eller samarbeider med (« partner »). I slike tilfeller vil prosedyrene for abonnement og betaling skille seg fra dem som gjelder i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Informasjon om hvordan abonnementer fungerer i slike tilfeller, om vilkårene og betingelsene som gjelder og om hvordan betaling gjennomføres oppgis av partneren.

2. Brukerkonto

For å få tilgang til tjenesten må du tegne et abonnement ved å registrere en personlig konto på selskapets nettside (« brukerkonto »). Du må oppgi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, velge passord og typen abonnement og bekrefte at du godtar disse vilkårene og betingelsene, eventuelle spesielle regler og Nextorys personvernerklæring, som du finner her: https://nextory.com/no/privacy-policy.

Hvis du skal kunne opprette en brukerkonto, må du være en naturlig person som er minst 18 år gammel eller har rett til å inngå en avtale med samtykke fra foreldre. Du er ansvarlig for at personopplysningene dine i brukerkontoen er oppdatert til enhver tid. Du må logge deg inn med brukerkontoen din på selskapets nettside og oppdatere kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, om nødvendig. Du får tilgang til tjenesten umiddelbart etter at du har fullført registreringsprosessen. Etter at du har fullført registreringsprosessen vil Nextory sende deg en bekreftelse og eventuelle spesielle regler til e-postadressen du har forbundet med brukerkontoen din. Mer informasjon om hvilke abonnementer Nextory tilbyr finner du i avsnitt 3 under.

Brukerkontoen din på selskapets nettside er personlig. Du plikter å ikke gi brukernavnet eller passordet ditt til uautoriserte personer og å behandle innloggingsinformasjonen på en sikker måte, så ingen andre kan finne ut hva brukernavnet eller passordet ditt er Hvis du deler et nettbrett eller en telefon med én eller flere andre personer som ikke er inkludert i abonnementet ditt som bruker, må du alltid passe på å logge ut etter at du har brukt tjenesten.

Du skal ikke dele en brukerkonto som gir tilgang til abonnementet ditt.

Hvis restriksjonene over brytes, kan det hende at kontoen din blir sperret, spesielt i tilfeller som beskrives i avsnitt 9.

Som et unntak, avhengig av abonnementet ditt, har du tillatelse til å dele abonnementet med et begrenset antall brukere som kan koble til og bruke tjenesten samtidig, i henhold til vilkårene for abonnementet ditt, hvis og bare hvis:

(i) du oppretter en profil i appen for hver bruker (inkludert deg selv) og

(ii) hver bruker er et medlem av familien din og bor i samme husstand.

Hvis du skal kunne bruke tjenesten, må du bruke en enhet (som et nettbrett eller en telefon) som er kompatibel med Nextorys teknologi og som gjør det mulig å strømme og laste ned filer midlertidig via tilkobling til internett. På selskapets nettside finner du informasjon om tekniske krav for enheten som brukes. Disse kravene endres etter hvert som teknologien utvikles. Enheter som brukes til å bruke tjenesten, tilkobling til internett og avgifter for datatrafikk er ikke inkludert i tjenesten.

Anmeldelser skrevet fra brukerkontoen din må presenteres på en respektfull måte og må ikke inneholde noe som kan tolkes som støtende eller truende eller er i strid med gjeldende lover. Hvis regelen over brytes, har Nextory rett til å slette anmeldelsen eller sperre brukerkontoen din i henhold til avsnitt 9 under.

3. Abonnementer og spesielle regler

Nextory tilbyr forskjellige abonnementer. Abonnementstypene varierer over tid. På selskapets nettside finner du informasjon om de generelle abonnementstypene Nextory tilbyr til enhver tid. I tillegg tilbyr Nextory av og til spesielle abonnementstilbud, som tidsbegrensede kampanjer eller abonnementer i samarbeid med andre selskaper eller organisasjoner. Til forskjell fra de vanlige abonnementsformene vil de spesielle abonnementstilbudene være rettet mot bestemte kategorier av brukere, som for eksempel medlemmer av en bestemt organisasjon.

Skriftlig informasjon om de spesielle reglene som gjelder et spesielt abonnement oppgis før du abonnerer og bekreftes med e-post etter du har tegnet abonnementet. Spesielle regler for et bestemt abonnement utgjør en del av avtalen med Nextory og er således ekstravilkår for disse vilkårene og betingelsene. Hvis spesielle regler for et bestemt abonnement avviker fra vilkårene i disse vilkårene og betingelsene, skal de spesielle reglene gjelde.

Med mindre noe annet beskrives i de spesielle reglene som gjelder et bestemt abonnement, kan du velge hvilken form for abonnement du ønsker, og du kan bytte til en annen form for abonnement når som helst. Hvis du bytter til et abonnement med høyere pris, utføres oppgraderingen umiddelbart etter at du har byttet, men du betaler den høyere kostnaden først når neste betaling utføres. Hvis du bytter til et billigere abonnement, beholder du det gjeldende abonnementet ditt ut perioden du allerede har betalt for, og det nye abonnementet blir gyldig fra neste betalingsperiode.

Merk at tilgangen du og andre brukere har til innhold kan variere hvis du endrer typen abonnement.

Hvis du har et abonnement med bare én bruker, kan ikke du som bruker bruke innhold samtidig med andre fra flere enheter. Hvis du har et abonnement for flere brukere, kan de andre brukerne og du samtidig bruke innhold via antallet enheter som beskrives i abonnementet. Uavhengig av typen abonnement kan du bruke innhold på forskjellige enheter, så lenge dette ikke skjer samtidig.

4. Den første prøveperioden

Hvis abonnementet du har valgt inkluderer en gratis prøveperiode, har du mulighet til å prøve tjenesten gratis i en bestemt periode fra du abonnerer. Hvis du har abonnert med flere brukere, har brukerne som dekkes av abonnementet også samme mulighet. Hvis abonnementet avsluttes i løpet av prøveperioden, vil tilgangen du og de andre brukerne har, opphøre umiddelbart.

Varigheten av prøveperioden er beskrevet i de spesielle reglene for abonnementet, og den siste dagen av prøveperioden beskrives i bekreftelsen du mottar med e-post etter at du har registrert brukerkontoen din.

Hvis ikke du vil fortsette med abonnementet etter prøveperioden er over, kan du si opp abonnementet via brukerkontoen din på selskapets nettside før den siste dagen av prøveperioden er over.

Hvis du har abonnert via et kampanjetilbud fra en av partnerne våre, kan prøveperioden avvike fra det som beskrives i disse vilkårene og betingelsene eller de spesielle reglene. I slike tilfeller er dessuten prøveperioden kampanjespesifikk, og promokoden for den aktuelle prøveperioden er personlig og kan kun brukes én gang.

5. Rett til oppsigelse

I henhold til lov om kontrakter inngått et annet sted enn selskapets lokaler, paragraf 2005:59, har du rett til å si opp abonnementet på tjenesten ved å sende en melding til Nextory 14 dager eller mer før avtalen utløper.

Retten til å angre gjelder også når du endrer abonnement. Du har for eksempel rett til å angre et bytte til et annet abonnement ved å sende en melding til Nextory om dette før det har gått 14 dager etter at du har skrevet ny kontrakt med tjenesten. Hvis du benytter deg av retten til å trekke deg etter å ha byttet abonnement, vil du fortsette med det opprinnelige abonnementet. Hvis du betalte mer for det nye abonnementet enn du ville ha gjort hvis du hadde beholdt det forrige abonnementet og du angrer før fristen har gått ut, vil Nextory refundere differansen ved neste betaling.

Du godtar at retten til å angre ikke lenger gjelder hvis du eller en annen bruker som dekkes av abonnementet i løpet av angrefristen begynner å strømme eller laste ned innhold som dekkes av abonnementet.

Hvis du vil benytte deg av retten til å angre, kan du bruke et standardskjema som kalles et «angreskjema». Dette er et skjema som leveres av de svenske forbrukermyndighetene og som kan lastes ned fra nettsidene deres på https://www.konsumentverket.se/ eller tilsendes med post hvis du henvender deg til de svenske forbrukermyndighetene på +46 (0)771-42 33 00. Du kan også si fra til oss at du trekker deg fra avtalen via brukerkontoen din eller ved å kontakte kundestøtte.

6. Mer om abonnementet ditt

Hvis du verken har sagt opp abonnementet ditt før slutten av prøveperioden (i tilfeller der abonnementet inkluderer en prøveperiode) eller trukket deg fra kontrakten i løpet av angrefristen, vil abonnementet løpe enten ut den begrensede perioden beskrevet i de spesielle reglene eller, hvis abonnementet ikke er tidsbegrenset, til det sies opp i henhold til reglene som gjelder oppsigelse av abonnementer senere i disse vilkårene og betingelsene.

Prisen på abonnementet beskrives i de spesielle reglene for abonnementet og blir belastet på forhånd med en periode på 30 dager av gangen. Den første betalingsperioden går derfor fra 30 dager fra datoen du abonnerer. Hvis det er en gratisperiode med i abonnementet, vil den første betalingsperioden gå fra den første dagen etter slutten av prøveperioden. Den andre betalingsperioden gjelder de neste 30 dagene osv. Informasjon om datoene fremtidige betalinger vil utføres er tilgjengelig i brukerkontoen din. Hvis en betaling gjøres med et gavekort, vil abonnementet isteden betales på forskudd for perioden som beskrives på gavekortet.

Prisen på de forskjellige abonnementsformene inkluderer moms. Eventuelle avgifter for datatrafikk på internett eller mobilnettverk er ikke inkludert i prisen.

Nextory har rett til å endre prisen på de forskjellige abonnementsformene, introdusere nye abonnementsformer eller endre de eksisterende abonnementsformene. Nextory plikter å si fra til deg om slike endringer med en melding sendt til e-postadressen forbundet med brukerkontoen din minst 30 dager før endringene trer i kraft. Hvis du er uenig i endringene, kan du si opp abonnementet. Hvis ikke du sier opp abonnementet, vil endringene iverksettes fra datoen Nextory spesifiserer i e-posten.

7. Betaling

Du kan betale for abonnementet med en av metodene som beskrives på selskapets nettside. Du må registrere informasjon som muliggjør betaling med en av disse metodene når du registrerer brukerkontoen din, og du må oppdatere informasjonen selv, for eksempel hvis utløpsdatoen på et kort du har registrert, utløper eller hvis kortet blokkeres.

Av og til tilbyr vi gavekort og rabattkoder via selskapets nettside eller i appen. Disse er gyldige som betaling i henhold til vilkårene tilknyttet gavekortet eller rabattkoden.

Du kan også betale for abonnementet ditt ved å løse inn gavekort. I slike tilfeller må du, hvis du ønsker å fortsette med abonnementet etter slutten av perioden som beskrives på gavekortet, løse inn et nytt gavekort eller registrere informasjon som gjør det mulig å betale med en av metodene som er beskrevet på selskapets nettside. Hvis du løser inn et gavekort for å betale for et eksisterende abonnement, blir betalinger som bruker andre betalingsmetoder satt på pause under varigheten av gavekortet.

Når du betaler med kort eller direkteoverføring, plikter du å sikre at det er dekning på kontoen kortet er tilknyttet eller at direkteoverføring er aktivert for å muliggjøre betaling til Nextory hver gang en betaling skal utføres. Hvis ikke det er dekning på bankkontoen din, hvis kortet ikke lenger er gyldig, hvis kortet er blokkert eller hvis Nextory av en eller annen grunn ikke kan godta en betaling fra deg når betaling skal utføres som beskrevet på brukerkontoen din, har Nextory rett til å blokkere abonnementet ditt.

Hvis abonnementet ditt er blokkert, får du en melding til e-postadressen som er forbundet med brukerkontoen din. Hvis du gjør det mulig for Nextory å ta betalt uten forsinkelse, vil Nextory fjerne blokkeringen av kontoen og aktivere abonnementet ditt på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner en blokkering på et abonnement, kan du logge inn på brukerkontoen din eller kontakte kundestøtte.

Kvitteringer for betalingene dine gjøres tilgjengelig på brukerkontoen din og kan lastes ned og skrives ut derfra.

8. Slik sier du opp et abonnement som er gyldig uteutløpsdato**

Du kan si opp et abonnement som er gyldig uten utløpsdato ved å logge inn på brukerkontoen din og si opp abonnementet der. Du kan også si opp abonnementet ved å kontakte Nextory på andre måter. Tidsbegrensede abonnementer utløper automatisk ved slutten av den avtalte abonnementsperioden.

9. Begrensninger

Tilgangen din til og bruken din av abonnementet er underlagt følgende restriksjoner, og brudd på dem regnes som misbruk av tjenesten:

 • Abonnementet tilbys kun til personlig, ikke-kommersiell bruk

 • Du skal ikke bruke abonnementet til kommersielle formål eller markedsføring

 • Du skal ikke selge eller distribuere abonnementet

 • Du skal ikke dele, låne ut eller leie ut eksemplarer av abonnementet

 • Du skal ikke deaktivere eller omgå DRM (digitale rettighetstiltak) i forbindelse med innholdet

 • Du skal ikke ta kopier av noen deler av innholdet

 • Du skal ikke bruke abonnementet til å sende innhold til databaser, algoritmer, boter eller KI og maskinlæringsprogrammer av noen type

 • Du skal ikke vise frem abonnementet offentlig

 • Du skal ikke dele kontoene dine (brukernavn og passord) som gir tilgang til abonnementet

 • Du skal ikke bruke uvanlig mye innhold eller bruke tjenesten på en måte som kan påvirke den totale kvaliteten og brukeropplevelsen til andre brukere negativt.

Hvis noen av de ovennevnte restriksjonene eller begrensningene brytes, vil Nextory ha rett til å sperre tjenesten for deg med umiddelbar virkning ved å informere deg om at du har brutt reglene. Med mindre du i løpet av 72 timer legger frem bevis for at du ikke har brutt reglene, vil Nextory automatisk si opp abonnementet ditt ved slutten av denne perioden.

Nextory har rett til å si opp abonnementet ditt med umiddelbar virkning i følgende tilfeller:

 1. Hvis det ikke er mulig for Nextory å ta betaling ved hjelp av betalingsinformasjonen du har registrert på brukerkontoen din
 2. Hvis du eller en annen bruker som dekkes av abonnementet har brutt disse vilkårene og betingelsene, spesielle regler eller gjeldende lov og/eller handler på en måte som kan skade Nextory eller tredjepart
 3. Hvis du eller en annen bruker som dekkes av abonnementet har krenket eller bidratt til krenkelse av de immaterielle rettighetene til Nextory, Nextorys lisensgivere eller en annen tredjepart.

Ved oppsigelse av abonnementer som beskrevet under (i) over, kan du aktivere det tidligere abonnementet ditt på nytt hvis du registrerer informasjon som gjør det mulig å ta betaling, og så sier fra til Nextory om dette før brukerkontoen din blir slettet.

Hvis Nextory har rimelig grunn til å mistenke at forhold som beskrevet i (ii) eller (iii) eksisterer, har Nextory rett til å blokkere abonnementet ditt i påvente av etterforskning av omstendighetene. Du blir ikke belastet mens abonnementet ditt er blokkert på grunn av mistanke om misbruk, og et eventuelt forhåndsbetalt beløp for perioden mens abonnementet ditt er blokkert, vil refunderes hvis det ikke finnes noen bevis for at noe ureglementert har skjedd.

Nextory har rett til å si opp abonnementet ditt med minst to måneders varsel hvis Nextory bestemmer seg for å slutte å tilby tjenesten eller hvis Nextory bestemmer seg for å endre tjenesten eller kravene/vilkårene/betingelsene som styrer leveringen av tjenesten i essensiell grad.

Varsling av oppsigelsen av abonnementet ditt blir sendt til e-postadressen du har forbundet med brukerkontoen din.

10. Tilgjengelighet, nedetid og feil

Nextorys mål er at tjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, sju dager i uken. Men Nextory kan ikke garantere at tjenesten er fri for feil og/eller avbrudd. I tilfeller med feil/avbrudd gjør Nextory sitt beste for å fikse problemene uten forsinkelser, med minst mulig uleiligheter for brukeren.

Nextory forbeholder seg retten til å endre, avbryte, oppdatere og/eller legge ned funksjoner i tjenesten når som helst, inkludert, men ikke begrenset til funksjonalitet, innhold og visuell presentasjon, uavhengig av om det har blitt gitt noen advarsel om dette eller ikke, og ellers å utføre vedlikehold av tjenesten. Alt nytt innhold lansert på tjenesten er underlagt disse vilkårene og betingelsene (og eventuelle spesielle regler). Alt vedlikeholdsarbeid skal utføres så kjapt som mulig og på en måte som medfører minst mulig uleilighet for brukeren. Når/hvis Nextory benytter seg av rettighetene beskrevet over, får ikke brukeren rett til kompensasjon fra Nextory.

Du godtar at abonnementet ditt bare gir deg rett til å bruke tjenesten som den er beregnet til å brukes til enhver tid, og med innholdet som er tilgjengelig til enhver tid.

11. Klager

Hvis du vil klage på tjenesten, må du gjøre dette uten forsinkelse etter at du har blitt oppmerksom på omstendighetene klagen baseres på og ikke senere enn tre år etter at omstendighetene inntraff. Sene klager kan resultere i at du mister retten din til å klage.

Klager kan overleveres muntlig eller skriftlig til Nextorys kundestøtteavdeling.

12. Behandling av personopplysninger

Brukerens personopplysninger behandles i henhold til Nextorys personvernerklæring, som du finner på https://nextory.com/no/privacy-policy, og i henhold til gjeldende lovverk.

13. Tjenesten, programvaren og immaterielle rettigheter

Brukeren skal bare bruke tjenesten til eget, privat og ikke-kommersielt formål. Dette betyr blant annet at du ikke kan overføre abonnementet ditt til andre og at du ikke skal la noen andre bruke brukerkontoen din, bortsett fra brukere som omfattes av abonnementet ditt i henhold til gjeldende spesielle regler.

Brukeren får en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke tjenesten og programvaren som leveres via appen eller andre tekniske medier (« programvare »), innholdet, virtuelle objekter eller andre materialer til brukerens personlige, ikke-kommersielle formål. Nextory beholder alt eierskap og alle rettigheter i programvaren og ytterligere utviklinger og konfigurasjoner av programvaren, inkludert, men ikke begrenset til kildekode, design, varemerker og kunnskap. Brukeren skal ikke (a) underlisensiere eller på annen måte tilgjengeliggjøre programvaren for tredjepart, (b) kopiere eller dekompilere eller gjøre forsøk på å identifisere kildekode, metoder, algoritmer eller prosedyrer fra programvaren eller på annen måte drive «baklengs utvikling» eller modifisere, tilpasse eller lage avledede arbeider basert på programvaren, bortsett fra hvis dette er eksplisitt beskrevet som tillatt i gjeldende lovverk, (c) fjerne, skjule eller omgå Nextorys varemerker eller opphavsrettsmerker i programvaren eller (d) forsøke å omgå lisenser eller andre bruksrestriksjoner i programvaren.

Brukeren skal ikke kopiere eller på annen måte produsere kopier av innholdet man får tilgang til via tjenesten, og brukeren godtar at det er ulovlig å spre eller på annen måte tilgjengeliggjøre innholdet eller andre materialer som er tilgjengelige via tjenesten, for offentligheten. Dette forbudet gjelder også individuelle deler av innholdet. Kopiering og andre former for duplisering er ikke tillatt, selv ikke til privat bruk. Brukeren skal ikke under noen omstendigheter omgå eventuelle tekniske tiltak som er tatt i bruk for å forhindre ulovlig bruk av innholdet.

Unntak fra det som beskrives over, gjelder handlinger som er tillatt under opphavsrettslover, som å sitere.

14. Force majeure

Nextory har ikke erstatningsansvar for brudd på disse vilkårene og betingelsene forårsaket av hendelser utenfor Nextorys kontroll, som vannskade, tordenvær, brann, strømbrudd, streik, krig, pandemi, mobilisering eller militær rekruttering i stor skala, nye eller endrede lover, rekvisisjoner, overtakelser, handlinger utført av styresmaktene, offentlige reguleringer, konflikter i arbeidsmarkedet og relaterte forhold. Hvis det oppstår en hindring for oppfyllelse av en plikt beskrevet i vilkårene og betingelsene i henhold til dette avsnittet, skal Nextory utføre handlingene som har blitt hindret av hindringen så fort som hindringen ikke lenger er en hindring.

15. Begrensning av erstatningsansvar osv.

Tjenesten leveres som den er, og Nextory gir ingen garantier, eksplisitte eller implisitte, bortsett fra som eksplisitt beskrevet i vilkårene og betingelsene og gjeldende lovverk.

Brukeren godtar at Nextory ikke kan holdes ansvarlig for eller blir erstatningspliktig hvis brukeren blir utsatt for direkte eller indirekte skader eller tap som følge av eller i forbindelse med bruk av tjenesten hvis slik skade ikke forårsakes av uaktsomhet av Nextory. Nextory kan samtidig være erstatningspliktig for skader i henhold til vilkårene og betingelsene eller gjeldende lover.

På selskapets nettside kan det fra tid til annen være lenker til nettsider som tilhører tredjepart som ikke er Nextory. Nettsider som dette, er utenfor Nextorys kontroll, og Nextory er derfor ikke ansvarlig for innholdet på sidene eller for skader som forårsakes i forbindelse med brukerens bruk av informasjon/tjenester som finnes på slike tredjepartssider.

16. Endringer i og overføring av vilkårene og betingelsene

Tjenesten leveres av Nextory. Hvis Nextory overfører tjenesten til noen andre, har Nextory også rett til å overføre abonnementet ditt til denne tredjeparten, i tillegg til Nextorys rettigheter og plikter i henhold til avtalen med deg når det gjelder abonnementet. Nextory har også i andre tilfeller rett til å overføre eller pantsette krav til tredjepart og til å instruere underleverandører til å levere deler av tjenesten.

Nextory har rett til å gjøre endringer i disse vilkårene og betingelsene. Hvis Nextory benytter seg av denne rettigheten, vil Nextory informere deg med e-post så fort som mulig og minst 30 dager før slike endringer tas i bruk. Du kan si opp abonnementet hvis ikke du er enig i de endrede vilkårene og betingelsene som det henvises til i dette avsnittet. Hvis ikke du sier opp abonnementet, vil de endrede vilkårene og betingelsene gjelde fra datoen Nextory spesifiserer i e-posten.

17. Om Nextory og kontaktinformasjon

Nextory er et svensk aksjeselskap med registreringsnummer 556708-4149 og følgende kontaktdetaljer:

Adresse: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Sweden Nettside: https://nextory.com/no

E-post: kundservice@nextory.se

Telefon: +46 8-411 17 15

Åpningstiden til kundedestøtte finner du på https://nextory.com.

18. Gjeldende lover og løsing av tvister

Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke rettighetene du som forbruker, har i henhold til gjeldende forbrukerbeskyttelseslover.

Partene godtar eksplisitt at alle vilkårene og betingelsene i denne kontrakten skal tolkes i henhold til gjeldende lover.

Når det gjelder spørsmål eller forskjeller i forbindelse med tolkning og håndhevelse av denne kontrakten, godtar partene jurisdiksjonen og kompetansen til domstolene der kjøperen bor eller der kontrakten ble inngått.

For å sende inn krav i forbindelse med bruken av tjenestene våre, kan du kontakte oss med den elektroniske eller fysiske adressen som oppgis under «Identifikasjon». Vi vil gjøre vårt beste for til enhver tid å prøve å finne en minnelig løsning på konflikten.

Svensk lov (med unntak av den svenske loven om valg av jurisdiksjon) gjelder disse vilkårene og betingelsene.

Hvis en tvist oppstår mellom Nextory og brukeren som ikke kan løses i minnelighet, har brukeren i mange tilfeller mulighet til å få tvisten behandlet av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, SE-101 23 Stockholm, https://www.arn.se/.

EU-kommisjonen tilbyr også forbrukere og selskaper muligheten til å løse tvister via en nettprosedyre. Se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hvis en tvist mellom Nextory og brukeren ikke kan løses i minnelighet eller utenfor rettssystemet, skal tvisten avgjøres av en domstol i Sverige.