(1)

Byns hjälte

e-bok


Den pensionerade skolvaktmästaren Olof lever ett tämligen enahanda och ensamt liv på den lilla orten i Västergötland. Allt förändras dock den dag hans gamla arbetsplats förvandlas till asylboende. Det lilla samhället påverkas och Olof måste följa sin inre kompass och inta en roll som får honom och andra att förändras.

Det är en berättelse om främlingsfientlighet, civilkurage, acceptans och vänskap där allvar på ett fint sätt blandas med både humor och värme.