(6)

Kriminologia: Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa

e-bok


Miksi toiset ihmiset tekevÀt enemmÀn rikoksia kuin toiset? MistÀ syystÀ laittomuudet kasaantuvat joillekin alueille? Miten köyhyys, ihmisen persoonallisuus ja sosiaalinen kontrolli vaikuttavat rikollisuuteen? MillÀ tavoin rikollisuus on muuttunut ajan saatossa?

Kriminologia tutkii arkaluontoisia ilmiöitÀ, sillÀ rikoksen tekijÀ ei yleensÀ halua tekoaan muiden tietoon. Myös rikoksen uhri voi pyrkiÀ mieluiten unohtamaan kokemuksensa. Yhteiskunnallisessa keskustelussa kysymykset rikollisuudesta ja turvallisuudesta ovat kuitenkin tulleet yhÀ tÀrkeÀmmiksi.

Kriminologia vastaa nÀihin kysymyksiin uusimman tutkimustiedon avulla. Teoksessa tarkastellaan myös uusia rikosuhkia, kuten kyberrikollisuutta ja terrorismia, sekÀ rikollisuuden ehkÀisemisen keinoja. Kuinka voidaan saavuttaa entistÀ turvallisempi, kansalaisia oikeudenmukaisesti kohteleva yhteiskunta?