NEXTORY AB'S DATABESKYTTELSESPOLITIK

Nextory AB, 28 marts 2019


Indledning

Nextory AB ("Nextory") tilbyder kunder at tegne abonnementer, der giver dem mulighed for at læse de e-bøger og lytte til de lydbøger, som til enhver tid indgår i abonnementet. Ved tegning af et familieabonnement får en eller flere yderligere personer i kundens familie tilsvarende adgang til de e-bøger og lydbøger, der indgår i abonnementet.

Denne databeskyttelsespolitik henvender sig til dig, der har tegnet abonnement hos Nextory, og til dig, der bruger tjenesten, fordi en person i din familie har tegnet abonnement. Databeskyttelsespolitikken henvender sig også til dig, der uden abonnement besøger vores websted, bruger vores app eller køber gavekort af os.

Vi giver i denne databeskyttelsespolitik en gennemgående beskrivelse af bl.a., hvilke personoplysninger der indsamles, opbevares, bruges og videregives, hvorfor de behandles på denne måde, hvor de behandles, og hvor længe de behandles. Vi redegør også for de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet vedrørende behandlingen, og for de rettigheder, som du har i forhold til vores behandling af personoplysninger.

Nextory behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og denne databeskyttelsespolitik eller fremtidige opdateringer af denne.

Dataansvarlig

Nextory AB, org.-nr. 556708-4149, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os pr. brev på adressen Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, pr. e-mail til kundeservice@nextory.dk eller pr. telefon +46 8 411 17 15.

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Nextory indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med, at du:

 • registrerer en konto hos Nextory og ved din fortsatte håndtering af kontoen. Dette gælder også, hvis du opretter en konto, men ikke udfylder betalingsoplysninger eller af en anden årsag ikke færdiggør registreringen.
 • bruger tredjepartstjeneste som Facebook eller Google til Nextory.
 • besøger https://nextory.com/dk.
 • downloader vores app og navigerer i appen.
 • bruger vores tjeneste til at læse e-bøger og lytte til lydbøger.
 • betaler for vores tjeneste.
 • kontakter vores kundeservice eller i øvrigt giver os oplysninger eller anmoder om oplysninger fra os.
 • tilmelder dig som abonnent på e-mails og anden kommunikation, f.eks. pushmeddelelser.
 • besvarer kundeundersøgelser og udfylder andre lignende formularer.
 • bruger kampagnekoder eller benytter et kampagnetilbud fra os.
 • køber gavekort af os og indløser gavekort hos os.

Nextory indsamler også oplysninger gennem sine egne cookies eller tredjepartscookies, reklame-id og lignende opfølgningsteknikker. Dine aktiviteter og valg, når du besøger vores hjemmeside, og når du bruger vores app og tjeneste, kan derved blive logget. Det sker med det formål at forenkle logon, gemme indstillinger, tilpasse vores markedsføring og gøre det muligt at følge op på vores markedsføring.

Du kan også finde oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, i vores cookie-policy.

Hvilke personoplysninger indsamler og bruger vi?

Nextory indsamler og bruger følgende typer personoplysninger.

 • Oplysninger, der gør det muligt at tilbyde en mere personlig kontakt mellem Nextory og brugeren: fornavn, efternavn og bruger-ID.
 • Oplysninger, der gør det muligt at holde kontakt med brugere og kunne tilbyde en god service: Kontaktoplysninger som f.eks. e-mailadresse, bopæl og telefonnummer.
 • Oplysninger, der gør det muligt at gennemføre betalingstransaktioner: oplysninger om dit betalingsmiddel, f.eks. typen af dit betalingskort og gyldighedsperiode samt oplysninger om betalingshistorik.
 • Oplysninger, der gør det muligt at sikre en god kvalitet af vores tjeneste samt tilbyde sikkerhed for brugeren ved brugen af tjenesten: adgangskode, enhedstype, app-version, indstillinger i appen, titel og ISBN på bogen.
 • Oplysninger, der gør det muligt at kunne tilbyde en personlig tilpasning af vores tjeneste, tilbyde vores kunder bogtips og anbefalinger og lave vores egen statistik: læse- og lyttehistorik, søgehistorik, gemte bøger, anmeldelse af bøger, antal besøg i appen, tid brugt i appen, tastetryk og antal tilføjede profiler på familieabonnementet.
 • Oplysninger, der gør det muligt at videreudvikle vores tilbud ved bedre at forstå vores målgruppe: brugerstatistik og brugerinformation fra registrering af konto, såsom navn, billede, køn og postnummer.
 • Oplysninger, der gør det muligt at forbedre vores tjeneste og opfylde vores kunders ønsker og forventninger: brugerundersøgelsessvar og svar fra undersøgelser som f.eks. kundeundersøgelser og årsager til afslutning af abonnement.
 • Data, der gør det muligt at forbedre vores kommunikation med vores kunder: interaktion med e-mails, meddelelser i appen og pushmeddelelser eller telefonopkald.
 • Oplysninger, der gør det muligt at forbedre vores service og imødekomme vores kunders ønsker og feedback: Oplysninger, som kunder har formidlet til vores kundeservice i forbindelse med kundesager, f.eks. vedrørende fejlsøgning og support.

Hvor længe opbevarer vi indsamlede personoplysninger?

Nextory opbevarer kun indsamlede personoplysninger, så længe vi har brug for dem. Visse oplysninger opbevares i meget kort tid, f.eks. visse tekniske data, mens mange andre typer oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger og historisk brug af tjenesten, opbevares, så længe du eller – ved familieabonnement – dit familiemedlem abonnerer på tjenesten og i to år efterfølgende.

Ved afslutning af dit abonnement sættes din konto på pause i en periode på to år. Det betyder, at du har samme personoplysninger og brugerhistorik koblet til din konto i denne periode. Vi kan dermed tilbyde dig – og ved familieabonnement dine familiemedlemmer – den service at genaktivere kontoen og i denne periode beholde læsehistorik og kundespecifikke læselister. Hvis du særskilt anmoder om det, sletter vi dog dine og/eller dine familiemedlemmers konti også før udløbet af toårsperioden.

Nextory opbevarer også oplysninger i den nævnte toårsperiode for at forhindre misbrug af prøveperioder og andre kampagnetilbud, der kun gælder én gang pr. kunde.

Visse personoplysninger kan opbevares i en længere periode end to år efter afslutning af abonnementet, for at Nextory skal kunne opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med andre love, såsom bogføringsloven.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Nextory behandler dine personoplysninger til forskellige formål, men først og fremmest gør vi det for at kunne levere tjenesten til dig. Det er primært til følgende formål:

Administration. Vi behandler oplysninger som e-mailadresse, adgangskode, kunde-id og betalingsoplysninger, for at du skal kunne bruge tjenesten, og for at vi kan modtage betaling.

Udvikling. Vi bruger oplysninger om din adfærd i appen (f.eks. søgning efter titler, som vi endnu ikke har, og din brug af forskellige funktioner) og resultatet af kundeundersøgelser for at udvikle og forbedre tjenesten.

Personlig oplevelse. Oplysninger om, hvordan du bruger tjenesten (f. eks. hvilke bøger du læser eller lytter til, hvilke genrer du foretrækker, og hvor ofte og hvor længe du bruger tjenesten), kan bruges til at give dig personlige anbefalinger eller målrettede tilbud. Vi kan også bruge personoplysningerne på platforme uden for Nextory, som f.eks. Facebook.

Statistik og rapportering. Vi bruger oplysninger om, hvordan du bruger tjenesten (f.eks. hvilke bøger du læser og lytter til, hvilke genrer du foretrækker, og hvor ofte og hvor længe du bruger tjenesten) til statistikformål og til rapportering til dem, der har givet os licens til at bruge titlerne. Ved brug af oplysninger til statistikformål og rapportering til tredjemand sammensætter vi oplysninger fra mange brugere, så det i materialet ikke er muligt at identificere en bestemt bruger.

Forhindring af svindel m.m. Dine personoplysninger kan også bruges til at håndhæve vores brugerbetingelser (f.eks. for at begrænse misbrug af prøveperioder) og forhindre bedragerier (f.eks. identitetstyveri). Vi deler også personoplysninger med virksomheder uden for Nextory, der fungerer som databehandlere. De må ikke bruge personoplysningerne til egne formål, og deres rettigheder reguleres gennem aftaler med os. Virksomheder, der har adgang til personoplysninger, bruger disse til at hjælpe os med kundeservice, levere kommunikation til kunder og håndtere kundeundersøgelser.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Nextory behandler dine personoplysninger inden for EU/EØS.

Hvilket retsgrundlag har vi for behandlingen af dine personoplysninger?

Nextory behandler personoplysninger, for at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser iht. aftalen med dig og – ved et familieabonnement – med dit familiemedlem vedrørende levering og administration af tjenesten (persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b). Oplysninger, der kræves til dette, er bl.a. e-mailadresse, adgangskode og betalingsoplysninger.

Vi behandler også personoplysninger, fordi vores interesse i behandlingen vejer tungere end den risiko for din datasikkerhed, som behandlingen kan indebære (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Det gælder blandt andet analyse af din historiske brug af tjenesten med henblik på at forbedre din personlige oplevelse af tjenesten og med henblik på vores udvikling af tjenesten, behandling af svar på kundeundersøgelser, behandling af oplysninger til statistikformål og rapportering, behandling af oplysninger for at forhindre misbrug af prøveperioder og kampagnetilbud og bedragerier m.m. samt behandling til anden markedsføring end den type direkte markedsføring, der kun må ske med samtykke.

Vi behandler også personoplysninger, når det er nødvendigt på grund af en retlig forpligtelse som f.eks. opfyldelse af vores regnskabspligt (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og bogføringslovens § 10).

Visse typer behandling sker kun med dit samtykke som f.eks. visse former for direkte markedsføring (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Såfremt samtykke er det eneste retsgrundlag for behandlingen, er det frivilligt for dig at give samtykke, og du kan når som helst trække et tidligere givet samtykke tilbage, men alligevel fortsætte med at bruge tjenesten.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger anvendes der for at beskytte dine personoplysninger?

Nextory har truffet fysiske foranstaltninger (som f.eks. perimeterbeskyttelse), tekniske foranstaltninger (som f.eks. firewalls, adgangskoder og antivirusprogrammer) og administrative foranstaltninger (som f.eks. aftaler og interne instrukser) for at opretholde et højt sikkerhedsniveau og beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret brug og ændring.

Det påhviler dig som bruger at beskytte dine logonoplysninger, så uautoriserede personer ikke kan logge på din konto. Hvis du har mistanke om, at dine logonoplysninger kan være faldet i de forkerte hænder, skal du straks kontakte Nextorys kundeservice.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Nextory kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af fysiske eller juridiske personer.

 • Virksomheder inden for samme koncern som Nextory, samarbejdsparter og underleverandører for at vi skal kunne levere tjenesten, og for at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser og håndhæve vores rettigheder i henhold til aftalen om abonnement på tjenesten eller i henhold til lovgivningen.
 • Til virksomheder, der hjælper Nextory med markedsføring og analyse af markedsføringsforanstaltninger.
 • Til virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, såsom leverandører af IT-tjenester og vikarbureauer.
 • Til konsulenter og rådgivere, der assisterer os med regnskab, økonomi, jura m.m.
 • Til myndigheder, hvor en sådan forpligtelse er fastsat ved lov eller anden administrativ bestemmelse eller som følge af en myndighedsafgørelse eller kræves, for at vi skal kunne sikre vores retlige interesser eller for at forebygge, udrede eller skride ind over for bedragerier og anden kriminalitet.

Ud over de ovenfor nævnte fysiske og juridiske personer har Nextorys ansatte og virksomhedsledelse adgang til personoplysninger i den udstrækning, det kræves, for at de skal kunne udføre deres respektive opgaver.

Opdateringer af databeskyttelsespolitikken

Nextory har ret til at opdatere databeskyttelsespolitikken. En opdateret version gøres i så fald tilgængelig på Nextorys hjemmeside. Hvis ændringerne er væsentlige, vil du desuden blive underrettet om dette via e-mail og/eller via tjenesten.

Dine rettigheder

Du har i medfør af den databeskyttelsesforordning (ofte forkortet GDPR), der gælder inden for EU/EØS, følgende rettigheder.

 • Ret til indsigt – i medfør af artikel 15 har du ret til at spørge os, om vi behandler dine personoplysninger, og – hvis dette er tilfældet – ret til information om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvorfor og hvordan vi behandler dem. (Disse oplysninger findes allerede i denne politik).
 • Ret til berigtigelse – i medfør af artikel 16 har du ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger og at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning – i medfør af artikel 17 har du under visse i artiklen nærmere angivne omstændigheder ret til at få dine personoplysninger slettet.
 • Ret til begrænsning af behandling – i medfør af artikel 18 har du under visse i artiklen nærmere angivne omstændigheder ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger, hvorefter vi kun må behandle oplysningerne til visse begrænsede formål, der fremgår af loven.
 • Ret til dataportabilitet – i medfør af artikel 20 har du under visse i artiklen nærmere angivne omstændigheder ret til at modtage oplysninger om dig selv, som vi behandler, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Ret til indsigelse – i medfør af artikel 21 har du ret til under visse i artiklen nærmere angivne omstændigheder at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvilket kan medføre pligt fra vores side til at ophøre med den pågældende behandling.

Du har i medfør af markedsføringsloven ret til at modsætte dig, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring. Det kan du gøre gennem skriftlig meddelelse til os.

Hvis du mener eller har mistanke om, at vi behandler dine personoplysninger på en uautoriseret måde, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, https://www.datatilsynet.dk/, der er tilsynsmyndighed.