(0)

Testamentshandboken

e-bok


Den som inte har extremt komplicerade förhållanden kan normalt upprätta sitt testamente på egen hand. Testamentshandboken innehåller allt du behöver veta om hur du upprättar ditt testamente.

Boken går punkt för punkt igenom vad du bör tänka på för att testamentet ska uppfylla de formkrav och andra krav som ställs på ett testamente för att det ska vara giltigt.

Dokumentets utformning Till vem får jag testamentera? Vad får jag testamentera? Testamentets innehåll Särskilda villkor Arvsordningen Ändringar Inbördes testamente Villkor i testamente Nödtestamente Testamentsexekutor Särkullbarn Bevittning Klander av testamente