(0)

Om sju ljuvligheter

E-book


FOKUS PÅ HOPPFULLHET

Vi behöver det ljusa och hoppfulla utan att ta bort det allvarliga perspektivet på livet. Sådan är den kristna tron, men eftersom denna så ofta omtalas som negativ i vårt samhälle, vill Rune G Svenson med denna skrift visa på att den tvärtom är mycket positiv och förmedlar hopp, tröst och glädje. Kristen tro är uppbygglig på olika plan och kan rentav sägas vara ljuvlig, ett ord som författaren tar fasta på för att lyfta fram det goda budskapet.

Kristendomen är avgörande viktig för samhället, ger livsmod och en fast grund att bygga på. Den har också historisk konkretion och relevans, som syftar till personlig och gemensam bekräftelse.

I denna skrift vill författaren framför allt lyfta fram den personliga anknytningen, det ljusa och uppbyggliga. Därav titeln.