(1)

Så gör du en kommunikationsplan steg för steg

e-bok


Så gör du en kommunikationsplan steg för steg

Vår praktiska kommunikationsplan är en 25 sidig pdf med mallar, modeller och övningar. På så vis kommer du igång med processen för att bättre nå dina mål och syften med kommunikationen. Som ett resultat med kommunikationsplans mall får du en grundläggande översikt i digital marknadsföring och kommunikation.

Kommunikationsplans mallen innefattar modeller, frågor och övningar som du får göra steg för steg. När du är klar har du gjort en komplett kommunikationsplan för ditt företag.

Varför ska du göra en kommunikationsplan?

Kommunikationsplanen är ett stöd för att planera vad som är den bästa kommunikationsinsatsen för just din målgrupp.Som ett resultat ska kommunikationsplanen ge dig svar på vad du ska säga, genom vilka kanaler, när i tiden och till vem du ska säga det. Syftet med vår kommunikationsplans mall är att i första hand användas för digital marknadsföring. Men de olika stegen kan även tillämpas för andra former av kommunikationsplaner.

För att göra en kommunikationsplan ska du börja med att göra en nuläges analys som ger svar på hur fungerar din kommunikation idag. På så vis får du svar på hur du kan effektivisera kommunikationen utifrån dina interna styrkor. Andra steg i kommunikationsplanen som du ska jobba med är syfte, strategi, målgrupp, budskap, mediaval, aktivitetsplan och slutligen mål och uppföljning. Läs mer om hur du tar fram en digital marknadsföringsstrategi här.

Med vår kommunikationsplans mall gör du en kommunikationsplan steg för steg.

Därför ger mallar kommunikationsplan dig ett stöd för att planera vad som är den bästa kommunikationsinsatsen för just din målgrupp.

• Som ett resultat ska planen ge dig svar på vad du ska säga, genom vilka kanaler, när i tiden och till vem du ska säga det.

• Efter det att du svarat på frågorna i detta strategidokument kommer du igång med en process. På så vis får du ett levande dokument för ditt företag att utveckla dina befintliga, nya marknader, kunder och hur du ska kommunicera ut ditt budskap.