Världens dramatiska historia

Hösten 1918 var den tyska krigsmakten i upplösning, kriget var förlorat och myterier bröt ut bland Tysklands väpnade styrkor. I de tyska städerna gick folket ut på gatorna och demonstrerade, landet lamslogs av upplopp och strejker, till slut tvingades kejsare Vilhelm II att abdikera. Den nya statsbi