Ölandsbrotten

"Slutet är överraskande, det går inte att förutse, ens om man anstränger sig. Skickligt, suveränt." Ölandsbladet Hanna Dunckers goda vän Ingrid hittar ungdomskärleken Vidar död. Det finns tecken som pekar mot mord. Hanna och kollegerna på Kalmarpolisen förhör besvärliga grannar och med Ingrids hjä