(0)

Pieniä kirjoituksia ja puheita

e-kirja


Toimin Joensuun yliopiston päätoimisena vararehtorina 1999-2010. Tuona aikana kirjoitin lukuisia pikkuartikkeleja erityisesti yliopiston tiedotuslehtiin, mutta myös esimerkiksi Helsingin Sanomiin ja eräisiin muihin lehtiin. Nämä eivät olleet siinä mielessä tieteellisiä artikkeleja, että olisin sisällyttänyt niitä julkaisuluetteloihini tai CV:hen. Kun niissä kuitenkin heijastui käsitykseni moniin ajankohtaisiin kysymyksiin ja laajempiin julkaisuihini, olen katsonut aiheelliseksi tuoda ne julkisuuteen näinkin monen vuoden jälkeen. Niistä voi ehkä tarkka lukija nähdä taustoja myös myöhempiin näkemyksiini eri asioissa.