(1)

100 arabiska ordspråk: Samling 100 Citat

ljudbok


Ordspråk är sanna visdom. De är resultatet av hundratals år av berättelser, legender, andlighet folk. oralt överförs i århundraden, deras sanning och enkelhet talar till oss omedelbart. Dessa ordspråk är avsedda att ge tillgång till människor, populärkultur, i ett format som är tillgängligt för alla. Ett ordspråk är mer än en trivial mening, kan det vara en quipped, en sammanfattning av ett komplext begrepp, ett talesätt, en öppning in i en djupare reflektion.