(210)

Till bildningens försvar : Den svåra konsten att veta tillsammans

ljudbok och e-bok


Bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv – en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Den gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Bildning har blivit än mer viktig, i en tid när mörka skuggor drar över världen. När sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin – men vi vet allt mindre tillsammans. Boken har därför ett nästan provocerande angeläget ärende: Det behövs en uppdaterad förståelse – en bildning om det som angår oss alla och som gör oss friare och samhällen säkrare. Sverker Sörlin är idéhistoriker och författare. Sagt om boken: "Med övertygande argumentation, personligt tilltal och med belysande historiska, filosofiska och kulturella referenser, pekar han [Sörlin] på behovet av en vitaliserad förståelse för den allmänna bildningens nödvändighet, allt för att motverka politiskt auktoritära krafters kunskapsfientlighet och undergrävande av samhälleliga institutioner." Martin Lagerholm, BTJ-häftet nr 8, 20204.4

210 recensioner

SivM

2023-04-11

Bildning är svår och fascinerande och samhällsbärande. Etisk miljö är vital för detta ! Samtal med andra och möten känns mer värdefullt efter denna bok . Läs den!!

Nina

2023-02-17

Recension på KARENINA.SE

Annelie

2022-11-29

Det är en viktig bok i dessa tider vi lever i. Jag önskar att flera ska ta del av den. Den är så viktig, ögonöppnare.