(12)

När dörren öppnas

ljudbok


Fredrik längtar efterbekräftelse, Anton efter tröst, Stina efter kärlek, Sigrid efter stimulans,Aida efter en ny karriär och Irene efter ett barn, medan Hannes och Magnus flyrstorstaden och öppnar en lanthandel. Framtiden blir förstås inte exakt som detänkt sig, men förändring ger livsglädje. När dörren öppnas är första delen i Lustebyserien där olikalivsöden flätas samman och belyser hur vi människor kämpar för mening ochglädje i tillvaron.3.0

12 recensioner