(0)

Scenbyte -Vägen till ett yrkesliv

e-kirja


Scenbyte är en metafor för den stora förändring och skifte av utbildningsform och plats för Hantverkare under 90-talet.

Underlaget är min Licentiatavhandling som lades fram vid KTH, yrkeskunnande och Teknologi.

Boken har en berättande form i del 1, men med vetenskapliga och filosofiska reflektioner i del 2.

Forskning presenteras ofta på ett sätt som gör det svårt att sprida resultaten. I denna bok gör jag en berättelse om en mans resa genom yrkeslivet från start till pension. Därefter presenteras de reflektioner och analyser som gör materialet tillgängligt för lärare och studerade. Många yrken har liknande problem vid utbildning och lärande. Förhoppningsvis kan denna forskningspresentation ge korsbefruktning av kunskaper mellan olika yrkesutbildningar.