Nextorys Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-11-03


På Nextory AB org.nr (556708–4149) ("Nextory", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Nextory är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy ("Policyn"). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt de rättigheter du har rörande dina Personuppgifter och hur du utövar dessa.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten, köper våra produkter eller besöker vår hemsida https://nextory.com/se.

Nextory erbjuder kunder att teckna abonnemang som ger dem, via applikationer, tillgång till e-böcker, ljudböcker och annat litterärt innehåll som vid var tid ingår abonnemanget, lämna recensioner och få personliga rekommendationer och tips på ny läsning och/eller lyssning samt övriga funktioner som presenteras på hemsidan och/eller i applikationerna (”Tjänsten”). Vid tecknande av abonnemang får även en eller flera ytterligare personer i kundens familj motsvarande tillgång till det innehåll som ingår i abonnemanget. Nextory tillhandahåller applikationer, tjänster och funktioner för detta. Vid sidan av vårt abonnemang erbjuder vi möjligheten att köpa produkter såsom presentkort.

Den här Policyn riktar sig till de som använder Tjänsten, inklusive dig som bara testar utan att ha skapat konto eller fått möjlighet att skapa en profil under vår kunds abonnemang, köper produkter och/eller abonnemang från oss (våra kunder), besöker vår hemsida och annars är i kontakt med oss.

Definitioner

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande Rätt.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

Hur samlar vi in dina Personuppgifter?

Uppgifter som du lämnar till oss. De uppgifter vi samlar in om dig är typiskt sett den information du tillhandahåller oss i samband med att du använder Tjänsten och kommunicerar med oss.

Uppgifter som samlas in från andra källor. Väljer du att skapa ett konto genom att koppla ditt Facebook-, Google- eller Apple-ID konto till Tjänsten kommer vi att samla in information om dina användaruppgifter från din valda tredje part.

Vidare får vi i vissa fall uppgifter från leverantörer vi använder för att tillhandahålla vissa funktioner av Tjänsten, såsom vår betaltjänstleverantör, samt från våra partners när vi har samarbeten och kampanjer som möjliggör för dig att exempelvis få poäng hos ett företag du har ett medlemskap hos vid registrering av ett abonnemang hos oss.

När du använder Tjänsten och besöker hemsidan samlas även enhetsinformation in från din enhet (såsom dator och/eller mobil) med hjälp av cookies och liknande tekniker som pixeltaggar. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i avsnittet ”Cookies” nedan och i vår cookiepolicy https://www.nextory.se/om-cookies/.

Behandlingar

Nedan följer en sammanfattning av de behandlingar som sker om dig som kund och användare av Tjänsten, du som testar Tjänsten eller påbörjar en registrering och du som bara besöker vår hemsida.

De rättsliga grunder vi refererar till nedan är:

 • Samtycke - Nextory behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.
 • Avtal - behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss och dig eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med dig.
 • Intresseavvägning - Nextory får behandla personuppgifter om vi bedömt att det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt skydd för den personliga integriteten och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.
 • Rättslig förpliktelse - Vi är enligt gällande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av vår verksamhet.

De behandlingar som sker görs i syfte att:

 • Kommunicera med dig. Dina personuppgifter, närmare bestämt kontaktuppgifter och de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation, behandlar vi för att kunna kommunicera med dig. Behandlingen är nödvändig antingen för att vi ska kunna uppfylla det avtal vi ingått med dig om tillhandahållande av Tjänsten (de allmänna villkoren) eller i vårt berättigade intresse av att effektivt kunna kommunicera med våra kunder, användare och övriga som kontaktar oss.
 • Behandlingen pågår så länge ditt abonnemang är aktivt, eller du har tillgång till ett aktivt abonnemang, med grund i vårt avtal och 36 månader därefter med grund i en intresseavvägning. Behandlingsperioden för övriga som visat intresse för Tjänsten är 12 månader efter att du påbörjade registreringsprocessen eller annars visade intresse för Tjänsten, med grund i en intresseavvägning.

Bedriva marknadsföringsåtgärder, genom:

 • Marknadsföring via e-post. Med stöd i vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss mot våra befintliga kunder, tidigare kunder samt de som har visat ett intresse för Tjänsten men av en eller annan anledning valt att inte slutföra registreringsprocessen, behandlar vi kontaktuppgifter och användarhistorik för att kunna marknadsföra oss via e-post.
 • Marknadsföring i Tjänsten och på hemsidan. Med stöd i vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss mot våra befintliga kunder, tidigare kunder samt de som har visat ett intresse för Tjänsten men av en eller annan anledning valt att inte slutföra registreringsprocessen, behandlar vi information om användning av Tjänsten (användarhistorik) för att kunna marknadsföra Tjänsten, alternativa abonnemangsformer, tilläggstjänster eller dylikt.
 • Marknadsföring på tredjepartsplattformar, exempelvis på sociala medier. Med stöd i vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss mot våra befintliga kunder, tidigare kunder samt de som har visat ett intresse för Tjänsten men av en eller annan anledning valt att inte slutföra registreringsprocessen, behandlar vi kontaktuppgifter och användarhistorik delar denna information med tredje parter såsom Facebook, för att möjliggöra för oss att rikta marknadsföring om oss, Tjänsten, alternativa abonnemangsformer, tilläggstjänster eller dylikt till dig på sociala medier.
 • För dig som enbart besöker hemsidan sker marknadsföring på tredjepartsplattformar via cookies och liknande tekniker, baserat på det samtycke du givit till oss för placering av dessa tekniker i marknadsföringssyfte. Mer information om cookies, livstider och dylikt finner du i vår cookiepolicy, se avsnittet ”Cookies” nedan.
 • Behandlingen pågår så länge ditt abonnemang är aktivt, eller du har tillgång till ett aktivt abonnemang, och 36 månader därefter. Behandlingsperioden för övriga som visat intresse för Tjänsten är 12 månader efter att du påbörjade registreringsprocessen eller annars visade intresse för Tjänsten.

Förbättra vårt erbjudande, hemsidan, Tjänsten och marknadsföringsåtgärder, genom att:

 • Behandla information som möjliggör för oss att undvika irrelevant marknadsföring för den Registrerade. För att vi ska kunna undvika att exempelvis marknadsföra en abonnemangsform du redan har, behandlar vi information om ditt konto, användning av Tjänsten eller köp av produkter från oss i vårt berättigade intresse av att kunna skapa relevant marknadsföring för dig.
 • Samla in och analysera statistisk information om interaktioner med oss, och användning av Tjänsten och hemsidan. Genom att inhämta och analysera statistik om våra nuvarande kunder kan vi skapa marknadsföringskampanjer för nya potentiella användare som liknar våra existerande kunder. Detta kan t.ex. inkludera behandling av personuppgifter med syfte att skapa anpassad marknadsföring riktad mot sådana nya potentiella kunder på tredjepartsplattformar så som Facebook och Google. Vi kan även komma att analysera och kombinera information om dig som vi har tillgång till via Tjänsten från dina onlinebesök eller andra källor (t ex Facebook eller andra liknande leverantörer av sociala medier) för de syften som anges i detta avsnitt.
 • Vidare behandlar vi användarstatistik såsom läs- och lyssningshistorik, sökhistorik, antal besök och tid spenderat i appen, knapptryckningar och antal tillagda profiler i abonnemang, interaktion med e-postmeddelanden, meddelanden i vår applikation och pushnotiser.
 • Behandlingen sker med grund i vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra tjänster, erbjudanden och marknadsföringsåtgärder.
 • För dig som enbart besöker hemsidan sker insamling av statistisk information om dina interaktioner med vår hemsida via cookies och liknande tekniker, baserat på det samtycke du givit till oss för placering av dessa tekniker i analyssyfte. Mer information om cookies, livstider och dylikt finner du i vår cookiepolicy, se avsnittet ”Cookies” nedan.
 • Samla in och analysera information om fel i Tjänsten, på hemsidan eller annan feedback från Registrerade. För att kunna utveckla Tjänsten och hemsidan, säkerställa kvalitet och säkerhet behandlar vi feedback du ger oss i exempelvis supportärenden, såväl som information om fel i Tjänsten inklusive aktivitets- och enhetsinformation. Denna behandling stödjer vi på vårt berättigade intresse av att kunna vidareutveckla och erbjuda fungerande tjänster.
 • Skicka ut och analysera svar från undersökningar, såsom kundundersökningar. Med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla vår verksamhet och våra tjänster kan vi komma att kontakta dig genom de kontaktuppgifter du tillhandahållit oss och be dig att fylla i exempelvis formulär för att ge oss feedback. Att bidra med dina åsikter är frivilligt och all eventuell personuppgiftsbehandling som kan ske när vi behandlar din feedback baseras på ditt samtycke. I den mån det är möjligt undviker vi att samla in personuppgifter genom denna typ av undersökning, men för det fall ändamålet kräver det kan vi komma att samla in sådana uppgifter.
 • Behandlingen pågår så länge ditt abonnemang är aktivt, eller du har tillgång till ett aktivt abonnemang, och 36 månader därefter. Behandlingsperioden för övriga som visat intresse för Tjänsten är 12 månader efter att du påbörjade registreringsprocessen eller annars visade intresse för Tjänsten.

Tillhandahålla Tjänsten och andra produkter (såsom presentkort), genom att:

 • Vid användning av Tjänsten, registrera och administrera konto. Uppgifterna som behandlas är inloggningsuppgifter och annan information som anges under registreringsprocessen, såsom födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, med avtalet mellan oss som rättslig grund.
 • För det fall du väljer att tillhandahålla oss information om andra personer i din familj (inkluderat dina familjemedlemmars namn, e-mailadresser, födelsedatum och intressen), behöver du säkerställa att de informeras om de personuppgiftsbehandlingar som sker.
 • Behandlingen pågår så länge ditt abonnemang är aktivt, eller som du har tillgång till ett aktivt abonnemang, med grund i vårt avtal och 36 månader därefter med grund i en intresseavvägning (i syfte att underlätta för dig att kunna sätta igång ditt abonnemang igen).
 • För det fall du har påbörjat registreringsprocessen, men inte slutfört den, lagrar vi de personuppgifter du tillhandahållit oss i 12 månader efter insamlingstillfället, i syfte att kunna erbjuda dig enkel och smidig möjlighet att registrera ett konto och starta ett abonnemang. Denna behandling sker med stöd i vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda vår potentiella kund möjligheten att slutföra sin registrering utan att behöva tillhandahålla redan lämnad information.
 • Ta betalt för Tjänsten och/eller andra produkter samt förebygga, förhindra, utreda och följa upp eventuella ageranden i strid med våra villkor, exempelvis utebliven betalning eller missbruk av provperioder och/eller kampanjkoder. Med avtalet mellan oss som rättslig grund behandlar vi betalinformation, dock ej komplett kreditkortsnummer, såsom status för betalning, betalningstyp och utgångsdatum för kort samt övrig information som krävs för att kunna förebygga och agera vid misstanke om beteende i strid med våra villkor.
 • Behandlingen pågår under avtalsrelationen, antingen så länge ditt abonnemang är aktivt eller tills du genomfört ditt köp av en produkt (exempelvis presentkort) och tid därefter som krävs för att vi ska kunna tillgodose våra rättigheter och skyldigheter inklusive rättsliga anspråk.
 • Bistå med support för att Tjänsten, hemsidan och våra produkter ska kunna användas som åsyftat, säkerställande av en god kvalitet av Tjänsten, hemsidan och våra produkter samt erbjuda säkerhet vid användande av Tjänsten. I syfte att kunna säkerställa att Tjänsten, hemsidan och/eller produkten kan användas som åsyftat, med erforderlig säkerhet behandlar vi information relaterade till supportärenden men även information om din användning av Tjänsten och/eller hemsidan vid behov. Vår rättsliga grund är uppfyllande av vårt åtagande under avtalet med dig
 • Behandlingen pågår under avtalsrelationen och/eller tills problemet är löst.
 • Erbjuda rekommendationer och anpassa Tjänsten efter dig, baserat på information om din användning av Tjänsten och dina preferenser. När du använder Tjänsten samlar vi in information om din användning av Tjänsten, såsom läs- och lyssningshistorik, sparade böcker, betygsättning m.m. i syfte att kunna tillhandahålla dig en kärnfunktion i Tjänsten, nämligen personliga rekommendationer och anpassning av Tjänsten så att du ser tidigare lästa böcker och dylikt. Vår rättsliga grund är vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig ett mervärde av Tjänsten och relevanta tips till dig om outforskat litterärt innehåll.
 • Behandlingen pågår så länge ditt abonnemang är aktivt, eller du har tillgång till ett aktivt abonnemang och 36 månader därefter.

Rapportera till licensgivare och utvärdera samarbeten.

Vi behandlar personuppgifter i syfte, och i det berättigade intresset av, att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser till tredje parter såsom licensgivare och samarbetspartners samt säkerställa ett välfungerande samarbete med dessa parter och ge denna service till våra kunder. Detta gäller exempelvis när vi erbjuder medlemmar av kundklubbar att teckna abonnemang med oss och få poäng för detta under sitt medlemskap. Likaså rapporterar vi statistik över antal läsningar av böcker m.m. till licensgivarna för det litterära innehåll vi erbjuder i Tjänsten. Vi såväl delar som får information om exempelvis antal läsningar av en bok, information om tecknande av abonnemang, medlemsnummer och dylikt för detta syfte.

Behandlingen pågår under tiden för avtalet med vår samarbetspartner och/eller licensgivare, och vid behov en viss tid därefter för att kunna t.ex. utvärdera samarbetet och/eller försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

Följa krav på lagring av uppgifter och annars för att kunna uppvisa efterlevnad av tillämplig lag.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföring eller rapportering till myndigheter. Ett annat exempel är behandling som sker för att vi ska kunna hantera en förfrågan från dig enligt GDPR, exempelvis registerutdrag och efter att ärendet är slut kunna uppvisa regelefterlevnad för tillsynsmyndigheter, i vårt berättigade intresse av att kunna visa på regelefterlevnad vid en eventuell tillsyn.

Behandlingen pågår under den tid som krävs enligt lag, exempelvis 7 år för uppfyllande av skyldigheter enligt bokföringslagstiftning i Sverige, och annars så länge som det krävs för att visa ska kunna visa på regelefterlevnad vid en eventuell tillsyn.

Genomföra en företagstransaktion och/eller investering. I det fall vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget eller ta in eventuell investering kan dina Personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.

Behandlingen pågår under den tid som är nödvändig för att kunna genomföra den tilltänkta åtgärden.

Skydda oss, dig och andra.

Vi kan behandla dina Personuppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter och legitima intressen. Det kan till exempel behövas om vi får ett krav riktat mot oss eller om vi vill utreda och/eller göra gällande ett rättsligt anspråk exempelvis rörande bedrägeri såsom identitetsstöld. Behandlingen sker då i vårt berättigade intresse av att kunna skydda oss, dig och andra, inklusive försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

Behandlingen pågår så länge som vi bedömer det nödvändigt för att kunna skydda oss, dig och andra.

Överföring och delning av Personuppgifter

Personuppgiftsbiträden

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av molntjänster för lagring, samarbetspartners för Telemarketing och leverantörer av marknadsförings- och analysverktyg.

I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:

 • det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå;
 • tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller
 • andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgiftsansvariga

Vi kan komma att överföra personuppgifter till myndigheter om sådan skyldighet följer av lag eller annan författning eller av myndighetsbeslut eller krävs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättsliga intressen eller för att förebygga, utreda eller beivra bedrägerier och annan brottslighet.

Vidare behandlar de konsulter och rådgivare som biträder oss med redovisning, ekonomi, juridik m.m. personuppgifter när så är nödvändigt.

Vi kan även överföra personuppgifter till bolag inom samma koncern som Nextory, samarbetspartners och underleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, produkter och digitala verktyg och för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter enligt lag eller våra allmänna villkor.

För det fall du kopplar ditt Google-konto till Tjänsten, vill vi informera dig om att Google kan få tillgång till ditt konto i Tjänsten för att förbättra funktioner och liknande åtgärder i Googles tjänster och låta dig använda tredje parts funktioner som Google tillhandahåller. För att få mer information om vilka applikationer och liknande du har kopplat till Google kan du klicka här: https://www.nextory.se/om-cookies/.

För det fall du kopplar ditt Facebook-konto till Tjänsten, kan du i deras inställningar se en sammanfattning av den information som Facebook får om din aktivitet i Tjänsten, läs mer här: https://www.facebook.com/off-facebook-activity.

För det fall du kopplar ditt Apple-konto till Tjänsten, kan du klicka här för mer information om den delning av information som sker: https://support.apple.com/en-us/HT210699 och här https://www.apple.com/privacy.

Vidare kan vi dela uppgifter med våra samarbetspartners, i syfte att säkerställa ett välfungerande samarbete och service till våra kunder för det fall du exempelvis registrerar ett abonnemang via ett företag du har ett medlemskap hos och som vi samarbetar med.

Cookies

Nextory använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. vår hemsida ska fungera, för att du ska få en relevant och konsekvent upplevelse när du använder Tjänsten och hemsidan, analysera hur Tjänsten och hemsidan används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen, marknadsföra oss samt utveckla vårt erbjudande.

Vi samlar exempelvis in information genom våra egna eller tredje parts cookies och liknande spårningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter i Tjänsten och/eller på hemsidan och de val du gör, dvs information om hur du använder Tjänsten eller vad du gör när du besöker vår webbsida. Detta sker t ex. i syfte att förenkla inloggning, komma ihåg dina inställningar, göra anpassade marknadsföringsutskick till dig och/eller till en målgrupp vi har identifierat utifrån data om våra användare eller för att mäta hur framgångsrik marknadsföringen är.

Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy https://www.nextory.se/om-cookies/.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så fixar vi det!

Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår behandling av dina uppgifter:

 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter
 • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig
 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för; förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon behandling som redan skett.

Hur du utövar dina rättigheter

Har du frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss per brev på adress Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, per e-post kundservice@nextory.se.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på https://www.imy.se. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:

kundservice@nextory.se