Världens dramatiska historia

Miljontals bomber fälldes under andra världskriget. Bombräderna lade stora delar av världen i ruiner och förlusterna var stora både bland nedskjutna flygplan och de som blev offer på marken. Åren 1939–45 utvecklades bombkriget markant. Bombplanen kunde föra med sig allt fler och tyngre bomber, nya