(455)

Sektbarn - de utvalda för paradiset

ljudbok


Vad händer med barnen i slutna grupper? Frågan är viktig och i allra högsta grad berättigad. När fundamentalistiska eller extrema grupper isolerar sig och stänger ute samhället finns plötsligt ingen insyn i barnens vardag och uppfostran. Ofta lever de under skräckliknande levnadsvillkor, blir utsatta för våld och hårda uppfostringsmetoder, samt förvägras många av Barnkonventionens grundläggande rättigheter.

Här får vi träffa vuxna och barn som levt i fem olika sekter: Jehovas Vittnen, Knutby Filadelfia, Familjen, Finlands förebedjare och Hare Krishna. I djupintervjuer berättar de själva om sina upplevelser, och det starka förtryck och förnedring som präglat hela deras barndom. Det handlar om aga, psykiska och fysiska övergrepp, ibland sexuella övergrepp och alltid hotet om helvetet. Men också om bristande utbildning och utnyttjande i religionens namn. Den gemensamma nämnaren är stor rädsla och ledarnas oinskränkta makt.

Charlotte Esséns "Sektbarn" gavs ut för första gången år 2008, och då med ett omfattande faktainnehåll. Boken har sedan dess reviderats, och i den här senaste utgåvan är fokus helt och hållet på intervjupersonerna. Flera av dem berättar också om hur deras liv ser ut idag, dessutom har flera nya gripande intervjuer också inkluderats.

"Det Essén beskriver är toppen på ett isberg. Ingenting tyder på att den hänsynslösa hjärntvätten av barn är på väg att minska. Tvärtom." – EXPRESSEN

"Det är skakande läsning, och har tyvärr ingenting med fiktion att göra." – DAMERNAS VÄRLD

Charlotte Essén, född 1957, är en svensk författare och frilansjournalist från Stockholm. Som mångårig skribent, bland annat i Dagens Nyheter, har hon främst inriktat sig på medicin- och samhällsfrågor. Hon har utbildat sig inom medicinjournalistik vid Karolinska Institutet.3.8

455 recensioner

Anonym

2023-10-20

väldigt upprepande, från prolog hela vägen fram till epilog. Finns faktafel, tex att Järva kommun inte finns utan tillhör Södertälje kommun tex.

saramadeleine.se

2023-09-10

Intressant, som specialpedagog också användbart för framtiden

blondie

2023-06-27

Mycket informativ och belyser behovet av kunskap ute i samhället om sekter och dess psykologi.