Stenträsktrilogin

Om våld och längtan, hemligheter och mord. Mitt under midsommarfirandet i Stenträsk flyter en kropp upp ur Kallmyren. Man utgår från att det är Wiking Stormbergs drunknade hustru som äntligen har hittas. Men Wiking vet, av uppenbara skäl, att så inte är fallet. Och människan i myren visar sig var