(1)

Öregrund och fyrarna

e-kirja


Följ med på en kort, men övergripande, och högst personlig resa till fyr folkets stad vid den uppländska kusten . Lär dig lite mer om stadens historia och om några av de fyrplatser som det faktiskt finns möjlighet för alla och envar att se eller besöka. Öregrund är en senmedeltida stad som blomstrar om sommaren, men är lika vacker och inbjudande om vintern. Här har fyrfolk, lotsar och sjömän bott sedan grundandet 1491. Badortsgästerna upptäckte Öregrund i slutet av 1800-talet och sedan dess är turismen Öregrunds största industri. I boken får du en övergripande historik över Öregrunds tillkomst, du får bland annat lära känna familjen Göransson från Sandviken som byggde sina sommarvillor i staden. Du får också en inblick i hur kriminaliteten i staden såg ut i början av 1900-talet. Läs om hur det gick till när Västra Banken uppfördes i Öregrund, den tragiska Örskärsolyckan på juldagen 1877, om Fregatten Bellonas förlisning 1809, när Djurstens fyr byggdes och mycket annat från fyrarna Dummelgrundet, Bellona, Engelska Grundet, Djursten och Örskär.