(38)

På vår vakt: beretninger fra politiets beredskapstropp

lydbok


Beredskapstroppen - også kjent som «Delta», etter sitt kallesignal - er politiets innsatsenhet mot terrorisme, sabotasje og gisselsituasjoner. Den er en spesialstyrke og utfører særlig krevende, «skarpe» oppdrag knyttet til det trusselbildet alle kontraterrorstyrker i Europa står overfor. Denne boken gir et unikt innblikk i hvordan slike styrker øver, trener, driver seleksjon - og gjennomfører operasjoner. Det stilles særdeles tøffe kravene til tjenestemennene, fysisk som psykisk. Over halvparten av tjenestetiden går med til trening og øvelser. Delta fungerer også som innsatsstyrke i bekjempelsen av grov og alvorlig kriminalitet i samfunnet vårt og driver døgnkontinuerlig, uniformert bilpatruljering underlagt Oslo politidistrikt. Styrken har i tillegg en landsdekkende bistandsfunksjon overfor de andre politidistriktene. I mer enn to år har Malin Stensønes fått følge Delta under selektering, opptrening, øvelser og patruljetjeneste. For første gang forteller operatørene også om aksjonen de gjennomførte 22. juli 2011, under det verste terroranslaget på norsk jord siden annen verdenskrig. Lydboka ble produsert av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i 2017.


Oppleser: Emma Rowena Hansen
Varighet:

4.5

38 vurderinger

Lill

17.3.2023

Veldig glad for å bli enda mer betrygget enn tidligere. Å vite at de som gjør denne jobben for oss og landet vårt har de holdningene og den styrken og viljen for å ofte seg såpass som de gjør med både fornuft, hode og hjertet på plass, Få av oss kan inneha slike roller og det gjør disse menneskene unike og sjeldne. Men høyst nødvendig. Som tidligere sivilt ansatt i både Forsvaret i Trøndelag og Politiet i Oslo så fikk jeg et annet innsyn som bekrefter det jeg observerte men ikke kunne snakke om å reflektere over tidligere. Alle ære til forfatter og stab. Takk!

Thomas

23.2.2023

Utrolig spennende bok, som var veldig godt bygget opp. Parallelle tråder/historier som flettet fint sammen. Informativ og nøkternt fortalt.

Trille

12.10.2022

Veldig innsiktsfullt! Jeg skulle ønske at det som kom fram i media, var det som kom fram her. Det er som å få et fullt bilde av noe vi bare har sett skyggene av.