(3)

Bokföring och bokslut i enskild firma

e-bok


BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA är en komplett handbok för dig som sköter bokföring och/eller bokslut i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat bokslut och med bokföring i en enskild firma. Du som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat årsbokslut.

Boken innehåller en mängd konteringsexempel som visar hur du värderar de olika posterna i det förenklade årsbokslutet. Allt utförligt kommenterat på begriplig svenska. Exemplen bygger på BAS-kontoplanen för förenklat årsbokslut.

Förenklat årsbokslut Bokföringens grunder Kontantmetoden Faktureringsmetoden Inventarier/avskrivningar Lager Bilen Leasing Anställda Moms Försäljning Försäkring Inköp Fastigheter Bilförmån Traktamenten Skatter Eget kapital Ägarens transaktioner med företaget Kontoplanen4.3

3 recensioner