Fredrika Storm

En mörk vÄrkvÀll hittar tvÄ tonÄringar en kropp inmurad i vÀggen i ett ödehus i utkanten av Lund.Byggnaden tillhör det nerlagda mentalsjukhuset Sankt Lars, som trettio Är tidigare drabbades av en skandal dÄ tvÄ patienter försvann spÄrlöst frÄn avdelning C. En av patienterna var sjuttonÄriga Marie-Lo