AnvÀndarvillkor för Nextorys abonnemangstjÀnst

GÀllande frÄn och med maj 2021-05-31


1. Inledning

Nextory AB, org. nr. 556708-4149, (”Nextory”), tillhandahĂ„ller abonnemang som erbjuder ett stort utbud av InnehĂ„ll bland annat ljud och e-böcker (”TjĂ€nsten”) som fysiska anvĂ€ndare av TjĂ€nsten (”AnvĂ€ndare”) kan ta del av. Dessa allmĂ€nna villkor (”Villkoren”) utgör en del av avtalet mellan Nextory och dig (”Du”) som tecknat ett abonnemang för att fĂ„ tillgĂ„ng till TjĂ€nsten.

Villkoren reglerar AnvĂ€ndarens anvĂ€ndning av TjĂ€nsten som tillhandahĂ„lls via Nextorys mobila mjukvaruapplikation (”Appen”). Villkoren reglerar Ă€ven AnvĂ€ndarens aktivitet som sker pĂ„ Nextorys hemsida.. Villkoren utgör ett bindande avtal mellan Nextory och AnvĂ€ndaren. AnvĂ€ndaren uppmanas dĂ€rför att noggrant lĂ€sa igenom dessa Villkor före anvĂ€ndning av TjĂ€nsten. Villkoren kan komma att uppdateras i enlighet med bestĂ€mmelserna i dessa Villkor. Den senaste versionen finns alltid tillgĂ€nglig pĂ„ bolagets hemsida. AnvĂ€ndaren görs sĂ€rskilt uppmĂ€rksam pĂ„ att andra sĂ€rskilda villkor kan komma att gĂ€lla för olika abonnemangsformer (”SĂ€rskilda BestĂ€mmelser”), se avsnitt 3 nedan.

TjÀnsten gör det möjligt för AnvÀndaren att lÀsa de innehÄll som vid varje tid ingÄr i det abonnemang som Du har tecknat. Du har tillgÄng till innehÄllet sÄ lÀnge ditt abonnemang gÀller och Du vÀljer sjÀlv vilka titlar Du vill lÀsa eller lyssna pÄ.

Nextory gör innehÄllet tillgÀngligt för sina AnvÀndare enligt licensavtal med innehavarna av rÀttigheterna till innehÄllet. Nytt innehÄll tillkommer löpande och det förekommer att innehÄll utgÄr ur utbudet nÀr licensavtalen med rÀttighetshavarna löper ut. I Nextorys utbud ingÄr ocksÄ Àldre innehÄll som inte lÀngre Àr upphovsrÀttsligt skyddade.

Ibland kan abonnemang tecknas via en tredje part som Nextory har avtal med eller samarbetar med (”Samarbetspartner”). I sĂ„dant fall avviker rutinerna för teckning av abonnemang och för betalning frĂ„n vad som gĂ€ller enligt dessa Villkor. Information om hur abonnemang tecknas i ett sĂ„dant fall, villkoren för detta och information om hur betalning sker lĂ€mnas av Samarbetspartnern.

2. AnvÀndarkonto

För att fĂ„ tillgĂ„ng till TjĂ€nsten krĂ€vs det att Du skapar ett abonnemang genom att registrera ett personligt konto pĂ„ bolagets hemsida (”AnvĂ€ndarkonto”). Du mĂ„ste ange kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, vĂ€lja lösenord och abonnemangsform samt bekrĂ€fta att Du accepterar dessa Villkor, eventuella SĂ€rskilda BestĂ€mmelser och Nextorys integritetspolicy som Du hittar hĂ€r: https://www.nextory.se/integritetspolicy/.

För att skapa ett AnvÀndarkonto krÀvs det att Du Àr en fysisk person som Àr minst 18 Är eller har rÀtt att ingÄ avtal med mÄlsmans samtycke. Du Àr ansvarig för att hÄlla din personliga information under ditt AnvÀndarkonto uppdaterad. Du Àr skyldig att vid behov logga in pÄ ditt AnvÀndarkonto pÄ bolagets hemsida och uppdatera dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter sÄ att de Àr aktuella. Du fÄr tillgÄng till TjÀnsten sÄ snart Du fullföljt registreringsprocessen. NÀr Du har fullföljt registreringsprocessen skickar Nextory en bekrÀftelse pÄ abonnemanget och tillÀmpliga SÀrskilda BestÀmmelser för detta till den e-postadress som Du har kopplat till ditt AnvÀndarkonto. Mer information om vilka abonnemang Nextory erbjuder Äterfinns under avsnitt 3 nedan.

Ditt AnvÀndarkonto pÄ bolagets hemsida Àr personligt och du Àr skyldig att inte avslöja ditt anvÀndarnamn eller ditt lösenord för nÄgon obehörig och behandla dem pÄ ett sÄ sÀkert sÀtt att ingen annan fÄr kÀnnedom om dem. Om Du delar surfplatta eller smartphone med en eller flera andra personer som ej ingÄr i ditt abonnemang som AnvÀndare, bör Du alltid vara noga med att logga ut efter att Du har anvÀnt TjÀnsten.

För att kunna utnyttja TjÀnsten krÀvs tillgÄng till en enhet (exempelvis surfplatta eller smartphone) som Àr kompatibel med Nextorys teknik och som möjliggör streaming och tillfÀllig nedladdning av filer samt en internetuppkoppling. PÄ bolagets hemsida finns information om tekniska krav pÄ enheten. Dessa krav förÀndras i takt med teknikutvecklingen. Enheter för anvÀndning av TjÀnsten, internetuppkoppling och trafikavgifter ingÄr inte i TjÀnsten.

Recensioner som skrivs frÄn ditt AnvÀndarkonto ska framföras pÄ ett respektfullt sÀtt och fÄr inte innehÄlla nÄgot som kan uppfattas som krÀnkande, stötande eller som bryter mot rÄdande lagstiftning. Vid en eventuell övertrÀdelse av denna bestÀmmelse Àger Nextory rÀtt att radera recensionen eller avsluta ditt AnvÀndarkonto i enlighet med avsnitt 9 nedan.

3. Abonnemang och SÀrskilda BestÀmmelser

Nextory erbjuder olika former av abonnemang. Vilka former av abonnemang som erbjuds varierar över tid. PÄ bolagets hemsida finns information om de generella former av abonnemang som Nextory vid varje tid erbjuder. DÀrutöver erbjuder Nextory ibland speciella former av abonnemang, t ex vid tidsbegrÀnsade marknadskampanjer eller vid samarbeten med företag eller organisationer. Till skillnad frÄn de generella formerna av abonnemang kan de speciella formerna av abonnemang vara riktade enbart till vissa kategorier av personer, t ex endast medlemmar i en viss organisation.

Skriftlig information om de SÀrskilda BestÀmmelser som gÀller för ett specifikt abonnemang lÀmnas innan Du tecknar abonnemanget och bekrÀftas med e-post efter att Du har tecknat abonnemanget. SÀrskilda BestÀmmelser för det specifika abonnemanget utgör en del av avtalet med Nextory och kompletterar sÄledes dessa Villkor. Om SÀrskilda BestÀmmelser för det specifika abonnemanget avviker frÄn bestÀmmelserna i dessa Villkor har SÀrskilda BestÀmmelser företrÀde.

Om inte annat anges i de SÀrskilda BestÀmmelser som gÀller för ett specifikt abonnemang, kan Du sjÀlv vÀlja vilken form av abonnemang Du vill ha och kan nÀr som helst byta till en annan abonnemangsform. Om Du byter till en abonnemangsform med en högre kostnad sker uppgradering omgÄende efter bytet, men Du betalar den högre kostnaden först vid nÀsta betalningstillfÀlle. Om Du byter till en abonnemangsform med en lÀgre kostnad behÄller Du ditt befintliga abonnemang under den tid som Du redan betalat för och det nya abonnemanget gÀller frÄn och med den dÀrpÄ följande debiteringsperioden.

Notera att din och andra AnvÀndares tillgÄng till innehÄll kan komma att variera om du byter abonnemangsform.

Om Du har en abonnemangsform som avser endast en AnvÀndare kan Du som AnvÀndare inte samtidigt nyttja innehÄll frÄn flera enheter. Om Du har en abonnemangsform som omfattar flera AnvÀndare kan dessa AnvÀndare och Du samtidigt nyttja innehÄll frÄn det antal enheter som motsvarar antalet AnvÀndare som abonnemanget omfattar. Oavsett abonnemangsform gÄr det att nyttja innehÄll frÄn olika enheter sÄ lÀnge det inte sker samtidigt.

4. Inledande provperiod

Om det abonnemang som Du har tecknat innefattar en inledande provperiod har Du möjlighet att utan kostnad prova pÄ TjÀnsten under en inledande period frÄn att Du tecknat dig för abonnemanget. Om Du har tecknat ett abonnemang med flera anvÀndare har Àven AnvÀndarna som omfattas av abonnemanget motsvarande möjlighet. Om abonnemanget avslutas under provperioden kommer din och andra AnvÀndares tillgÄng till TjÀnsten omedelbart att upphöra.

Provperiodens lÀngd framgÄr av de SÀrskilda BestÀmmelser för abonnemanget och provperiodens sista dag framgÄr av den bekrÀftelse pÄ abonnemanget som Du fÄr per e-post efter att Du har registrerat ditt AnvÀndarkonto.

Om Du inte vill fortsÀtta med ditt abonnemang efter provperioden kan Du sÀga upp abonnemanget via ditt AnvÀndarkonto pÄ bolagets hemsida senast under provperiodens sista dag.

Om du har tecknat ett abonnemang hos oss genom ett kampanjerbjudande frÄn nÄgon av vÄra Samarbetspartners kan provperioden komma att skilja sig frÄn vad som följer av dessa Villkor eller SÀrskilda BestÀmmelser. Vidare Àr provperioden i ett sÄdant fall kampanjspecifik och kampanjkoden för provperioden ifrÄga Àr personlig och fÄr endast anvÀndas en gÄng.

5. ÅngerrĂ€tt

Du har i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affÀrslokaler rÀtt att frÄntrÀda (Ängra) avtalet om abonnemang pÄ TjÀnsten genom att lÀmna eller sÀnda ett meddelande om detta till Nextory inom 14 dagar frÄn att avtalet ingicks.

ÅngerrĂ€tten gĂ€ller Ă€ven vid byte av abonnemang, dvs. Du har möjlighet att Ă„ngra ett byte till en annan form av abonnemang genom att lĂ€mna eller sĂ€nda ett meddelande till Nextory om detta inom 14 dagar frĂ„n bytet. Om Du utnyttjar Ă„ngerrĂ€tten vid byte av abonnemang Ă„tergĂ„r abonnemanget till den tidigare formen. Om Du betalat en högre kostnad för det nya abonnemanget Ă€n vad Du skulle ha gjort om Du hade behĂ„llit det tidigare abonnemanget och bytet Ă„ngras inom Ă„ngerfristen avrĂ€knar Nextory mellanskillnaden vid nĂ€sta betalningstillfĂ€lle.

Du accepterar att ÄngerrÀtten gÄr förlorad och inte lÀngre gÀller om Du, eller nÄgon AnvÀndare som omfattas av ett abonnemang som Du har tecknat, under Ängerfristen börjar streama eller ladda ner nÄgot innehÄll som omfattas av abonnemanget.

Om Du vill utöva Ă„ngerrĂ€tten kan Du anvĂ€nda ett standardformulĂ€r benĂ€mnt ’’Ängerblankett’’ som Konsumentverket har upprĂ€ttat och som kan laddas ner pĂ„ Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se eller bestĂ€llas av Konsumentverket pĂ„ telefon 0771-42 33 00. Du kan ocksĂ„ meddela att Du frĂ„ntrĂ€der avtalet via ditt AnvĂ€ndarkonto eller genom att kontakta kundservice.

6. Mer om ditt abonnemang

Om Du varken har sagt upp ditt abonnemang före provperiodens utgĂ„ng (i de fall abonnemanget innefattar en inledande provperiod) eller frĂ„ntrĂ€tt avtalet inom Ă„ngerfristen löper abonnemanget antingen under den tidsbegrĂ€nsade period som framgĂ„r av de SĂ€rskilda BestĂ€mmelser för abonnemanget eller – om abonnemanget inte Ă€r tidsbegrĂ€nsat - tillsvidare till dess att det avslutas i enlighet med bestĂ€mmelserna om avslutande av abonnemang nedan i dessa Villkor.

Kostnaden för abonnemanget framgĂ„r av de SĂ€rskilda BestĂ€mmelser för abonnemanget och debiteras i förskott för en period om 30 dagar i taget. Den första debiteringsperioden löper sĂ„ledes under 30 dagar frĂ„n och med dagen för tecknandet av abonnemanget eller – om en provperiod ingĂ„r – frĂ„n och med den första dagen efter utgĂ„ngen av provperioden. Den andra debiteringsperioden löper under de dĂ€rpĂ„ följande 30 dagarna osv. Uppgift om vilka datum som kommande betalningstillfĂ€llen infaller pĂ„ lĂ€mnas pĂ„ ditt AnvĂ€ndarkonto. Vid betalning genom inlösen av presentkort gĂ€ller i stĂ€llet för vad som nu sagts att abonnemanget förskottsbetalas för den period som framgĂ„r av villkoren för presentkortet.

Kostnaderna för de olika formerna av abonnemang inkluderar moms. Eventuella avgifter för datatrafik över internet eller mobilnÀt ingÄr inte i kostnaderna.

Nextory har rÀtt att Àndra kostnaderna för de olika formerna av abonnemang liksom att införa nya abonnemangsformer eller Àndra de befintliga abonnemangsformerna. Nextory Àr skyldigt att avisera dig om sÄdana Àndringar via e-post till den e-postadress som Àr kopplat till ditt AnvÀndarkonto minst 30 dagar innan de ska börja tillÀmpas. Om Du motsÀtter dig Àndringarna har du möjlighet att avsluta ditt abonnemang. Om Du inte avslutar ditt abonnemang gÀller Àndringarna frÄn och med det datum som Nextory har angett i e-postmeddelandet.

7. Betalning

Du kan betala för ditt abonnemang med nÄgon av de metoder som anges pÄ bolagets hemsida. Du mÄste registrera uppgifter som möjliggör betalning med nÄgon av dessa metoder nÀr Du registrerar ditt AnvÀndarkonto och Du mÄste vid behov sjÀlvmant uppdatera uppgifterna, t ex om giltighetstiden för ett kort som Du registrerat löper ut eller kortet spÀrras.

FrÄn tid till annan erbjuder vi presentkort och rabattkoder enlighet med vad som beskrivs pÄ bolagets hemsida eller i Appen. Dessa gÀller som betalning enligt vad som anges pÄ presentkortet eller i rabattkoden.

Du kan ocksÄ betala för ditt abonnemang genom att lösa in presentkort. Om Du i sÄdant fall vill fortsÀtta med abonnemanget efter att den period som anges i presentkortet löpt ut mÄste Du lösa in ytterligare presentkort eller registrera uppgifter som möjliggör betalning enligt nÄgon av de metoder som anges pÄ bolagets hemsida. Om Du löser in ett presentkort för att betala för ett befintligt abonnemang pausas betalningar med andra metoder under den period som presentkortet tÀcker.

Vid betalning med kort eller autogiro Àr Du skyldig att se till att det finns erforderliga medel tillgÀngliga pÄ det bankkonto till vilket kortet eller autogirot Àr kopplat för att möjliggöra betalning till Nextory vid varje betalningstillfÀlle. Om erforderliga medel inte finns tillgÀngliga pÄ ditt bankkonto, giltighetstiden för ditt kort har löpt ut, kortet har spÀrrats eller Nextory av nÄgon annan anledning inte kan tillgodogöra sig betalning frÄn dig vid ett pÄ ditt AnvÀndarkonto angivet betalningstillfÀlle, har Nextory rÀtt att spÀrra ditt abonnemang.

Om ditt abonnemang spÀrras fÄr Du ett meddelande om detta via e-post till den e-postadress som Àr kopplat till ditt AnvÀndarkonto. Om Du dÀrefter utan dröjsmÄl möjliggör för Nextory att tillgodogöra sig betalning hÀver Nextory spÀrren och Äteraktiverar ditt abonnemang. För nÀrmare information om hur Du ska gÄ tillvÀga för att fÄ en spÀrr av ditt abonnemang hÀvd kan Du logga in pÄ ditt AnvÀndarkonto eller kontakta kundservice.

Kvitton pÄ dina betalningar görs tillgÀngliga pÄ ditt AnvÀndarkonto och kan dÀrifrÄn laddas ner och skrivas ut.

8. Hur Du avslutar ett abonnemang som gÀller tillsvidare

Du kan nÀr som helst sÀga upp ett abonnemang som gÀller tillsvidare genom att logga in pÄ ditt AnvÀndarkonto och dÀr avsluta abonnemanget. Du kan ocksÄ sÀga upp abonnemanget genom att kontakta Nextory pÄ annat sÀtt. TidsbegrÀnsade abonnemang upphör automatiskt vid utgÄngen av den avtalade abonnemangsperioden.

9. Nextorys rÀtt att avsluta ditt abonnemang

Nextory har rÀtt att med omedelbar verkan avsluta ditt abonnemang om

  1. det inte Àr möjligt för Nextory att tillgodogöra sig betalning med utnyttjande av de betalningsuppgifter som Du registrerat pÄ ditt AnvÀndarkonto;
  2. Du eller nÄgon AnvÀndare som omfattas av ditt abonnemang har brutit mot dessa Villkor, SÀrskilda BestÀmmelser, gÀllande lagstiftning och/eller agerar pÄ annat sÀtt som kan medföra skada för Nextory eller tredje man; eller
  3. Du eller nÄgon AnvÀndare som omfattas av ditt abonnemang har gjort intrÄng i, eller medverkat till att nÄgon annan gjort intrÄng i, Nextorys, dess licensgivares eller annan berörd tredje mans immateriella rÀttigheter.

Vid avslut av abonnemang enligt punkt (i) ovan kan Du Äteraktivera ditt tidigare abonnemang om Du ser till att registrera uppgifter som möjliggör betalning och underrÀttar Nextory om detta innan ditt AnvÀndarkonto raderas.

Om Nextory har skÀlig grund att misstÀnka att sÄdana omstÀndigheter som anges under punkt (ii) eller (iii) ovan föreligger har Nextory rÀtt att spÀrra ditt abonnemang i avvaktan pÄ utredning av omstÀndigheterna. Du debiteras inte nÄgon kostnad under tiden som ditt abonnemang Àr spÀrrat pÄ grund av misstanke och eventuell i förskott erlagd kostnad för tid som ditt abonnemang Àr spÀrrat Äterbetalas till dig om misstankarna inte kan verifieras.

Nextory har rÀtt att med iakttagande av minst tvÄ mÄnaders uppsÀgningstid avsluta ditt abonnemang om Nextory beslutar att upphöra att tillhandahÄlla TjÀnsten eller om Nextory beslutar att förÀndra TjÀnsten eller förutsÀttningarna/villkoren för att tillhandahÄlla TjÀnsten i nÄgot vÀsentligt hÀnseende.

Meddelande om avslutande av ditt abonnemang skickas till den e-postadress som Àr kopplat till ditt AnvÀndarkonto.

10. TillgÀnglighet, avbrott och fel

Nextory avser att hÄlla TjÀnsten tillgÀngligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Nextory kan dock inte garantera att TjÀnsten Àr fri frÄn fel och/eller avbrott. I hÀndelse av fel/avbrott, gör Nextory sitt bÀsta för att ÄtgÀrda desamma utan dröjsmÄl, med minsta möjliga olÀgenhet för AnvÀndaren.

Nextory förbehĂ„ller sig rĂ€tten att nĂ€r som helst Ă€ndra, avbryta, uppdatera och/eller avsluta funktioner i TjĂ€nsten inklusive – men inte begrĂ€nsat till – funktionalitet, funktioner, innehĂ„ll och visuellt uttryck, oavsett om förvarning om detta sker eller inte, samt att i övrigt utföra underhĂ„llsarbete i TjĂ€nsten. Eventuellt nytt innehĂ„ll som lanseras i TjĂ€nsten omfattas av Villkoren (och eventuella SĂ€rskilda BestĂ€mmelser). Eventuellt underhĂ„llsarbete ska vidtas skyndsamt och pĂ„ ett sĂ€tt som i minsta mĂ„n orsakar störningar för AnvĂ€ndaren. Nextorys eventuella utövande av ovan nĂ€mnda rĂ€ttigheter ger inte AnvĂ€ndaren rĂ€tt att krĂ€va nĂ„gon ersĂ€ttning av Nextory.

Du accepterar att ditt abonnemang endast ger rÀtt att anvÀnda TjÀnsten sÄsom den vid varje tid faktiskt Àr utformad och med det innehÄll som den vid varje tid faktiskt har.

11. Reklamation

Om Du vill reklamera TjÀnsten ska Du göra det utan onödigt dröjsmÄl efter det att Du fick kÀnnedom om den eller de omstÀndigheter som ligger till grund för reklamationen och senast tre Är efter att omstÀndigheterna intrÀffade. För sen reklamation kan medföra att Du förlorar rÀtten till pÄföljd.

Reklamation kan ske muntligen eller skriftligen till Nextorys kundservice.

12. Behandling av personuppgifter

AnvÀndarens personuppgifter behandlas i enlighet med Nextorys vid var tid gÀllande integritetspolicy, som Äterfinns https://www.nextory.se/integritetspolicy/, samt tillÀmplig lagstiftning.

13. TjÀnsten, programvara och immateriella rÀttigheter

AnvÀndaren fÄr endast anvÀnda TjÀnsten för sitt eget privata och icke-kommersiella bruk. Det innebÀr bland annat att Du inte kan överlÄta ditt abonnemang till nÄgon annan och att Du inte fÄr lÄta nÄgon annan anvÀnda AnvÀndarkontot, med undantag för sÄdana AnvÀndare som omfattas av ditt abonnemang i enlighet med tillÀmpliga SÀrskilda BestÀmmelser.

AnvĂ€ndaren erhĂ„ller en begrĂ€nsad, icke-exklusiv och ej överlĂ„tbar licens att anvĂ€nda TjĂ€nsten och dess programvara som tillhandahĂ„lls via Appen eller annat tekniskt medium (”Programvaran”), dess innehĂ„ll, virtuella föremĂ„l eller annat material för AnvĂ€ndarens personliga, icke-kommersiella anvĂ€ndning. Nextory behĂ„ller all Ă€ganderĂ€tt och samtliga rĂ€ttigheter till Programvaran och eventuella vidareutvecklingar eller andra konfigurationer av Programvaran, inklusive, men ej begrĂ€nsat till, kĂ€llkoder, design, varumĂ€rken och know-how. AnvĂ€ndaren fĂ„r inte (a) vidarelicensiera eller pĂ„ annat sĂ€tt göra Programvaran tillgĂ€nglig för tredje part, (b) kopiera, dekompilera, försöka utröna kĂ€llkod, metoder, algoritmer eller procedurer frĂ„n Programvaran eller pĂ„ annat sĂ€tt Ă€gna sig Ă„t ”reverse engineering”, eller modifiera, anpassa, eller skapa nya verk eller programvaror som bygger pĂ„ Programvaran, med undantag för vad som uttryckligen anges i tvingande bestĂ€mmelser i tillĂ€mplig lagstiftning (c) avlĂ€gsna, dölja eller kringgĂ„ Nextorys varumĂ€rken eller copyrightmĂ€rkningar i Programvaran eller (d) försöka kringgĂ„ licenser eller andra anvĂ€ndningsbegrĂ€nsningar i Programvaran.

AnvÀndaren fÄr inte kopiera eller pÄ annat sÀtt framstÀlla exemplar av det innehÄll som AnvÀndaren fÄr tillgÄng till genom TjÀnsten och AnvÀndaren Ätar sig att inte sprida eller pÄ annat sÀtt för allmÀnheten tillgÀngliggöra innehÄll eller annat material som finns att tillgÄ i TjÀnsten. NÀmnda förbud omfattar Àven enskilda delar av innehÄll. Kopiering och annan exemplarframstÀllning Àr inte tillÄten ens för AnvÀndarens privata bruk. AnvÀndaren Ätar sig att under inga som helst omstÀndigheter kringgÄ eventuella tekniska ÄtgÀrder som syftar till att förhindra olovligt nyttjande av innehÄll.

Undantag frÄn vad som angetts ovan gÀller för sÄdana ÄtgÀrder som Àr tillÄtna enligt tvingande bestÀmmelser i upphovsrÀttslagen, t ex citat.

14. Force Majeure

Nextory Àr alltid fria frÄn ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av hÀndelser utanför Nextorys kontroll, sÄsom vattenskada, Äsknedslag, eldsvÄda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militÀrinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller Àndrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsÄtgÀrd, myndighetsbestÀmmelser, konflikt pÄ arbetsmarknaden och dÀrmed jÀmstÀllda omstÀndigheter. Om ett hinder för uppfyllande av förpliktelse som följer av Villkoren föreligger enligt detta avsnitt, ska Nextory vidta sÄdan ÄtgÀrd som hindrats pÄ grund av sÄdant hinder sÄ snart hindret har upphört.

15. AnsvarsbegrÀnsningar m.m.

TjÀnsten levereras i befintligt skick och Nextory lÀmnar inte nÄgra garantier, varken uttryckliga eller underförstÄdda, med undantag av vad som uttryckligen framgÄr av Villkoren och tvingande lagstiftning.

AnvÀndaren accepterar att Nextory inte kan hÄllas ansvariga eller Àr ersÀttningsskyldiga om AnvÀndaren drabbas av en direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas genom, eller i samband med, anvÀndning av TjÀnsten om sÄdan skada inte orsakats pÄ grund av att Nextory har agerat vÄrdslöst och Nextory samtidigt kan ÄlÀggas ansvar för den aktuella skadan i enlighet med Villkoren eller tvingande lagstiftning.

PÄ bolagets hemsida kan det frÄn tid till annan finnas lÀnkar till hemsidor som tillhör andra Àn Nextory. SÄdana hemsidor stÄr utanför Nextorys kontroll och Nextory ansvarar dÀrför inte för det innehÄll som finns pÄ sÄdana eller för eventuell skada som uppstÄr i samband med att AnvÀndaren anvÀnder information/tjÀnster som Äterfinns pÄ sÄdana tredjepartshemsidor.

16. Ändringar och överlĂ„telse av Villkoren

TjÀnsten tillhandahÄlls av Nextory. Om Nextory överlÄter TjÀnsten till nÄgon annan har Nextory Àven rÀtt att till denne överlÄta ditt abonnemang och Nextorys rÀttigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig om abonnemanget. Nextory har Àven i andra fall rÀtt att överlÄta eller pantsÀtta fordringar pÄ betalning till tredje man och att uppdra Ät underleverantörer att tillhandahÄlla delar av TjÀnsten.

Nextory har rÀtt att göra Àndringar i dessa Villkor. Om Nextory nyttjar denna rÀttighet, kommer Nextory att informera dig om detta via e-post snarast möjligt och minst 30 dagar innan sÄdana Àndringar ska börja tillÀmpas. Du har möjlighet att avsluta ditt abonnemang om Du inte samtycker till sÄdana villkorsÀndringar som avses i denna punkt. Om Du inte avslutar ditt abonnemang gÀller de Àndrade villkoren frÄn och med det datum som Nextory har angett i e-postmeddelandet.

17. Om Nextory och kontaktuppgifter

Nextory Àr ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556708-4149 och har följande kontaktuppgifter.

Adress: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Sverige

Hemsida: www.nextory.se

E-post: kundservice@nextory.se

Öppettider för kundservice framgĂ„r pĂ„ www.nextory.se

18. TillÀmplig lag och tvistelösning

Dessa Villkor begrÀnsar inte de rÀttigheter som Du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler som vid var tid Àr gÀllande och tillÀmpliga.

Svensk rÀtt (men undantag för svenska lagvalsregler) Àr tillÀmplig pÄ dessa Villkor.

Om tvist uppkommer mellan Nextory och AnvÀndaren som inte kan lösas i godo har AnvÀndaren i mÄnga fall möjlighet att fÄ tvisten prövad i AllmÀnna ReklamationsnÀmnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

EU-kommissionen erbjuder Àven konsumenter och företag möjligheter att lösa tvister genom ett förfarande online, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om en tvist mellan Nextory och AnvÀndaren varken kan lösas i godo eller utanför domstol ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmÀn domstol.