(194)

När livet går i spillror – Om sorg och livskriser

ljudbok


Det här är en sammanfattad version avNär livet går i spillror – Om sorg och livskriser. Skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom, dödsfall – någon gång drabbas vi alla av olika livskriser. Det är varken ett sjukdomstillstånd eller ett kroniskt tillstånd, du kommer att kunna gå vidare även om du kanske inte tror det just då. Den här boken är ett stöd för dig som har drabbats eller har en närstående som mött livets baksidor. Varför reagerar vi som vi gör, hur kan krisförloppet se ut, hur tar vi oss vidare? Ulf Lidman är utbildad i både tvärkulturell krishantering och livsåskådning med fokus på familje- och relationsterapi. Han arbetar som utbildare och föreläsare. ULF LIDMAN har arbetar med människor i kris sedan slutet av 1980-talet. Han har två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning med fokus på familje- och relationsterapi. Ulfs primära spetskompetens är inom tvärkulturell krishantering. Med motiverande samtal (MI) som grundförhållningssätt anpassar han alltid krisbearbetningen till individens behov. Ulf är flitigt anlitad som utbildare och föreläsare.3.6

194 recensioner

Anonym

2023-07-27

Skummat på ytan i en mycket kortfattad version,gällande ett viktigt ämne!

Anonym

2023-06-30

Bra, och kortfattad. Kanske lite för kortfattad ibland för att riktigt ta till sig. Kanske bäst som en recap om man redan läst boken.

Chro

2021-10-01

Innehåller bra metoder och strategier för krishantering