Silverörnserien

År 60 e.Kr. I Britannien råder tumult då rebelledaren Boudica har segrat över de mäktiga veteranerna i Camulodunum. Guvernör Suetonius leder sin armé med järnhand och med tribun Cato i spetsen tågar de mot Londinium för att häva striderna. Men paniken sprider sig och upproren avlöser varandra. Cato