(25)

Geopolitikens återkomst

ljudbok


Det var inte länge sedan idén om att vi nått historiens slut vann kraft och spridning: tanken att människans sociokulturella evolution nått fram till en punkt där den knappast kunde nå längre. Ett kvartssekel senare verkar denna optimism ha försvunnit. I stället bevittnar vi nu geopolitikens återkomst. Ett tjugotal experter utforskar i denna inlästa antologi hur vi hamnade där vi är idag men också vart vi kan tänkas vara på väg. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Alexander Linklater. Inläsare är David Mjönes.


Uppläsare: David Mjönes
Längd: