(6)

Rockefeller: En klimatsmart historia

ljudbok


Detta är en rafflande och paradoxal historia som visar hur en av världens mäktigaste oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet, medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet och understött klimataktivism sedan 1990-talet. Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld där evolutionen står under människans kontroll (Människa 2.0). Rockefeller: En klimatsmart historia är en fortsättning på Jacob Nordangårds forskning som inleddes med arbetsnotatet Thoughts Leading to Action (2009) och vidareutvecklades i doktorsavhandlingen Ordo Ab Chao (2012). Här har historien om Rockefellers inflytande över klimatfrågan kompletterats och fördjupats för att presenteras för en bredare publik. I boken presenteras även Rockefellerfamiljens ledande medlemmar och stiftelser och dessas enormt stora inflytande över utvecklingen inom områden såsom utbildning, medicin, jordbruk, konst, arkitektur, befolkningskontroll och geopolitik.


Uppläsare: Björn Hoppman
Längd: