Nextorys Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-11-03


P√• Nextory AB org.nr (556708‚Äď4149) ("Nextory", "vi", "oss", "v√•r") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och v√§rnar om din integritet och r√§tten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Nextory är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy ("Policyn"). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt de rättigheter du har rörande dina Personuppgifter och hur du utövar dessa.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten, köper våra produkter eller besöker vår hemsida https://nextory.com/se.

Nextory erbjuder kunder att teckna abonnemang som ger dem, via applikationer, tillg√•ng till e-b√∂cker, ljudb√∂cker och annat litter√§rt inneh√•ll som vid var tid ing√•r abonnemanget, l√§mna recensioner och f√• personliga rekommendationer och tips p√• ny l√§sning och/eller lyssning samt √∂vriga funktioner som presenteras p√• hemsidan och/eller i applikationerna (‚ÄĚTj√§nsten‚ÄĚ). Vid tecknande av abonnemang f√•r √§ven en eller flera ytterligare personer i kundens familj motsvarande tillg√•ng till det inneh√•ll som ing√•r i abonnemanget. Nextory tillhandah√•ller applikationer, tj√§nster och funktioner f√∂r detta. Vid sidan av v√•rt abonnemang erbjuder vi m√∂jligheten att k√∂pa produkter s√•som presentkort.

Den här Policyn riktar sig till de som använder Tjänsten, inklusive dig som bara testar utan att ha skapat konto eller fått möjlighet att skapa en profil under vår kunds abonnemang, köper produkter och/eller abonnemang från oss (våra kunder), besöker vår hemsida och annars är i kontakt med oss.

Definitioner

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande Rätt.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

Hur samlar vi in dina Personuppgifter?

Uppgifter som du lämnar till oss. De uppgifter vi samlar in om dig är typiskt sett den information du tillhandahåller oss i samband med att du använder Tjänsten och kommunicerar med oss.

Uppgifter som samlas in från andra källor. Väljer du att skapa ett konto genom att koppla ditt Facebook-, Google- eller Apple-ID konto till Tjänsten kommer vi att samla in information om dina användaruppgifter från din valda tredje part.

Vidare får vi i vissa fall uppgifter från leverantörer vi använder för att tillhandahålla vissa funktioner av Tjänsten, såsom vår betaltjänstleverantör, samt från våra partners när vi har samarbeten och kampanjer som möjliggör för dig att exempelvis få poäng hos ett företag du har ett medlemskap hos vid registrering av ett abonnemang hos oss.

N√§r du anv√§nder Tj√§nsten och bes√∂ker hemsidan samlas √§ven enhetsinformation in fr√•n din enhet (s√•som dator och/eller mobil) med hj√§lp av cookies och liknande tekniker som pixeltaggar. Du kan l√§sa mer om v√•r anv√§ndning av cookies i avsnittet ‚ÄĚCookies‚ÄĚ nedan och i v√•r cookiepolicy https://www.nextory.se/om-cookies/.

Behandlingar

Nedan följer en sammanfattning av de behandlingar som sker om dig som kund och användare av Tjänsten, du som testar Tjänsten eller påbörjar en registrering och du som bara besöker vår hemsida.

De rättsliga grunder vi refererar till nedan är:

 • Samtycke - Nextory behandlar dina Personuppgifter efter att vi har f√•tt ditt samtycke till behandling. Information om behandlingen l√§mnas alltid i samband med att vi fr√•gar efter samtycket.
 • Avtal - behandlingen √§r n√∂dv√§ndig f√∂r att kunna fullg√∂ra skyldigheter i ett avtal mellan oss och dig eller f√∂r att f√∂rbereda inf√∂r att ing√• ett avtal med dig.
 • Intresseavv√§gning - Nextory f√•r behandla personuppgifter om vi bed√∂mt att det finns ett ber√§ttigat intresse som v√§ger tyngre √§n ditt skydd f√∂r den personliga integriteten och om behandlingen √§r n√∂dv√§ndig f√∂r det aktuella √§ndam√•let.
 • R√§ttslig f√∂rpliktelse - Vi √§r enligt g√§llande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av v√•r verksamhet.

De behandlingar som sker görs i syfte att:

 • Kommunicera med dig. Dina personuppgifter, n√§rmare best√§mt kontaktuppgifter och de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandah√•ller oss genom kommunikation, behandlar vi f√∂r att kunna kommunicera med dig. Behandlingen √§r n√∂dv√§ndig antingen f√∂r att vi ska kunna uppfylla det avtal vi ing√•tt med dig om tillhandah√•llande av Tj√§nsten (de allm√§nna villkoren) eller i v√•rt ber√§ttigade intresse av att effektivt kunna kommunicera med v√•ra kunder, anv√§ndare och √∂vriga som kontaktar oss.
 • Behandlingen p√•g√•r s√• l√§nge ditt abonnemang √§r aktivt, eller du har tillg√•ng till ett aktivt abonnemang, med grund i v√•rt avtal och 36 m√•nader d√§refter med grund i en intresseavv√§gning. Behandlingsperioden f√∂r √∂vriga som visat intresse f√∂r Tj√§nsten √§r 12 m√•nader efter att du p√•b√∂rjade registreringsprocessen eller annars visade intresse f√∂r Tj√§nsten, med grund i en intresseavv√§gning.

Bedriva marknadsföringsåtgärder, genom:

 • Marknadsf√∂ring via e-post. Med st√∂d i v√•rt ber√§ttigade intresse av att kunna marknadsf√∂ra oss mot v√•ra befintliga kunder, tidigare kunder samt de som har visat ett intresse f√∂r Tj√§nsten men av en eller annan anledning valt att inte slutf√∂ra registreringsprocessen, behandlar vi kontaktuppgifter och anv√§ndarhistorik f√∂r att kunna marknadsf√∂ra oss via e-post.
 • Marknadsf√∂ring i Tj√§nsten och p√• hemsidan. Med st√∂d i v√•rt ber√§ttigade intresse av att kunna marknadsf√∂ra oss mot v√•ra befintliga kunder, tidigare kunder samt de som har visat ett intresse f√∂r Tj√§nsten men av en eller annan anledning valt att inte slutf√∂ra registreringsprocessen, behandlar vi information om anv√§ndning av Tj√§nsten (anv√§ndarhistorik) f√∂r att kunna marknadsf√∂ra Tj√§nsten, alternativa abonnemangsformer, till√§ggstj√§nster eller dylikt.
 • Marknadsf√∂ring p√• tredjepartsplattformar, exempelvis p√• sociala medier. Med st√∂d i v√•rt ber√§ttigade intresse av att kunna marknadsf√∂ra oss mot v√•ra befintliga kunder, tidigare kunder samt de som har visat ett intresse f√∂r Tj√§nsten men av en eller annan anledning valt att inte slutf√∂ra registreringsprocessen, behandlar vi kontaktuppgifter och anv√§ndarhistorik delar denna information med tredje parter s√•som Facebook, f√∂r att m√∂jligg√∂ra f√∂r oss att rikta marknadsf√∂ring om oss, Tj√§nsten, alternativa abonnemangsformer, till√§ggstj√§nster eller dylikt till dig p√• sociala medier.
 • F√∂r dig som enbart bes√∂ker hemsidan sker marknadsf√∂ring p√• tredjepartsplattformar via cookies och liknande tekniker, baserat p√• det samtycke du givit till oss f√∂r placering av dessa tekniker i marknadsf√∂ringssyfte. Mer information om cookies, livstider och dylikt finner du i v√•r cookiepolicy, se avsnittet ‚ÄĚCookies‚ÄĚ nedan.
 • Behandlingen p√•g√•r s√• l√§nge ditt abonnemang √§r aktivt, eller du har tillg√•ng till ett aktivt abonnemang, och 36 m√•nader d√§refter. Behandlingsperioden f√∂r √∂vriga som visat intresse f√∂r Tj√§nsten √§r 12 m√•nader efter att du p√•b√∂rjade registreringsprocessen eller annars visade intresse f√∂r Tj√§nsten.

Förbättra vårt erbjudande, hemsidan, Tjänsten och marknadsföringsåtgärder, genom att:

 • Behandla information som m√∂jligg√∂r f√∂r oss att undvika irrelevant marknadsf√∂ring f√∂r den Registrerade. F√∂r att vi ska kunna undvika att exempelvis marknadsf√∂ra en abonnemangsform du redan har, behandlar vi information om ditt konto, anv√§ndning av Tj√§nsten eller k√∂p av produkter fr√•n oss i v√•rt ber√§ttigade intresse av att kunna skapa relevant marknadsf√∂ring f√∂r dig.
 • Samla in och analysera statistisk information om interaktioner med oss, och anv√§ndning av Tj√§nsten och hemsidan. Genom att inh√§mta och analysera statistik om v√•ra nuvarande kunder kan vi skapa marknadsf√∂ringskampanjer f√∂r nya potentiella anv√§ndare som liknar v√•ra existerande kunder. Detta kan t.ex. inkludera behandling av personuppgifter med syfte att skapa anpassad marknadsf√∂ring riktad mot s√•dana nya potentiella kunder p√• tredjepartsplattformar s√• som Facebook och Google. Vi kan √§ven komma att analysera och kombinera information om dig som vi har tillg√•ng till via Tj√§nsten fr√•n dina onlinebes√∂k eller andra k√§llor (t ex Facebook eller andra liknande leverant√∂rer av sociala medier) f√∂r de syften som anges i detta avsnitt.
 • Vidare behandlar vi anv√§ndarstatistik s√•som l√§s- och lyssningshistorik, s√∂khistorik, antal bes√∂k och tid spenderat i appen, knapptryckningar och antal tillagda profiler i abonnemang, interaktion med e-postmeddelanden, meddelanden i v√•r applikation och pushnotiser.
 • Behandlingen sker med grund i v√•rt ber√§ttigade intresse av att kunna utveckla och f√∂rb√§ttra v√•ra tj√§nster, erbjudanden och marknadsf√∂rings√•tg√§rder.
 • F√∂r dig som enbart bes√∂ker hemsidan sker insamling av statistisk information om dina interaktioner med v√•r hemsida via cookies och liknande tekniker, baserat p√• det samtycke du givit till oss f√∂r placering av dessa tekniker i analyssyfte. Mer information om cookies, livstider och dylikt finner du i v√•r cookiepolicy, se avsnittet ‚ÄĚCookies‚ÄĚ nedan.
 • Samla in och analysera information om fel i Tj√§nsten, p√• hemsidan eller annan feedback fr√•n Registrerade. F√∂r att kunna utveckla Tj√§nsten och hemsidan, s√§kerst√§lla kvalitet och s√§kerhet behandlar vi feedback du ger oss i exempelvis support√§renden, s√•v√§l som information om fel i Tj√§nsten inklusive aktivitets- och enhetsinformation. Denna behandling st√∂djer vi p√• v√•rt ber√§ttigade intresse av att kunna vidareutveckla och erbjuda fungerande tj√§nster.
 • Skicka ut och analysera svar fr√•n unders√∂kningar, s√•som kundunders√∂kningar. Med st√∂d av v√•rt ber√§ttigade intresse att utveckla v√•r verksamhet och v√•ra tj√§nster kan vi komma att kontakta dig genom de kontaktuppgifter du tillhandah√•llit oss och be dig att fylla i exempelvis formul√§r f√∂r att ge oss feedback. Att bidra med dina √•sikter √§r frivilligt och all eventuell personuppgiftsbehandling som kan ske n√§r vi behandlar din feedback baseras p√• ditt samtycke. I den m√•n det √§r m√∂jligt undviker vi att samla in personuppgifter genom denna typ av unders√∂kning, men f√∂r det fall √§ndam√•let kr√§ver det kan vi komma att samla in s√•dana uppgifter.
 • Behandlingen p√•g√•r s√• l√§nge ditt abonnemang √§r aktivt, eller du har tillg√•ng till ett aktivt abonnemang, och 36 m√•nader d√§refter. Behandlingsperioden f√∂r √∂vriga som visat intresse f√∂r Tj√§nsten √§r 12 m√•nader efter att du p√•b√∂rjade registreringsprocessen eller annars visade intresse f√∂r Tj√§nsten.

Tillhandahålla Tjänsten och andra produkter (såsom presentkort), genom att:

 • Vid anv√§ndning av Tj√§nsten, registrera och administrera konto. Uppgifterna som behandlas √§r inloggningsuppgifter och annan information som anges under registreringsprocessen, s√•som f√∂delsedatum, k√∂n, kontaktuppgifter, med avtalet mellan oss som r√§ttslig grund.
 • F√∂r det fall du v√§ljer att tillhandah√•lla oss information om andra personer i din familj (inkluderat dina familjemedlemmars namn, e-mailadresser, f√∂delsedatum och intressen), beh√∂ver du s√§kerst√§lla att de informeras om de personuppgiftsbehandlingar som sker.
 • Behandlingen p√•g√•r s√• l√§nge ditt abonnemang √§r aktivt, eller som du har tillg√•ng till ett aktivt abonnemang, med grund i v√•rt avtal och 36 m√•nader d√§refter med grund i en intresseavv√§gning (i syfte att underl√§tta f√∂r dig att kunna s√§tta ig√•ng ditt abonnemang igen).
 • F√∂r det fall du har p√•b√∂rjat registreringsprocessen, men inte slutf√∂rt den, lagrar vi de personuppgifter du tillhandah√•llit oss i 12 m√•nader efter insamlingstillf√§llet, i syfte att kunna erbjuda dig enkel och smidig m√∂jlighet att registrera ett konto och starta ett abonnemang. Denna behandling sker med st√∂d i v√•rt ber√§ttigade intresse av att kunna erbjuda v√•r potentiella kund m√∂jligheten att slutf√∂ra sin registrering utan att beh√∂va tillhandah√•lla redan l√§mnad information.
 • Ta betalt f√∂r Tj√§nsten och/eller andra produkter samt f√∂rebygga, f√∂rhindra, utreda och f√∂lja upp eventuella ageranden i strid med v√•ra villkor, exempelvis utebliven betalning eller missbruk av provperioder och/eller kampanjkoder. Med avtalet mellan oss som r√§ttslig grund behandlar vi betalinformation, dock ej komplett kreditkortsnummer, s√•som status f√∂r betalning, betalningstyp och utg√•ngsdatum f√∂r kort samt √∂vrig information som kr√§vs f√∂r att kunna f√∂rebygga och agera vid misstanke om beteende i strid med v√•ra villkor.
 • Behandlingen p√•g√•r under avtalsrelationen, antingen s√• l√§nge ditt abonnemang √§r aktivt eller tills du genomf√∂rt ditt k√∂p av en produkt (exempelvis presentkort) och tid d√§refter som kr√§vs f√∂r att vi ska kunna tillgodose v√•ra r√§ttigheter och skyldigheter inklusive r√§ttsliga anspr√•k.
 • Bist√• med support f√∂r att Tj√§nsten, hemsidan och v√•ra produkter ska kunna anv√§ndas som √•syftat, s√§kerst√§llande av en god kvalitet av Tj√§nsten, hemsidan och v√•ra produkter samt erbjuda s√§kerhet vid anv√§ndande av Tj√§nsten. I syfte att kunna s√§kerst√§lla att Tj√§nsten, hemsidan och/eller produkten kan anv√§ndas som √•syftat, med erforderlig s√§kerhet behandlar vi information relaterade till support√§renden men √§ven information om din anv√§ndning av Tj√§nsten och/eller hemsidan vid behov. V√•r r√§ttsliga grund √§r uppfyllande av v√•rt √•tagande under avtalet med dig
 • Behandlingen p√•g√•r under avtalsrelationen och/eller tills problemet √§r l√∂st.
 • Erbjuda rekommendationer och anpassa Tj√§nsten efter dig, baserat p√• information om din anv√§ndning av Tj√§nsten och dina preferenser. N√§r du anv√§nder Tj√§nsten samlar vi in information om din anv√§ndning av Tj√§nsten, s√•som l√§s- och lyssningshistorik, sparade b√∂cker, betygs√§ttning m.m. i syfte att kunna tillhandah√•lla dig en k√§rnfunktion i Tj√§nsten, n√§mligen personliga rekommendationer och anpassning av Tj√§nsten s√• att du ser tidigare l√§sta b√∂cker och dylikt. V√•r r√§ttsliga grund √§r v√•rt ber√§ttigade intresse av att kunna erbjuda dig ett merv√§rde av Tj√§nsten och relevanta tips till dig om outforskat litter√§rt inneh√•ll.
 • Behandlingen p√•g√•r s√• l√§nge ditt abonnemang √§r aktivt, eller du har tillg√•ng till ett aktivt abonnemang och 36 m√•nader d√§refter.

Rapportera till licensgivare och utvärdera samarbeten.

Vi behandlar personuppgifter i syfte, och i det berättigade intresset av, att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser till tredje parter såsom licensgivare och samarbetspartners samt säkerställa ett välfungerande samarbete med dessa parter och ge denna service till våra kunder. Detta gäller exempelvis när vi erbjuder medlemmar av kundklubbar att teckna abonnemang med oss och få poäng för detta under sitt medlemskap. Likaså rapporterar vi statistik över antal läsningar av böcker m.m. till licensgivarna för det litterära innehåll vi erbjuder i Tjänsten. Vi såväl delar som får information om exempelvis antal läsningar av en bok, information om tecknande av abonnemang, medlemsnummer och dylikt för detta syfte.

Behandlingen pågår under tiden för avtalet med vår samarbetspartner och/eller licensgivare, och vid behov en viss tid därefter för att kunna t.ex. utvärdera samarbetet och/eller försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

Följa krav på lagring av uppgifter och annars för att kunna uppvisa efterlevnad av tillämplig lag.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföring eller rapportering till myndigheter. Ett annat exempel är behandling som sker för att vi ska kunna hantera en förfrågan från dig enligt GDPR, exempelvis registerutdrag och efter att ärendet är slut kunna uppvisa regelefterlevnad för tillsynsmyndigheter, i vårt berättigade intresse av att kunna visa på regelefterlevnad vid en eventuell tillsyn.

Behandlingen pågår under den tid som krävs enligt lag, exempelvis 7 år för uppfyllande av skyldigheter enligt bokföringslagstiftning i Sverige, och annars så länge som det krävs för att visa ska kunna visa på regelefterlevnad vid en eventuell tillsyn.

Genomföra en företagstransaktion och/eller investering. I det fall vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget eller ta in eventuell investering kan dina Personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.

Behandlingen pågår under den tid som är nödvändig för att kunna genomföra den tilltänkta åtgärden.

Skydda oss, dig och andra.

Vi kan behandla dina Personuppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter och legitima intressen. Det kan till exempel behövas om vi får ett krav riktat mot oss eller om vi vill utreda och/eller göra gällande ett rättsligt anspråk exempelvis rörande bedrägeri såsom identitetsstöld. Behandlingen sker då i vårt berättigade intresse av att kunna skydda oss, dig och andra, inklusive försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

Behandlingen pågår så länge som vi bedömer det nödvändigt för att kunna skydda oss, dig och andra.

√Ėverf√∂ring och delning av Personuppgifter

Personuppgiftsbiträden

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av molntjänster för lagring, samarbetspartners för Telemarketing och leverantörer av marknadsförings- och analysverktyg.

I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:

 • det finns ett beslut fr√•n EU-kommissionen om att landet s√§kerst√§ller adekvat skyddsniv√•;
 • till√§mpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler f√∂r tredjelands√∂verf√∂ring; eller
 • andra l√§mpliga skydds√•tg√§rder som uppfyller g√§llande r√§tt.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgiftsansvariga

Vi kan komma att överföra personuppgifter till myndigheter om sådan skyldighet följer av lag eller annan författning eller av myndighetsbeslut eller krävs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättsliga intressen eller för att förebygga, utreda eller beivra bedrägerier och annan brottslighet.

Vidare behandlar de konsulter och rådgivare som biträder oss med redovisning, ekonomi, juridik m.m. personuppgifter när så är nödvändigt.

Vi kan även överföra personuppgifter till bolag inom samma koncern som Nextory, samarbetspartners och underleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, produkter och digitala verktyg och för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter enligt lag eller våra allmänna villkor.

För det fall du kopplar ditt Google-konto till Tjänsten, vill vi informera dig om att Google kan få tillgång till ditt konto i Tjänsten för att förbättra funktioner och liknande åtgärder i Googles tjänster och låta dig använda tredje parts funktioner som Google tillhandahåller. För att få mer information om vilka applikationer och liknande du har kopplat till Google kan du klicka här: https://www.nextory.se/om-cookies/.

För det fall du kopplar ditt Facebook-konto till Tjänsten, kan du i deras inställningar se en sammanfattning av den information som Facebook får om din aktivitet i Tjänsten, läs mer här: https://www.facebook.com/off-facebook-activity.

För det fall du kopplar ditt Apple-konto till Tjänsten, kan du klicka här för mer information om den delning av information som sker: https://support.apple.com/en-us/HT210699 och här https://www.apple.com/privacy.

Vidare kan vi dela uppgifter med våra samarbetspartners, i syfte att säkerställa ett välfungerande samarbete och service till våra kunder för det fall du exempelvis registrerar ett abonnemang via ett företag du har ett medlemskap hos och som vi samarbetar med.

Cookies

Nextory använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. vår hemsida ska fungera, för att du ska få en relevant och konsekvent upplevelse när du använder Tjänsten och hemsidan, analysera hur Tjänsten och hemsidan används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen, marknadsföra oss samt utveckla vårt erbjudande.

Vi samlar exempelvis in information genom våra egna eller tredje parts cookies och liknande spårningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter i Tjänsten och/eller på hemsidan och de val du gör, dvs information om hur du använder Tjänsten eller vad du gör när du besöker vår webbsida. Detta sker t ex. i syfte att förenkla inloggning, komma ihåg dina inställningar, göra anpassade marknadsföringsutskick till dig och/eller till en målgrupp vi har identifierat utifrån data om våra användare eller för att mäta hur framgångsrik marknadsföringen är.

Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy https://www.nextory.se/om-cookies/.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så fixar vi det!

Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår behandling av dina uppgifter:

 • Under tiden som vi hanterar en beg√§ran fr√•n dig om n√•gon av dina andra r√§ttigheter
 • Om du, ist√§llet f√∂r att beg√§ra radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas f√∂r ett visst √§ndam√•l. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden beh√∂ver vi fortfarande spara ditt namn f√∂r att veta att vi inte ska kontakta dig
 • I de fall d√§r vi inte l√§ngre beh√∂ver uppgifterna f√∂r det √§ndam√•l som de samlades in f√∂r; f√∂rutsatt att du inte har ett intresse av att vi beh√•ller uppgifterna f√∂r att kunna g√∂ra g√§llande ett r√§ttsligt anspr√•k.

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon behandling som redan skett.

Hur du utövar dina rättigheter

Har du frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss per brev på adress Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, per e-post kundservice@nextory.se.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på https://www.imy.se. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

√Ąndringar i den h√§r policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:

kundservice@nextory.se