(9)

Business School - For people who like helping people

Livre numérique


Detta är Robert T. Kiyosakis andra bok på svenska! Han är grundaren av Rich Dad i USA och en omåttlig populär föreläsare världen över när det gäller privatekonomi och investeringar.

?Man frågar mig ofta om varför jag rekommenderar andra att gå in i nätverksmarknadsföringsbranschen när jag själv inte blev rik genom den.?

Robert T. Kiyosakis svar är att branschen ger den som vill ta kontroll över sin ekonomi och bygga upp en förmögenhet goda möjligheter att lyckas, men utan att från början satsa stora pengar eller all sin tid. En rörelse i nätverksbranschen kan börja i det lilla, vid sidan av ett vanligt jobb, med begränsade insatser.

I boken Business School ? nätverksekonomins åtta dolda värden resonerar Kiyosaki om hur närverksekonomin fungerar, vilken nytta ? utöver ekonomiska ? som nätverksföretagen erbjuder. Men han varnar också för att vissa är bättre och vissa sämre, att man bör vara fråga sig själv vad man vill innan man ger sig in i nätverksmarknadsföringsbranschen.

Boken är inspirerande läsning för alla som funderar på att starta eget, eller helt enkelt strävar efter att förändra sin arbetssituation och ekonomiska situation.

ROBERT T. KIYOSAKI är också författare till bestsellern Rich Dad, Poor Dadsom sålt i mer än nio miljoner exemplar i 30 länder. Den är utgiven på svenska av Ekerlids Förlag.