(0)

HSB och Münchhausen by proxy

e-bok


(Bilder finns endast i PDF-upplagan.)

Sveriges största problem ligger inte huvudsakligen i att beslutsfattarna öppet ljuger, inte i att många yrkesutövare är okunniga och lata och ihärdigt försöker att undvika arbete och engagemangsansträngning, inte i korruptionen, nepotismen och översitteriet, utan det största problemet som Sverige snarast borde bekämpa om det aspirerar att återigen hamna i spetsen av de länder som kan vara stolta över sig själva, är att i Sverige lyckades man splittra varje minsta ansvar på så många aktörer, att ingen någonsin behöver känna något som helst ansvar.

Och därmed följer att var och en hävdar sin skuldlöshet och kastar skulden på någon annan.

Dessutom är det dessvärre på det beklagansvärda viset att, liksom i varje rättslöst samhälle, i Sverige har den starkaste alltid rätt.

Vladimir Oravsky gör jämförelser mellan den kommunistiska tjeckoslovakiska diktaturen, där han är uppvuxen, och Sverige, med konkreta exempel från det HSB, där de tvehågsna möjligheterna bor.