(1)

Sherlock Holmes-samling: 9 berättelser om guld och juveler

e-bok


Han är en av världens mest kända detektiver. Därför är det inte så konstigt att många av Sherlock Holmes uppdrag gäller dyrbara smycken, försvunna juveler eller stulet guld och silver. I den här e-boken får du läsa de nio mest spännande berättelserna där mästerdetektiven är på skattjakt. Författaren Arthur Conan Doyle (1859–1930) skrev totalt 60 berättelser om den berömde brottsbekämparen. Av dessa var 56 noveller och 4 romaner. Vi har valt ut 8 noveller och 1 roman där glänsande guld och smäckra smycken har huvudrollen. I några av historierna så anlitas Sherlock med syftet att utreda en stöld, eller ett brott, med juveler i centrum. I andra fall är allt mer mystiskt från början. Det här är de noveller som ingår i den här e-antologin: • ”Äventyret i Abbey Grange” (svensk översättning från 1904) • ”Äventyret med beryllkronan” (svensk översättning från 1893) • ”Äventyret med den blå karbunkeln” (svensk översättning från 1911) • ”Äventyret med de rödhårigas förening” (svensk översättning från 1947) • ”Äventyret med Lady Frances Carfax’ försvinnande” (svensk översättning från 1915) • ”Äventyret med mazarinstenen” (svensk översättning från 1923) • ”Äventyret med Musgraves ritual” (svensk översättning från 1893) • ”Äventyret med de sex Napoleonbysterna” (svensk översättning från 1904) E-boken avslutas med romanen: • ”De fyras tecken” (svensk översättning från 1911) Flera av berättelserna är riktiga klassiker, andra är lite mer okända. I många av dem visar Sherlock prov på sin allra mest lysande förmåga att analysera ledtrådar och spår, något som ofta förvånar och chockar hans medarbetare doktor Watson. I en av novellerna, ”Äventyret med Musgraves ritual”, så får du läsa om det mysterium som satte ordentlig fart på Sherlocks karriär, och är ett av hans första fall. De här texterna är översatta av bland annat H. Flygare (1841–1924), Ellen Ryding (1862–1923) och under signaturen ”O. S.” som användes av Alfred Oscar Sandberg (1865–1922). I den här e-boken publicerar vi originalets texter ordagrant och helt utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar har behållits. Vi har också kompletterat texterna med en ordlista över sådana ord och namn som kan vara svåra att känna till i dag.