(409)

Stärk din självkänsla

ljudbok


Dålig självkänsla? – Öka självkänslan med guidad självhypnos!

Ljudboken har producerats i samråd med leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut.

Dålig självkänsla kan stärkas med självhypnos!

Vi har alla en önskan inom oss att få åstadkomma mer. Vi vill leva ett rikt liv och att få ut så mycket som möjligt av varje dag. Men, för många av oss fastnar dessa önskningar inom oss. Detta beror på rädsla, självtvivel och förnekande. I grunden finns en destruktiv och dålig självkänsla. Detta självförgörande beteende kan ibland få en så stor plats i vårt liv att det känns som ett naturligt tillstånd.

Men du kanske skulle behöva lyssna på dig själv och dina tankar. Du skulle kanske komma underfund med att du behandlar dig själv på ett sätt som du inte skulle göra med någon annan människa. Varför är det så att vi konstant säger till oss själva att vi inte duger, att vi inte är tillräckligt bra eller tillräckligt kapabla? Dessa begränsningar i vår tro på oss själva har införlivats i oss genom vårt sätt att leva och för att skapa oss en självbild. Men faktum kvarstår - det handlar bara om våra tankar!

Den enda person som håller dig tillbaka från att leva fullt ut, är du. Självkänsla är något som du skapar genom ditt sätt att tänka, och det bästa är att du kan ändra dina tankar. Du kan programmera om ditt tänkande för att komma åt dålig självkänsla. Med hjälp av självhypnos kan du nå djupare ner i dig själv. Du kan göra de förändringar av dina tankar som behövs för att leva det liv du förtjänar.

Skillnaden mellan självkänsla, självförtroende och självbild

självkänsla handlar om hur du värderar dig själv; om du känner att du duger som du är har du en bra självkänsla

självförtroende handlar om hur bra du tror dig kunna utföra olika saker, dvs. hur du uppfattar din prestationsförmåga

självbild är den bild som du har av dig själv; självbilden påverkar hur du pratar, vad du säger och hur du lyssnar

Öka självkänslan genom självhypnos för att kunna:

- behandla dig själv som en sann vän

- sluta upp med att bedöma och kritisera dig själv

- leva ditt liv fritt från rädsla och begränsningar

En bra självkänsla handlar inte om att sätta oss själva på en piedestal på grund av vad vi har uppnått, på grund av vår inkomst eller någon annan sådan aspekt på livet. Det handlar istället om att ge oss själva hjälp och support så att vi kan växa som människor och få blomstra.

Hur kan man då komma åt djupt liggande övertygelser och dålig självkänsla? Eftersom dessa övertygelser bor i vårt undermedvetna så är det där som förändringen måste ske.

Om du på ett medvetet plan kunde ha kontroll på din bristande självkänsla, så hade detta inte längre varit något problem. Du hade då kunnat göra någonting åt det. Att du inte har lyckats måste betyda att allt detta finns lagrat i ditt undermedvetna.

Hälsoprodukter och sportprodukter på nätet. Gå till Hälsobutiken.net

Ljudbokens innehåll

Denna guidade hypnos använder olika avancerade hypnos-tekniker för att hjälpa dig att åstadkomma positiva förändringar i ditt undermedvetna. Syftet är att du fortsättningsvis ska bemöta dig själv på ett sätt som bygger upp istället för raserar. Det är dags att sluta med att hålla igen. Det är dags att behandla dig själv på ett positivt sätt, att värdesätta vem du är och vad du gör, så att du kan bli den människa som du vill vara. Omprogrammera dina tankar och dina tänkesätt och få bukt med dålig självkänsla.3.6

409 recensioner

Anna

2023-07-20

Mycket konstruktiv läsning!

anita

2023-07-05

Helt fantastiskt underbar ❤️

kentlisbeth

2023-06-15

Mycket bra att lyssna på!